herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 66/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:24:41
Zarządzenie nr 65/17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:23:13
Zarządzenie nr 64/17 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:21:53
Zarządzenie nr 63/17 w sprawie zmiany bużetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:19:52
Zarządzenie nr 62/17 w sprawie powołania komisji rozstrzygającejwybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytaania o cenę świadczenia usług geodezyjnych dla gminy Przybiernów w latach 2018-2019 r. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:18:05
Zarządzenie nr 61/17 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę świadczenia usług wyceny nieruchomości dla gminy Przybiernów w latach 2018-2019. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:08:22
Zarządzenie nr 61/17 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę świadczenia usług wyceny nieruchomości dla gminy Przybiernów w latach 2018-2019. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:06:42
Zarządzenie nr 60/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.e Czesława Grzyb 2017-12-04 12:54:15
Zarządzenie nr 59/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę świadczenia usług geodezyjnych dla gminy Przybiernów w 2018 r. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:51:48
Zarządzenie 58/17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:48:21
Zarządzenie nr 57/17 w sprawie zmiany składu Komisji rozstrzygającej wybór inspektora nadzoru nad inwestycją "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". Czesława Grzyb 2017-12-04 12:46:58
Zarządzenie nr 56/17 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze ptrzetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:42:36
Zarządzenie nr 55/17 w sprawie regulaminu udzielania zaliczek w Urzedzie Gminy w Przybiernowie i jednostkach organizacyjnych gminy. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:32:14
Zarządzenie nr 54/17 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych Dożynki Gminne 2017 r. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:29:28
Zarządzenie nr 53a/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:26:00
Zarządzenie nr 53/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:24:03
Zarządzenie nr 53/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:23:25
Zarządzenie nr 52/17 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:20:30
Zarządzenie nr 51/17 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2018. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:04:55
Zarządzenie nr 47/17 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:01:23
Zarządzenie nr 46a/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór inspektora nadzoru nad inwestycją "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". Czesława Grzyb 2017-12-04 11:57:26
Zarządzenie nr 9/17 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:51:13
Zarządzenie nr 11/17 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:50:45
Zarządzenie nr 10/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Żychlikowo, dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości wraz z określeniem jej rodzaju jako osada. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:50:20
Zarządzenie nr 13/17 w sprawie zmiany w budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:49:27
Zarządzenie nr 8/17 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:48:55
Zarządzenie nr 14/17w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:48:29
Zarządzenie nr 7/17w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:47:57
Zarządzenie nr 15/17 w sprawie powołania stałej komisji weryfikacyjnej mienia Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:46:58
Zarządzenie nr 15/17 w sprawie powołania stałej komisji weryfikacyjnej mienia Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:46:08
Zarządzenie nr 6/17w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:45:30
Zarządzenie nr 5/17 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:44:22
Zarządzenie Nr 16/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ulicy 30-lecia w Przybiernowie, dotyczące zmiany nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie Czesława Grzyb 2017-12-04 11:43:51
Zarządzenie nr 17/17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:43:16
Zarządzenie nr 18/17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:42:52
Zarządzenie nr 19/17 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:42:16
Zarządzenie nr 20/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:41:49
Zarządzenie nr 21/17 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:41:27
Zarządzenie nr 22/17 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:40:33
Zarządzenie nr 23/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:40:06