Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Piotr Hyla 2022-09-23 10:49:49
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-09-22 14:39:42
Zarządzenie nr 90/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2022-09-22 13:14:50
Zarządzenie nr 64/2022 zmieniające w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminy Przybiernów na okres od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. Justyna Andrzejewska 2022-09-22 12:28:14
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowanego na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 ? pomieszczenia o łącznej powierzchni 66,85 m? stanowiącego własność Gminy Przybiernów na okres 5 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:21:08
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Przybiernów do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:20:55
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowanego na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 ? pomieszczenia o łącznej powierzchni 66,85 m? stanowiącego własność Gminy Przybiernów na okres 5 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:20:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowanego na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 ? pomieszczenia o łącznej powierzchni 53,30 m? stanowiącego własność Gminy Przybiernów na okres 5 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:19:56
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przybiernów na rok szkolny 2022/2023 Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:19:20
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:18:45
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:18:02
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:17:18
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przybiernów oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:16:45
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów za I półrocze 2022 roku Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:15:59
Projekty uchwał Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:15:15
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:14:45
Zarządzenie nr 83/2022 sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:54:53
Zarządzenie nr 89/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:48:57
Zarządzenie nr 88/2022 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2022/2023r. - miał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:47:46
Zarządzenie nr 87/2022 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2022 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów oraz środków trwałych trudno dostępnych Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:46:20
Zarządzenie nr 85/2022 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwami gminy Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:38:27
Zarządzenie nr 84/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:36:53
Zarządzenie nr 71/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:35:25
Zarządzenie nr 81/2022 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2022/2023r. - ekomiał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:30:58
Zarządzenie nr 80/2022 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:26:04
Zadanie nr 1: ?Budowa drogi wraz z parkingiem przy Ośrodku Zdrowia w Przybiernowie? Zadanie nr 2: ?Remont zajezdni autobusowej w Przybiernowie? Marta Mazurowska 2022-09-20 13:33:56
Publiczny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu - autobus MAN, A 01 Karolina Grzybowska 2022-09-16 13:53:18
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii DLI-III.7621.45.2020.KS.36 Łukasz Chojnacki 2022-09-14 13:18:34
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii DLI-III.7621.45.2020.KS.36 Łukasz Chojnacki 2022-09-14 13:17:37
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 Karolina Grzybowska 2022-09-14 07:38:47
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 Karolina Grzybowska 2022-09-14 07:37:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 8 i 10 obręb Leszczno, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-12 14:45:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 8 i 10 obręb Leszczno, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-12 14:44:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 8 i 10 obręb Leszczno, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-12 14:44:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 8 i 10 obręb Leszczno, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-12 14:43:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 8 i 10 obręb Leszczno, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-12 14:43:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 8 i 10 obręb Leszczno, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-12 14:42:43
Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. 74042 PRZYBIERN_PRZYBIERNWIEZA wraz z przyłączem elektroenergetycznym na części działki nr 548 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-09-06 13:55:37
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Justyna Andrzejewska 2022-09-01 15:09:16
Obwieszczenie o wydanym w dniu 1 września 2022 r. postanowieniu o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wójta Gminy Przybiernów znak OŚ.6220.03.2020 z dnia 8 lipca 2021 r., dotyczącego ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 636/1 w obrębie w obrębie Przybiernów 4, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-01 12:44:28