Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego prowadzącego do zmiany się za zgodą stron treść decyzji wydanej przez Wójta Gminy Przybiernów Nr 63/CP/2021 z dnia 13.07.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu plaży przy Jeziorze Przybiernowskim na terenie działki nr 711/4 z obrębu Zabierzewo i części działki nr 3 z obrębu Przybiernów-2, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-04-22 14:39:24
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowa-Świerkowa-Ogrodowa oraz Jaśminowa w Przybiernowie Marta Mazurowska 2022-04-22 13:52:25
Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora GZEAS Justyna Andrzejewska 2022-04-21 10:02:17
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 266/14 Gabriela Budzyńska 2022-04-20 09:45:08
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 266/13 Gabriela Budzyńska 2022-04-20 09:43:56
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 266/12 Gabriela Budzyńska 2022-04-20 09:40:34
Informacja dodatkowa - sprawozdanie finansowe Karolina Grzybowska 2022-04-19 09:37:42
Informacja Dyrektora Zlewni w Gryficach z dnia 1 kwietnia 2022 r. Łukasz Chojnacki 2022-04-14 14:37:19
Okresowa informacja o jakości wody na terenie Gminy Przybiernów marzec 2022 Łukasz Chojnacki 2022-04-14 14:31:32
Sprawozdanie finansowe Karolina Grzybowska 2022-04-13 14:32:48
Sprawozdanie finansowe Karolina Grzybowska 2022-04-13 14:32:39
Sprawozdanie finansowe Karolina Grzybowska 2022-04-13 14:32:12
Uchwała nr XXIV/212/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-04-08 13:35:28
Informacja międzysesyjna Karolina Grzybowska 2022-04-07 09:36:32
Protokół nr 24/22 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-04-07 09:35:37
Protokół 24 z dnia 31 marca 2022 roku. Karolina Grzybowska 2022-04-07 09:34:45
Protokół 23 z dnia 4 lutego 2022 roku. Karolina Grzybowska 2022-04-07 09:34:12
Protokół 22 z dnia 28 grudnia 2021 roku. Karolina Grzybowska 2022-04-07 09:33:25
Uchwała Nr XXIV/216/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-04-06 15:04:49
Nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Justyna Andrzejewska 2022-04-06 12:38:48
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Karolina Grzybowska 2022-04-06 12:11:18
Druki oświadczeń majątkowych Karolina Grzybowska 2022-04-06 12:10:03
Oświadczenie majątkowe radnego gminy Karolina Grzybowska 2022-04-06 12:09:28
Druki oświadczeń majątkowych Karolina Grzybowska 2022-04-06 12:06:12
Uchwała Nr XXIV/218/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Karolina Grzybowska 2022-04-06 11:59:14
Uchwała Nr XXIV/213/22 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-04-06 11:56:00
Uchwała Nr XXIV/218/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Karolina Grzybowska 2022-04-06 11:17:16
Opinia RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przybiernów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Karolina Grzybowska 2022-04-06 11:14:44
Uchwała Nr XXIV/217/22 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Przybiernów na rok 2022. Karolina Grzybowska 2022-04-06 07:58:45
Uchwała Nr XXIV/217/22 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Przybiernów na rok 2022. Karolina Grzybowska 2022-04-06 07:58:24
Uchwała Nr XXIV/215/22 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-04-06 07:57:31
Uchwała nr XXIV/212/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-04-05 09:33:35
Uchwała nr XXIV/211/22 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-04-05 09:32:40
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulic: Kościuszki i Leśnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działek o numerach: 357, 423, 626 i 634 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-04-04 15:28:44
I rokowania na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Włodzisław, gm. Przybiernów nr 179/3 Gabriela Budzyńska 2022-04-04 14:49:40
I rokowania na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo, gm. Przybiernów nr 133/4 Gabriela Budzyńska 2022-04-04 14:49:33
I rokowania na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo, gm. Przybiernów nr 133/4 Gabriela Budzyńska 2022-04-04 14:49:10
I rokowania na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Włodzisław, gm. Przybiernów nr 179/3 Gabriela Budzyńska 2022-04-04 14:46:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowaniu o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej 222 obręb Moracz w gminie Przybiernów w powiecie goleniowskim w województwie zachodniopomorskim. Łukasz Chojnacki 2022-04-04 13:42:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowaniu o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej 222 obręb Moracz w gminie Przybiernów w powiecie goleniowskim w województwie zachodniopomorskim. Łukasz Chojnacki 2022-04-04 13:42:23