herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wójt Gminy Lilia Ławicka Piotr Hyla 2016-02-05 10:18:53
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2016-02-03 15:53:55
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2016-02-03 15:31:52
Uchwała nr XVII/113/12 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uchwała RIO stwierdzająca jej nieważność. Piotr Hyla 2016-02-03 15:14:35
Opinia RIO w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XVII/113/12 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku. Piotr Hyla 2016-02-03 15:11:17
Opinia RIO w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XVII/113/12 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku. Piotr Hyla 2016-02-03 15:10:49
Opinia RIO w sprawie informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. Piotr Hyla 2016-02-03 14:59:37
Informacja z wykonania budżetu w I półroczu 2015 roku. Piotr Hyla 2016-02-03 14:45:13
Informacja z wykonania budżetu w I półroczu 2015 roku. Piotr Hyla 2016-02-03 14:44:06
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2016-02-03 13:55:00
Informacja o jakości wody na terenie gminy Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2016-02-03 12:52:12
Zarządzenie nr 103 w sprawie ustalenia planów finansowych organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2016-02-01 13:02:56
Zarządzenie nr 103 w sprawie ustalenia olanów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2016-02-01 13:01:07
Zarządzenie nr 103 w sprawie ustalenia olanów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2016-02-01 13:01:01
Zarządzenie nr 104 w sprawie regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Przybiernów oraz ustalenia wysokości opłat. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:59:00
Zarządzenie nr 103 w sprawie ustalenia olanów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2016-02-01 12:48:01
Zarządzenie nr 103 w sprawie ustalenia olanów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2016-02-01 12:47:50
Zarządzenie nr 102 w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia nr 95a/15 Wójta Gminy w Przybiernowie z dnia 30 listopada 2015 r. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:44:25
Zarządzenie nr 99 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:40:52
Zarządzenie nr 98 w sprawie użyczenia w drodze bezprzetargowej lokalu uzytkowego w budynku Urzędu Gminy w Przybiernowie przy ul. Cisowej 3. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:39:21
Zarządzenie nr 97 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015 r. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:37:19
Zarządzenie nr 88a w sprawie zmiany budżetu na rok 2015. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:35:01
Zarządzenie nr 96 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:34:14
Zarządzenie nr 95a w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:33:03
Zarządzenie nr 95a w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:32:21
Zarządzenie nr 95 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Łoźnica 25. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:30:39
Zarządzenie nr 94 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:28:21
Zarządzenie nr 93 w sprawie powołania KOmisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zasdanie pn." odbiór i zagospodarowanie odpaadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:26:50
Zarządzenie nr 92 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:24:08
Zarządzenie nr 91 w sprawie wykorzystania samochodu Fiat Stilo. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:22:53
Zarządzenie nr 90 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu Fiat Stilo. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:21:11
Zarzadzenie 89a w sprawie zmiany oraz zmian w budżecie gminy na rok 2015. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:19:32
Zarządzenie nr 89 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:17:24
Zarządzenie nr 88a w sprawie zmiany budżetu na rok 2015. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:14:57
Zarządzenie nr 88 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego i drodze bezprzetargowej. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:12:54
Zarządzenie nr 87 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i drodze bezprzetargowej. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:10:20
Zarządzenie nr 86 w sprawie powołąnia Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w nastepujących kwestiach: 1. Świadczenia usłu geodezyjnych dla gminy Przybiernów w latach 2016-2017, 2. Świadczenia usług wyceny nieruchomości dla Gminy Przybiernów w latach 2016-2017. Czesława Grzyb 2016-02-01 12:06:54
Zarządzenie nr 85 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Dzieszkowo 10. Czesława Grzyb 2016-02-01 11:58:14
Zarządzenie nr 84 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla autobusu Ford Transit Czesława Grzyb 2016-02-01 11:56:04
Zarządzenie nr 83 w sprawie wykorzystania autobusu Ford Transit Czesława Grzyb 2016-02-01 11:54:10