herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXIII/189/17 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego". Piotr Hyla 2017-12-01 13:36:17
Uchwała nr XXIII/189/17 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego". Piotr Hyla 2017-12-01 13:35:15
Uchwała nr XXIII/188/17 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Przybiernów dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Piotr Hyla 2017-12-01 13:17:47
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2017-11-29 11:25:07
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2017-11-29 11:24:49
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2017-11-29 11:24:36
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2017-11-29 11:24:21
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2017-11-29 11:24:03
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2017-11-29 11:23:52
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2017-11-29 11:23:38
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2017-11-29 11:23:23
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów - dokument usunięty Anna Pryć 2017-11-29 11:19:28
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów - dokument usunięty Anna Pryć 2017-11-29 11:19:23
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów - dokument usunięty Anna Pryć 2017-11-29 11:09:52
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów - dokument usunięty Anna Pryć 2017-11-29 11:08:30
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów - dokument usunięty Anna Pryć 2017-11-29 11:08:11
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów - dokument usunięty Anna Pryć 2017-11-29 11:07:52
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów - dokument usunięty Anna Pryć 2017-11-29 11:07:26
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów - dokument usunięty Anna Pryć 2017-11-29 11:07:09
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów - dokument usunięty Anna Pryć 2017-11-29 11:06:53
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów - dokument usunięty Anna Pryć 2017-11-29 11:05:43
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów - dokument usunięty Anna Pryć 2017-11-29 11:05:17
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów - dokument usunięty Anna Pryć 2017-11-29 11:04:27
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów - dokument usunięty Anna Pryć 2017-11-29 10:55:48
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów - dokument usunięty Anna Pryć 2017-11-29 10:42:26
Dofinansowanie opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". Piotr Hyla 2017-11-24 14:11:48
Wykaz Nr 5/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2017-11-15 15:06:54
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych. Łukasz Chojnacki 2017-11-14 14:19:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podjętej na podstawie uchwały Nr XXI/181/17 z 29 czerwca 2017 r. Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław Mariusz Lerka 2017-11-13 11:12:30
Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Rokita - tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-11-08 08:47:29
Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Czarnogłowy - tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-11-08 08:42:27
Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Czarnogłowy - tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-11-08 08:41:35
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnych, położonych w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiących niezabudowane działki Nr 344/60 i 344/61. Łukasz Chojnacki 2017-11-06 15:09:58
Uchwała nr XXIII/191/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok. Piotr Hyla 2017-11-03 14:14:20
Zarządzenie nr 1/16 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2017-11-03 10:33:52
Zarządzenie nr 1/16 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2017-11-03 10:32:26
Zarządzenie nr 1/16 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2017-11-03 10:31:35
Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Miodowice - tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-11-02 00:05:01
Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Łoźnica - tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-11-02 00:01:44
Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Łoźnica - tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-11-02 00:01:18