herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 2/3 obr. Przybiernów 4 Łukasz Chojnacki 2016-04-20 12:14:10
III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 2/3 obr. Przybiernów 4 Łukasz Chojnacki 2016-04-20 12:13:54
III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 2/1 obr. Przybiernów 4 Łukasz Chojnacki 2016-04-20 12:11:04
III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 2/1 obr. Przybiernów 4 Łukasz Chojnacki 2016-04-20 12:07:27
Uchwała nr XII/95/16 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2016-04-18 12:52:33
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gminnej w obrębie Włodzisław Łukasz Chojnacki 2016-04-12 14:25:41
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gminnej w obrębie Włodzisław Łukasz Chojnacki 2016-04-12 13:26:23
Uchwała nr XII/98/16 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do szkół podstawowych i gimnazjum publicznego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przybiernów. Piotr Hyla 2016-04-04 13:37:47
Uchwała nr VIII/59/15 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2015 rok. Piotr Hyla 2016-03-30 11:43:01
Piotr Hyla 2016-03-30 11:07:08
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2016-03-30 11:02:48
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2016-03-30 11:01:29
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2016-03-30 10:58:58
Wójt Gminy Lilia Ławicka Piotr Hyla 2016-03-30 10:55:38
Piotr Hyla 2016-03-30 10:54:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydaniu decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskio dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów Magdalena Czerwińska 2016-03-25 09:49:05
- dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2016-03-24 10:38:01
wykaz nr 2/16 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2016-03-24 10:37:53
WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę gruntów położonych nad Jeziorem Przybiernowskim, obręb ewidencyjny Zabierzewo, o pow. 1,1146 ha, w tym plaża, stanowiących działkę nr 711/4, na okres od trzech do trzydziestu lat. Łukasz Chojnacki 2016-03-24 10:36:55
- dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2016-03-24 10:34:29
wykaz nr 2/16 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2016-03-24 10:07:13
wykaz nr 2/16 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2016-03-24 10:06:10
Informacja o jakości wody na terenie gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2016-03-02 11:40:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów podające do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej Derkacz na działkach nr 6/2, 6/3, 6/4 obręb Moracz. Piotr Hyla 2016-03-02 11:38:11
- dokument usunięty Piotr Hyla 2016-03-02 11:36:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydaniu postanowienia prostującego oczywiste omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowych Windpark Derkacz a dnia 22.12.2014r. Piotr Hyla 2016-03-02 11:33:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów podające do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej Derkacz na działkach nr 6/2, 6/3, 6/4 obręb Moracz. Piotr Hyla 2016-03-02 11:29:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydaniu postanowienia prostującego oczywiste omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowych Windpark Derkacz a dnia 22.12.2014r. Piotr Hyla 2016-03-02 11:29:33
- dokument usunięty Piotr Hyla 2016-03-02 11:29:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów podające do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej Derkacz na działkach nr 6/2, 6/3, 6/4 obręb Moracz. Piotr Hyla 2016-03-02 11:28:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów podające do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej Derkacz na działkach nr 6/2, 6/3, 6/4 obręb Moracz. Piotr Hyla 2016-03-02 11:24:31
Informacja o jakości wody na terenie gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2016-03-02 11:21:27
Lilia Ławicka - Wójt Gminy, oświadczenie za 2013 rok oraz na dzień objęcia funkcji Wójta Piotr Hyla 2016-02-29 15:18:10
Uchwała nr XI/84/16 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu gospodarki wodno-ściekowej na lata 2015-2020 gminy Przybiernów". Piotr Hyla 2016-02-29 15:14:25
Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o przystąpieniu do prac projektowych w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów Magdalena Czerwińska 2016-02-29 08:43:02
Uchwała nr XI/87/16 zmieniająca uchwałę Nr X/78/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Piotr Hyla 2016-02-26 15:13:21
Uchwała nr XI/85/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Piotr Hyla 2016-02-26 15:11:42
Uchwała nr XI/84/16 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu gospodarki wodno-ściekowej na lata 2015-2020 gminy Przybiernów". Piotr Hyla 2016-02-26 15:10:36
Uchwała nr XI/84/16 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu gospodarki wodno-ściekowej na lata 2015-2020 gminy Przybiernów". Piotr Hyla 2016-02-26 15:10:16
Uchwała nr XI/84/16 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu gospodarki wodno-ściekowej na lata 2015-2020 gminy Przybiernów". Piotr Hyla 2016-02-26 15:09:51