herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 70/16 w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Przybiernów i jej jednostkach budżetowych. Czesława Grzyb 2017-05-16 07:56:58
Zarządzenie nr 69/16 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Miodowice 21. 72-110 Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-05-16 07:35:06
Zarządzenie nr 68/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do OREW w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2017-05-16 07:32:56
Zarządzenie nr 67/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-16 07:30:09
Zarządzenie nr 66/16 w sprawie sposobu postepowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. Czesława Grzyb 2017-05-16 07:28:47
Zarządzenie nr 106 w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-05-16 07:24:39
Zarządzenie nr 105 w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2017-05-16 07:22:44
Zarządzenie nr 105 w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2017-05-16 07:22:19
Zarządzenie nr 105 w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2017-05-16 07:21:58
Zarządzenie nr 105 w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Czesława Grzyb 2017-05-16 07:21:52
Zarządzenie nr 105 w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2017-05-16 07:21:41
Zarządzenie nr 65/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:55:17
Zarządzenie nr 63/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:53:49
Zarządzenie nr 62/16 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Łoźnica 37, 72-122 Łoźnica..y Czesława Grzyb 2017-05-15 15:52:19
Zarządzenie nr 61/16 w sprawie regulaminu przewozów szkolnych. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:50:15
Zarządzenie nr 60/16 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:48:48
Zarządzenie nr 59/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:46:55
Zarządzenie nr 58/16 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej.h Czesława Grzyb 2017-05-15 15:45:18
Zarządzenie nr 57/16 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej nr 193/5 obręb Miodowice. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:43:02
Zarządzenie nr 56/16 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:40:46
Zarządzenie nr 55/16 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych Dożynki Gminne 2016 r. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:38:58
Zarządzenie nr 54/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:36:11
Zarządzenie nr 53/16 w sprawie określenia terminu składania oraz wzoru wwniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017 - "Wyprawka szkolna". Czesława Grzyb 2017-05-15 15:34:28
Zarządzenie nr 52/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:25:09
Zarządzenie nr 52/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:24:30
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2017-05-15 14:14:35
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2017-05-15 13:15:21
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2017-05-05 11:15:01
Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-05-05 11:14:17
Maria Popiołek 2017-05-05 10:31:18
Uchwała nr XIX/164/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok oraz opinia RIO jej dotycząca. Piotr Hyla 2017-05-04 14:07:07
Uchwała nr XIX/165/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033 oraz opinia RIO jej dotycząca. Piotr Hyla 2017-05-04 14:03:47
Opinia RIO w sprawie uchwały nr XIX/165/17. Piotr Hyla 2017-05-04 14:02:23
Opinia RIO w sprawie uchwały nr XIX/165/17. Piotr Hyla 2017-05-04 14:00:00
Uchwała nr XIX/165/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2017-05-04 13:54:26
Przetarg ofertowy na dzierżawę gruntów położonych nad Jeziorem Przybiernowskim Łukasz Chojnacki 2017-04-25 11:46:58
Uchwała nr XIX/166/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Piotr Hyla 2017-04-20 15:29:24
Uchwała nr XIX/167/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Piotr Hyla 2017-04-20 15:18:26
Uchwała nr XIX/165/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033 oraz opinia RIO jej dotycząca. Piotr Hyla 2017-04-20 14:24:55
Uchwała nr XIX/164/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok oraz opinia RIO jej dotycząca. Piotr Hyla 2017-04-20 14:22:54