herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2017-09-12 11:27:33
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2017-09-12 10:55:12
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2017-09-12 10:46:57
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2017-09-12 10:44:00
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2017-09-12 10:38:49
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2017-09-12 10:30:41
Uchwała nr XXII/183/17 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". Piotr Hyla 2017-09-08 14:06:47
Uchwała nr XXII/183/17 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". Piotr Hyla 2017-09-08 14:06:07
Uchwała nr XXII/182/17 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. Piotr Hyla 2017-09-08 14:04:38
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-08 11:27:09
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-08 11:24:10
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-08 11:24:05
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-08 11:23:49
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-08 11:22:02
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-08 11:21:50
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-08 10:59:56
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-08 10:59:44
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-08 10:59:31
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-08 10:59:10
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz - dokument usunięty Mariusz Lerka 2017-09-08 10:56:19
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz - dokument usunięty Mariusz Lerka 2017-09-08 10:50:26
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz - dokument usunięty Mariusz Lerka 2017-09-08 10:50:13
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz - dokument usunięty Mariusz Lerka 2017-09-08 10:49:59
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz - dokument usunięty Mariusz Lerka 2017-09-08 10:49:32
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz - dokument usunięty Mariusz Lerka 2017-09-08 10:49:00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-08 09:06:04
Informacja o zapytaniu ofertowym dotyczącym opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Piotr Hyla 2017-09-07 17:54:56
Informacja o zapytaniu ofertowym dotyczącym opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Piotr Hyla 2017-09-07 17:54:03
Zawarcie umowy na wsparcie realizacji projektu: "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". Piotr Hyla 2017-09-07 17:50:46
Informacja o zapytaniu ofertowym dotyczącym opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Piotr Hyla 2017-09-07 17:50:32
Zawarcie umowy na wsparcie realizacji projektu: "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". Piotr Hyla 2017-09-07 17:45:29
Zawarcie umowy na wsparcie realizacji projektu: "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". Piotr Hyla 2017-09-07 17:45:09
Zawarcie umowy na wsparcie realizacji projektu: "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". Piotr Hyla 2017-09-07 17:41:19
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 - dokument usunięty Piotr Hyla 2017-09-07 17:35:33
POWOŁANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Piotr Hyla 2017-09-07 17:35:21
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych Piotr Hyla 2017-09-07 17:35:09
Obwieszczenie o okregu wyborczym w wyboracj do Sejmu i Senatu 2015 Piotr Hyla 2017-09-07 17:34:49
Do Parlamentu RP 2015 Piotr Hyla 2017-09-07 17:34:06
Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 - dokument usunięty Piotr Hyla 2017-09-07 17:33:19
Komunikat w sprawie umieszczanie obwieszczeń i ogłoszeń referendalnych Piotr Hyla 2017-09-07 17:32:55