herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sylwia Karp - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie Piotr Hyla 2016-05-24 13:31:23
Józef Pasławski - Dyrektor GZEAS w Przybiernoiwe Piotr Hyla 2016-05-24 13:30:48
Sylwia Karp - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie Piotr Hyla 2016-05-24 13:29:27
Mariola Kazanowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie Piotr Hyla 2016-05-24 13:29:05
Monika Klińska - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przybiernowie Piotr Hyla 2016-05-24 13:28:43
Danuta Marian - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Przybiernowie Piotr Hyla 2016-05-24 13:28:25
Ewa Majewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach Piotr Hyla 2016-05-24 13:27:47
Ewa Majewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach Piotr Hyla 2016-05-24 13:27:36
Monika Klińska - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przybiernowie Piotr Hyla 2016-05-24 13:16:16
Mariola Kazanowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie Piotr Hyla 2016-05-24 13:15:15
Sylwia Karp - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie Piotr Hyla 2016-05-24 13:14:27
Beata Skalska - radna Piotr Hyla 2016-05-24 13:12:43
Barbara Mickiewicz - radna Piotr Hyla 2016-05-24 13:12:11
Daniela Mazurkiewicz - radna Piotr Hyla 2016-05-24 13:11:41
Marzena Leszczyńska - radna Piotr Hyla 2016-05-24 13:10:59
Marek Latosiński - radny Piotr Hyla 2016-05-24 13:10:28
Ignacy Kutko - radny Piotr Hyla 2016-05-24 12:45:00
Krzysztof Klażyński - radny Piotr Hyla 2016-05-24 12:44:32
Jolanta Grześkowiak - radna Piotr Hyla 2016-05-24 12:42:43
Jerzy Gniadek - radny Piotr Hyla 2016-05-24 12:41:46
Paweł Zuzewicz - radny Piotr Hyla 2016-05-24 12:41:16
Elżbieta Stelmasik - radna Piotr Hyla 2016-05-24 12:40:53
Beata Skierska - radna Piotr Hyla 2016-05-24 12:40:33
Tadeusz Chojnacki - radny Piotr Hyla 2016-05-24 12:39:58
Alicja Bzdyra - radna Piotr Hyla 2016-05-24 12:39:33
Beata Skierska - radna Piotr Hyla 2016-05-24 12:38:33
Elżbieta Stelmasik - radna Piotr Hyla 2016-05-24 12:37:47
Paweł Zuzewicz - radny Piotr Hyla 2016-05-24 12:35:47
Oświadczenia radnych Piotr Hyla 2016-05-24 12:34:48
Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek Piotr Hyla 2016-05-24 12:34:31
2015 Piotr Hyla 2016-05-24 12:33:40
Zarządzenie nr 34/16 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Dostawa urzadzeń i wykonanie prac przy ujęciu wody w miejscowości Babigoszcz".. Czesława Grzyb 2016-05-18 14:23:37
Zarządzenie nr 32/16 w sprawie zmian w budżecie gmin y na 2016 rok. Czesława Grzyb 2016-05-18 14:20:53
Zarządzenie nr 31/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2016 rok. Czesława Grzyb 2016-05-18 14:19:44
Zarządzenie nr 30/16 w sprawie wynajęcia na czas określony lokaalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Świętoszewko 11, 72-122 Łoźnica. Czesława Grzyb 2016-05-18 14:18:17
Zarządzenie nr 28/16 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków scisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Czesława Grzyb 2016-05-18 14:16:06
Zarządzenie nr 27/16 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Opracowanie Studium Wykonalności stanowiącej wydatek związany z przygotowaniem dokumentacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, Numer konkursu: RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16". Czesława Grzyb 2016-05-18 14:14:00
Zarządzenie nr 26/16 w sprawie uistalenia planów nych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2016-05-18 14:07:25
Zarządzenie nr 25/16 w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunaalnych (PSZOK) w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2016-05-18 14:05:39
Zarządzenie nr 24/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Czesława Grzyb 2016-05-18 14:03:27