herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ewa Majewska - dyrektor szkoły Piotr Hyla 2018-07-06 13:36:32
Danuta Marian - kierownik USC Piotr Hyla 2018-07-06 13:35:36
Anna Zięba - skarbnik Piotr Hyla 2018-07-06 13:35:03
Alicja Szczepanik - inspektor Piotr Hyla 2018-07-06 13:34:37
Zarządzenie nr 18/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia publicznego pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przybiernowie na dz. nr 328/3 obręb 4". Czesława Grzyb 2018-07-06 13:34:15
Tadeusz Chojnacki - radny Piotr Hyla 2018-07-06 13:33:48
Marzena Leszczyńska - radna Piotr Hyla 2018-07-06 13:32:57
Marek Latosiński - radny Piotr Hyla 2018-07-06 13:32:27
Krzysztof Klażyński - radny Piotr Hyla 2018-07-06 13:31:48
Jolanta Grześkowiak - radna Piotr Hyla 2018-07-06 13:30:52
Zarządzenie nr 17/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie". Czesława Grzyb 2018-07-06 13:30:35
Jerzy Gniadek - radny Piotr Hyla 2018-07-06 13:30:04
Ignacy Kutko - radny Piotr Hyla 2018-07-06 13:29:33
Elżbieta Stelmasik - radna Piotr Hyla 2018-07-06 13:28:31
Daniela Mazurkiewicz - radna Piotr Hyla 2018-07-06 13:27:59
Beata Skierska - radna Piotr Hyla 2018-07-06 13:27:20
Beata Skalska - radna Piotr Hyla 2018-07-06 13:26:54
Barbara Mickiewicz - radna Piotr Hyla 2018-07-06 13:26:27
Alicja Bzdyra - radna Piotr Hyla 2018-07-06 13:25:53
Paweł Zuzewicz - radny Piotr Hyla 2018-07-06 13:25:13
Zarządzenie nr 16a/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:24:07
Oświadczenia radnych Piotr Hyla 2018-07-06 13:23:55
Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek Piotr Hyla 2018-07-06 13:23:38
2017 Piotr Hyla 2018-07-06 13:23:03
Zarządzenie nr 16/18 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej i ustalenia ceny wywoławczej. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:22:40
Zarządzenie nr 15/18 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:19:13
Zarządzenie nr 15/18 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:18:00
Zarządzenie nr 14/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na kompleksową obsługę przetargu i wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. " Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie". Czesława Grzyb 2018-07-06 13:14:39
Zarządzenie nr 13/18 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2018 rok. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:10:19
Zarządzenie nr 12/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:07:08
Obwieszczenie informujące społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkwaniach dla realizacji inwestycji na działce nr 372/43 obr. Przybiernów 3 Łukasz Chojnacki 2018-07-04 09:27:17
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Zabierzewo, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 138/8 o pow. 1677m2 Łukasz Chojnacki 2018-06-28 14:20:02
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 2/4 o pow. 1087m2 Łukasz Chojnacki 2018-06-28 14:01:33
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2018-06-18 13:06:58
Klauzula informacyjna ogólna dla petentów Urzędu Gminy w Przybiernowie. Piotr Hyla 2018-05-30 13:19:33
Wykaz podmiotów którym w zakresie podatków lub opłat w 2017 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty zobowiązania w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. Piotr Hyla 2018-05-30 12:46:26
Wykaz podmiotów którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej. Piotr Hyla 2018-05-29 11:13:15
Opinia RIO o możliwości spłaty w 2018 roku planowanych do zaciągnięcia pożyczek. Piotr Hyla 2018-05-28 13:13:52
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach Maria Popiołek 2018-05-25 12:07:06
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach Maria Popiołek 2018-05-25 12:03:40