herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXII/193/17 w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Przybiernów. Piotr Hyla 2017-10-25 11:33:48
Uchwała nr XXII/194/17 zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie podziału Gminy Przybiernów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych. Piotr Hyla 2017-10-25 11:32:25
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-10-25 09:00:43
Informacja o spotkaniach w sprawie obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Piotr Hyla 2017-10-20 14:18:03
Informacja o spotkaniach w sprawie obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Piotr Hyla 2017-10-20 14:17:48
Informacja w sprawie diagnozy wskazujacej obszary na których planowane będą działania rewitalizacyjne. Piotr Hyla 2017-10-19 21:05:52
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-10-16 09:20:30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego w Żychlikowie obr. Łoźnica i możliwości wniesienia wniosków i uwag przed wydaniem decyzji Mariusz Lerka 2017-10-12 08:47:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Babigoszczy i możliwości złożenia wniosków i uwag przed wydaniem decyzji Mariusz Lerka 2017-10-12 08:34:05
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Babigoszczy i możliwości złożenia wniosków i uwag przed wydaniem decyzji Mariusz Lerka 2017-10-12 08:30:47
Sylwia Karp - - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie Piotr Hyla 2017-10-11 15:49:32
Mariola Kazanowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie Piotr Hyla 2017-10-11 15:48:48
Monika Klińska - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przybiernowie Piotr Hyla 2017-10-11 15:47:50
Ewa Majewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach Piotr Hyla 2017-10-11 15:47:10
Danuta Marian - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Przybiernowie Piotr Hyla 2017-10-11 15:46:25
Józef Pasławski - Dyrektor GZEAS w Przybiernowie Piotr Hyla 2017-10-11 15:45:11
Lidia Pawlusińska - Dyrektor Gimnazjum w Przybiernowie Piotr Hyla 2017-10-11 15:43:48
Maria Popiołek - Sekretarz Gminy Przybiernów Piotr Hyla 2017-10-11 15:43:00
Alicja Szczepanik - Inspektor Piotr Hyla 2017-10-11 15:42:22
Anna Zięba - Skarbnik Gminy Przybiernów Piotr Hyla 2017-10-11 15:39:50
Lilia Ławicka - Wójt Gminy Piotr Hyla 2017-10-11 15:39:05
Ryszard Kazanowski - przewodniczący rady Piotr Hyla 2017-10-11 15:37:44
Paweł Zuzewicz - radny Piotr Hyla 2017-10-11 15:28:50
Elżbieta Stelmasik - radna Piotr Hyla 2017-10-11 15:28:15
Beata Skierska - radna Piotr Hyla 2017-10-11 15:27:35
Alicja Bzdyra - radna Piotr Hyla 2017-10-11 15:27:00
Tadeusz Chojnacki - radny Piotr Hyla 2017-10-11 15:26:25
Jerzy Gniadek - radny Piotr Hyla 2017-10-11 15:25:40
Jolanta Grześkowiak - radna Piotr Hyla 2017-10-11 15:25:04
Krzysztof Klażyński - radny Piotr Hyla 2017-10-11 15:24:26
Ignacy Kutko - radny - dokument usunięty Piotr Hyla 2017-10-11 15:23:51
Ignacy Kutko - radny - dokument usunięty Piotr Hyla 2017-10-11 15:23:47
Ignacy Kutko - radny Piotr Hyla 2017-10-11 15:22:26
Marek Latosiński - radny Piotr Hyla 2017-10-11 15:21:15
Marzena Leszczyńska - radna Piotr Hyla 2017-10-11 15:20:11
Daniela Mazurkiewicz - radna Piotr Hyla 2017-10-11 15:19:23
Barbara Mickiewicz - radna Piotr Hyla 2017-10-11 15:18:37
Beata Skalska - radna Piotr Hyla 2017-10-11 15:17:55
Ryszard Kazanowski - przewodniczący rady Piotr Hyla 2017-10-11 15:16:52
Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek Piotr Hyla 2017-10-11 15:14:27