Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2019-12-31 09:00:35
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2019-12-31 08:57:04
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2019-12-31 08:54:47
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2019-12-31 08:51:02
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK - II przetarg Anna Pryć 2019-12-31 07:30:54
Świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zarządzania, utrzymywania i eksploatacji sieci, budynków, budowli i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Przybiernów oraz Wydzierżawienia nieruchomości i urządzeń służących do wykonania usług związanych z dostawą wody oraz odprowadzeniem ścieków. Katarzyna Tańska 2019-12-30 13:44:27
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK - II przetarg Anna Pryć 2019-12-24 09:21:43
Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectw: Moracz, Rokita, Dzieszkowo Justyna Andrzejewska 2019-12-24 08:18:49
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. inforumujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie jezdni dodatkowych w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica" Łukasz Chojnacki 2019-12-23 15:48:52
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. inforumujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie jezdni dodatkowych w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica" Łukasz Chojnacki 2019-12-23 15:46:31
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. inforumujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie jezdni dodatkowych w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica" Łukasz Chojnacki 2019-12-23 15:43:58
Piotr Hyla 2019-12-23 10:57:19
Piotr Hyla 2019-12-23 10:54:57
Zarządzenie nr 109/19 w sprawie wyznaczenia Zespołu MDR w Gminie Przybiernów Karolina Grzybowska 2019-12-20 12:44:10
Zarządzenie nr 72/19 w sprawie zdrożenia procedury wewnętrznej przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych obowiązującej w Urzędzie gminy Przybiernów i jednostkach budżetowych Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2019-12-20 12:43:14
Zarządzenie nr 93/19 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do obsługi projektu pn. ?Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego? realizowanego przez Gminę Przybiernów Karolina Grzybowska 2019-12-20 12:42:10
Zarządzenie nr 93a/19 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości Karolina Grzybowska 2019-12-20 07:59:22
Zarządzenie nr 93a/19 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości Karolina Grzybowska 2019-12-20 07:58:44
Zarządzenie nr 106/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przybiernowie dla stanowiska ds. kancelaryjno gospodarczych Karolina Grzybowska 2019-12-19 14:57:25
Zarządzenie nr 106/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przybiernowie dla stanowiska ds. kancelaryjno gospodarczych Karolina Grzybowska 2019-12-19 14:56:45
Zarządzenie nr 105/19 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2019-12-19 14:55:23
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych Justyna Andrzejewska 2019-12-19 12:38:11
Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2020 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdów" Katarzyna Tańska 2019-12-19 12:23:52
Zarządzenie nr 29/19 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Świętoszewko 11 Karolina Grzybowska 2019-12-19 10:09:37
Zarządzenie nr 29/19 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Świętoszewko 11 Karolina Grzybowska 2019-12-19 10:08:11
Opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033. Piotr Hyla 2019-12-18 16:37:21
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. Piotr Hyla 2019-12-18 16:35:25
Projekt uchwały budżetowej na rok 2020. Piotr Hyla 2019-12-18 16:33:57
Projekt uchwały budżetowej na rok 2020. Piotr Hyla 2019-12-18 16:33:41
Projekt uchwały budżetowej na rok 2020. Piotr Hyla 2019-12-18 16:33:00
Budżet 2020 Piotr Hyla 2019-12-18 16:31:27
Ogłoszenie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczego w Przybiernowie w roku kalendarzowym 2020". Piotr Hyla 2019-12-18 13:43:29
Zarządzenie nr 103/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok Karolina Grzybowska 2019-12-18 12:30:42
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK - II przetarg Anna Pryć 2019-12-16 15:27:26
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK - II przetarg Anna Pryć 2019-12-16 15:26:21
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK - II przetarg Anna Pryć 2019-12-16 15:26:05
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK - II przetarg Anna Pryć 2019-12-16 15:25:48
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK - II przetarg Anna Pryć 2019-12-16 15:25:31
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK - II przetarg Anna Pryć 2019-12-16 15:25:17
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK - II przetarg Anna Pryć 2019-12-16 15:25:04