herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I ograniczony przetarg na dzierżawę gruntu rolnego w miejscowości Przybiernów Łukasz Chojnacki 2017-03-03 14:40:46
Uchwała nr XVIII/149/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok. Piotr Hyla 2017-03-02 13:14:35
Uchwała nr XVIII/153/17 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Piotr Hyla 2017-03-02 12:36:58
Uchwała nr XVIII/151/17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Hyla 2017-03-02 12:33:21
Uchwała nr XVIII/150/17 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Hyla 2017-03-02 12:22:17
Uchwała nr XVIII/157/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Piotr Hyla 2017-02-27 13:34:21
Uchwała nr XVII/144/16 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. Piotr Hyla 2017-02-17 14:58:41
Uchwała Nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2017-02-15 13:18:18
Uchwała nr XVI/136/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Przybiernów. Piotr Hyla 2017-02-13 14:57:25
Uchwała nr XVI/136/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Przybiernów. Piotr Hyla 2017-02-13 14:54:05
Protokół 15 z dnia 28 września 2016 roku. Piotr Hyla 2017-02-10 12:14:35
Protokół 14 z dnia 30 czerwca 2016 roku. Piotr Hyla 2017-02-10 11:44:51
Protokół 13 z dnia 30 maja 2016 roku. Piotr Hyla 2017-02-10 11:38:07
Protokół 10 z dnia 30 grudnia 2015 roku. Piotr Hyla 2017-02-10 11:28:52
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-02-10 11:08:50
Uchwała nr XVII/140/16 w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/15 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. Piotr Hyla 2017-02-10 10:39:21
Uchwala nr XVII/139/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2017-02-08 15:15:59
Uchwała Nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2017-02-08 15:13:14
Uchwala nr XVII/139/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2017-02-08 14:31:36
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej działki nr 372/28 obr. Przybiernów 3 Łukasz Chojnacki 2017-02-08 13:27:20
Zarządzenie nr 10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Żychlikowo, dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości wraz z określeniem jej rodzaju jako osada. Piotr Hyla 2017-02-08 12:08:40
Zarządzenia 2017 Piotr Hyla 2017-02-08 12:08:19
Zarządzenia 2017 Piotr Hyla 2017-02-08 12:08:06
Uchwała Nr XVII/147/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy. Piotr Hyla 2017-02-06 14:00:57
Uchwała Nr XVII/147/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy. Piotr Hyla 2017-02-06 14:00:15
Uchwała Nr XVII/147/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy. Piotr Hyla 2017-02-06 13:59:32
Uchwała nr XVI/135/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Piotr Hyla 2017-02-03 15:27:48
Uchwała nr XVII/141/16 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2017. Piotr Hyla 2017-02-02 13:08:45
Uchwały 2017 Piotr Hyla 2017-02-02 13:06:52
Uchwała budżetowa na rok 2017. Piotr Hyla 2017-02-02 12:26:10
Wykaz nr 1/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2017-02-01 14:43:54
ROK 2017 Łukasz Chojnacki 2017-02-01 14:40:40
- dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2017-02-01 14:40:29
Wykaz nr 1/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2017-02-01 14:40:26
- dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2017-02-01 14:40:19
Wykaz nr 1/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2017-02-01 14:39:56
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki 36/4 w Rokicie Mariusz Lerka 2017-01-27 08:17:47
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki 36/4 w Rokicie - dokument usunięty Mariusz Lerka 2017-01-27 08:10:37
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki 36/4 w Rokicie - dokument usunięty Mariusz Lerka 2017-01-27 08:04:47
Uchwała Nr XVII/145/16 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Mariusz Lerka 2017-01-12 07:58:29