herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 82 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przybiernowie". Czesława Grzyb 2016-02-01 11:52:14
Zarządzenie nr 81 w sprawie wynajecia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w miejscowości Łoźnica 37, 72-122 Łoźnica. Czesława Grzyb 2016-02-01 11:50:02
Zarządzenie nr 81 w sprawie wynajecia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w miejscowości Łoźnica 37, 72-122 Łoźnica. Czesława Grzyb 2016-02-01 11:47:39
Zarządzenie nr 80 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Czesława Grzyb 2016-02-01 11:44:48
Zarządzenie nr 79 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. Czesława Grzyb 2016-02-01 11:33:34
Zarządzenie nr 77 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Miodowice 21, 72-110 Przybiernów. Czesława Grzyb 2016-02-01 11:29:21
Zarządzenie nr 75 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok. Czesława Grzyb 2016-02-01 11:26:30
Zarządzenie nr 74 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2016-02-01 11:23:39
Zarządzenie nr 73 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn."Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów". Czesława Grzyb 2016-02-01 11:21:05
Anna Zięba - Skarbnik Piotr Hyla 2016-02-01 10:26:25
Lidia Pawlusińska - Dyrektor Gimnazjum Piotr Hyla 2016-02-01 10:24:53
Zarządzenie Nr 4/16 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na zbycie samochodu - samochód ciężarowy marki Star 200, nr rejestr. ZGL P403 Piotr Hyla 2016-02-01 10:03:24
Test - dokument usunięty Piotr Hyla 2016-02-01 10:03:04
Zarządzenia 2016 Piotr Hyla 2016-02-01 10:02:14
Ewa Majewska - Dyrektor SP Piotr Hyla 2016-02-01 09:45:50
Monika Klińska - Dyrektor ZSP Piotr Hyla 2016-02-01 09:45:07
Mariola Kazanowska - Kierownik OPS Piotr Hyla 2016-02-01 09:43:55
Danuta Marian - Kierownik USC Piotr Hyla 2016-02-01 09:42:41
Maria Popiołek - Sekretarz Piotr Hyla 2016-02-01 09:42:07
Alicja Szczepanik - Inspektor Piotr Hyla 2016-02-01 09:41:36
Józef Pasławski - Dyrektor GZEAS Piotr Hyla 2016-02-01 09:39:51
Lilia Ławicka - Wójt Piotr Hyla 2016-02-01 09:39:05
Uchwała nr X/74/15 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2015 rok. Piotr Hyla 2016-01-29 15:04:57
Opinia RIO w sprawie planowanej kwoty długu Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2016-01-27 12:53:49
Uchwała nr X/75/15 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2015-2033. Piotr Hyla 2016-01-27 12:41:29
Uchwała nr X/75/15 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2015-2033. Piotr Hyla 2016-01-27 12:40:33
Uchwała nr 77/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. Piotr Hyla 2016-01-27 12:23:06
Uchwała nr 77/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. - dokument usunięty Piotr Hyla 2016-01-27 12:21:56
Uchwała nr 77/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. - dokument usunięty Piotr Hyla 2016-01-27 12:20:30
Uchwała nr 77/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. Piotr Hyla 2016-01-27 12:19:05
Uchwała nr X/78/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Piotr Hyla 2016-01-27 10:58:26
Maria Popiołek 2016-01-26 14:40:46
Uchwała nr X/80/15 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przybiernów na lata 2015-2025. Piotr Hyla 2016-01-25 13:59:06
Uchwała nr X/80/15 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przybiernów na lata 2015-2025. Piotr Hyla 2016-01-25 13:55:11
Strategia Rozwoju Gminy Przybiernów na lata 2015-2025 - załącznik do uchwały X.80.15. Piotr Hyla 2016-01-25 13:54:05
Uchwała nr X/80/15 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przybiernów na lata 2015-2025. Piotr Hyla 2016-01-25 13:46:23
Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o publicznym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu - Samochód ciężarowy marki Star 200 Mariusz Lerka 2016-01-18 12:37:02
Zarządzenie Nr 4/16 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na zbycie samochodu - samochód ciężarowy marki Star 200, nr rejestr. ZGL P403 Mariusz Lerka 2016-01-18 12:29:14
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 94 obr. Dzisna Łukasz Chojnacki 2016-01-14 15:09:00
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 35/6 obr. Rokita Łukasz Chojnacki 2016-01-14 15:07:55