herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Tadeusz Chojnacki - radny Piotr Hyla 2017-10-11 15:26:25
Jerzy Gniadek - radny Piotr Hyla 2017-10-11 15:25:40
Jolanta Grześkowiak - radna Piotr Hyla 2017-10-11 15:25:04
Krzysztof Klażyński - radny Piotr Hyla 2017-10-11 15:24:26
Ignacy Kutko - radny - dokument usunięty Piotr Hyla 2017-10-11 15:23:51
Ignacy Kutko - radny - dokument usunięty Piotr Hyla 2017-10-11 15:23:47
Ignacy Kutko - radny Piotr Hyla 2017-10-11 15:22:26
Marek Latosiński - radny Piotr Hyla 2017-10-11 15:21:15
Marzena Leszczyńska - radna Piotr Hyla 2017-10-11 15:20:11
Daniela Mazurkiewicz - radna Piotr Hyla 2017-10-11 15:19:23
Barbara Mickiewicz - radna Piotr Hyla 2017-10-11 15:18:37
Beata Skalska - radna Piotr Hyla 2017-10-11 15:17:55
Ryszard Kazanowski - przewodniczący rady Piotr Hyla 2017-10-11 15:16:52
Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek Piotr Hyla 2017-10-11 15:14:27
Oświadczenia radnych Piotr Hyla 2017-10-11 15:14:20
2016 Piotr Hyla 2017-10-11 15:13:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie zmiany nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie na nazwę ulica Lipowa Mariusz Lerka 2017-10-10 14:28:19
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-27 11:52:35
Wykaz Nr 4/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2017-09-25 13:46:59
Wykaz Nr 4/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2017-09-25 13:46:08
Wykaz Nr 4/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2017-09-25 13:34:51
Wykaz Nr 4/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2017-09-25 13:34:10
Wykaz Nr 4/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2017-09-25 13:21:38
Sprawozdanie z realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku. Piotr Hyla 2017-09-21 08:39:28
Sprawozdanie z realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku. Piotr Hyla 2017-09-21 08:32:06
Sprawozdanie z realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku. Piotr Hyla 2017-09-21 08:31:20
Sprawozdanie z realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku. Piotr Hyla 2017-09-21 08:30:25
Sprawozdanie z realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku. Piotr Hyla 2017-09-21 08:24:18
Sprawozdanie z realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku. Piotr Hyla 2017-09-21 08:23:21
Sprawozdanie z realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku. Piotr Hyla 2017-09-21 08:22:21
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-20 10:58:07
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-20 10:57:52
Uchwała nr XXII/185/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2017-09-15 13:44:32
Uchwała nr XXII/185/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2017-09-15 13:44:08
Uchwała nr XXII/185/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2017-09-15 13:42:50
Uchwała nr XXII/187/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Przybiernów. Piotr Hyla 2017-09-13 13:09:00
Wójt Gminy Lilia Ławicka Piotr Hyla 2017-09-13 12:46:06
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2017-09-12 14:15:37
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok. Piotr Hyla 2017-09-12 14:01:44
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok. Piotr Hyla 2017-09-12 14:01:32