herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zaproszenie na na konferencję podsumowującą projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-01-12 11:23:28
Zaproszenie na na konferencję podsumowującą projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". Piotr Hyla 2018-01-12 10:33:56
Zaproszenie na na konferencję podsumowującą projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". Piotr Hyla 2018-01-12 10:33:31
Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę przetargu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przybiernowie" Mariusz Lerka 2018-01-12 09:39:55
Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę przetargu pn. "Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie" Mariusz Lerka 2018-01-12 09:39:31
Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę przetargu pn. "Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie" - dokument usunięty Mariusz Lerka 2018-01-12 09:38:29
Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę przetargu pn. "Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie" - dokument usunięty Mariusz Lerka 2018-01-11 14:05:05
Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę przetargu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przybiernowie" Mariusz Lerka 2018-01-11 14:03:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". Piotr Hyla 2018-01-10 16:42:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". Piotr Hyla 2018-01-10 16:41:39
Uchwała nr XXIV/204/17 w sprawie zmian siedziby obwodowej komisji wyborczej. Piotr Hyla 2018-01-10 16:08:07
Uchwała nr XXIV/203/17 w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Przybiernów. Piotr Hyla 2018-01-10 16:07:17
Uchwała nr XXIV/202/17 w sprawie uchylenia uchwały nr XX/175/17. Piotr Hyla 2018-01-10 13:01:57
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 uchwalony. Piotr Hyla 2018-01-05 15:59:47
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 uchwalony. Piotr Hyla 2018-01-05 15:58:52
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 uchwalony. Piotr Hyla 2018-01-05 15:57:46
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 uchwalony. Piotr Hyla 2018-01-05 15:57:36
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 uchwalony. Piotr Hyla 2018-01-05 15:45:56
Uchwała nr XXII/196/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. Piotr Hyla 2018-01-05 13:04:37
Uchwała nr XXII/195/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybiernowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybiernowie. Piotr Hyla 2018-01-05 13:03:20
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 1, stanowiącej zabudowaną działkę Nr 124/2 o pow. 458 m2 Łukasz Chojnacki 2018-01-04 14:53:51
ROK 2018 Łukasz Chojnacki 2018-01-04 14:51:39
Wykaz Nr 6/17 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Chojnacki 2017-12-29 10:16:15
Wykaz Nr 6/17 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Chojnacki 2017-12-29 10:14:57
Wykaz Nr 6/17 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Chojnacki 2017-12-29 10:13:47
Uchwała nr XXIV/199/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/142/16 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2017-12-27 13:26:44
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Miodowice, stanowiącej zabudowaną działkę Nr 193/8 Łukasz Chojnacki 2017-12-14 11:54:44
I ograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Miodowice, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 193/9 Łukasz Chojnacki 2017-12-14 11:50:57
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Miodowice, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 193/7 Łukasz Chojnacki 2017-12-14 11:39:50
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 498/15 Łukasz Chojnacki 2017-12-12 11:12:19
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2017-12-08 11:58:10
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2017-12-08 11:57:26
Uchwała nr XXII/184/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok. Piotr Hyla 2017-12-06 16:16:21
Uchwała nr XXIV/200/17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2018. Piotr Hyla 2017-12-06 14:01:50
Uchwała nr XXIV/201/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. Piotr Hyla 2017-12-06 14:01:28
Uchwała nr XXIV/201/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. Piotr Hyla 2017-12-06 14:00:46
Uchwała nr XXIV/200/17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2018. Piotr Hyla 2017-12-06 13:59:29
2018 Piotr Hyla 2017-12-06 13:57:56
Interpretacja podatkowa w sprawie instalacji paneli fotowoltaicznych. Piotr Hyla 2017-12-06 12:05:49
Zarządzenie nr 67/17 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowany na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 - pomieszczenia o łacznej powierzchni 346,50 m2. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:33:36