herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rokita, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 35/26 o pow. 0,0111 ha, Łukasz Chojnacki 2010-12-13 14:24:29
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rokita, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 35/26 o pow. 0,0111 ha, Łukasz Chojnacki 2010-12-13 14:23:58
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarnogłowy, stanowiącej niezabudowane działki Nr 181/1, 182/1, 186/7 o pow. 0,2208 ha Łukasz Chojnacki 2010-12-13 14:22:53
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych i formularze. Piotr Hyla 2010-12-13 09:21:29
Zarządzenie Nr 76/10 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r. Piotr Hyla 2010-12-09 14:40:06
Narodowy Spis Powszechny - dokument usunięty Piotr Hyla 2010-12-09 14:38:56
Narodowy Spis Powszechny Piotr Hyla 2010-12-09 14:38:51
Zarządzenie Nr 76/10 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r. Piotr Hyla 2010-12-09 14:31:52
Zarządzenie Nr 76/10 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r. Piotr Hyla 2010-12-09 14:30:21
Uchwała nr XL/256/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Piotr Hyla 2010-12-06 14:51:36
Uchwała Nr XL/255/10 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok. Piotr Hyla 2010-12-06 14:20:27
Uchwała nr XL/254/10 mieniająca uchwałę Nr XXXVII/227/10 w sprawie: zaciągnięcia w roku 2010 pożyczki na finansowanie w ramach PROW zadania pod nazwą "Remont i modernizacja oraz doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnogłowach wraz z budową placu zabaw". Piotr Hyla 2010-11-25 16:54:31
Uchwała nr XL/254/10 mieniająca uchwałę Nr XXXVII/227/10 w sprawie: zaciągnięcia w roku 2010 pożyczki na finansowanie w ramach PROW zadania pod nazwą "Remont i modernizacja oraz doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnogłowach wraz z budową placu zabaw". Piotr Hyla 2010-11-25 16:51:36
Uchwała XL/252/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Przybiernów i jej jednostek organizacyjnych. Piotr Hyla 2010-11-25 16:33:03
Uchwała nr XL/251/10 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Maszewo dotyczącego przewozu i opieki uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie. Piotr Hyla 2010-11-25 16:20:27
Uchwała nr XL/262/10 w sprawie wysokości i zasad ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Budzieszewicach. Piotr Hyla 2010-11-25 16:20:13
Uchwała nr XL/251/10 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Maszewo dotyczącego przewozu i opieki uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie. Piotr Hyla 2010-11-25 16:19:27
Uchwała 263/XL/10 w sprawie wysokości i zasad ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Czarnogłowach. Piotr Hyla 2010-11-25 15:55:49
Uchwała nr XL/262/10 w sprawie wysokości i zasad ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Budzieszewicach. Piotr Hyla 2010-11-25 15:53:39
Uchwała nr XL/261/10 w sprawie wysokości i zasad ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Przybiernowie. Piotr Hyla 2010-11-25 15:51:13
Uchwała nr XL/260/10 w sprawie zmiany regulaminu wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzeń. Piotr Hyla 2010-11-25 15:48:20
- dokument usunięty Mariusz Lerka 2010-11-25 13:52:38
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej położonej w obrębie ewidencyjnym Miodowice, stanowiącej działkę nr 193/5 o pow. 2,35 ha zabudowaną budynkiem hali magazynowej o pow. zabudowy 443,63 m2 Łukasz Chojnacki 2010-11-24 14:26:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 18 listopada 2010 r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża naturalnego "Miodowice", na działce nr 141/7 obręb Miodowice, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2010-11-24 14:21:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 18 listopada 2010 r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża naturalnego "Miodowice", na działce nr 141/7 obręb Miodowice, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2010-11-24 14:20:21
I ustny ograniczony przetarg ustny na zbycie działki nr 43/3 obręb Moracz, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2010-11-17 11:30:12
Uchwała nr XL/259/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Piotr Hyla 2010-11-16 23:35:51
Uchwała nr XL/258/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011. Piotr Hyla 2010-11-16 23:33:36
Uchwała nr XL/257/10 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2011. Piotr Hyla 2010-11-16 23:32:05
Dostawa samochodu gaśniczo - pożarniczego dla Gminy Przybiernów Mariusz Lerka 2010-11-15 11:17:27
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów obejmującego część działki nr 18/4 w obrębie Dzisna Mariusz Lerka 2010-11-09 09:20:58
Obwieszczenie o obwodach Piotr Hyla 2010-11-08 12:10:23
Urząd nieczynny - dokument usunięty Piotr Hyla 2010-11-08 11:13:43
Obwieszczenie o składzie Gminnej Komisji Wyborczej Piotr Hyla 2010-11-08 11:07:48
Uchwała nr 1 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Piotr Hyla 2010-11-08 10:55:50
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Piotr Hyla 2010-11-08 08:02:01
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta Piotr Hyla 2010-11-08 07:58:11
Dostawa samochodu gaśniczo - pożarniczego dla Gminy Przybiernów Mariusz Lerka 2010-11-05 13:45:08
Regulamin I ograniczonego pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Przybiernowie przy ul. Cisowej 3 - załącznik do ogłoszenia z dnia 30 października 2010 r. Łukasz Chojnacki 2010-10-30 15:25:55
Regulamin I ograniczonego pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Przybiernowie przy ul. Cisowej 3 - załącznik do ogłoszenia z dnia 30 października 2010 r. - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2010-10-30 15:18:34