herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXI/177/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu "Świadomie bezpieczni w gminie Przybiernów" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka w 2017, w Województwie Zachodniopomorskim. Piotr Hyla 2017-07-10 11:30:55
Uchwała nr XXI/178/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". Piotr Hyla 2017-07-10 11:25:47
Uchwała nr XXI/178/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". Piotr Hyla 2017-07-10 11:25:11
Informacja z wykonania budżetu Gminy Przybiernów za I kwartał 2017r. Piotr Hyla 2017-07-01 11:18:15
Opinia RIO o wykonaniu budżetu w 2016 roku. Piotr Hyla 2017-07-01 11:09:44
Informacja z realizacji budżetu w 2016 roku. Piotr Hyla 2017-07-01 11:04:40
Wykaz Nr 3/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, ograniczonego i drodze bezprzetargowej Łukasz Chojnacki 2017-06-29 15:03:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I i ul. Kazimierza Jagiellończyka w Przybiernowie. Mariusz Lerka 2017-06-20 16:21:34
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-06-09 14:56:23
informacja o wynikach naboru - podatki Maria Popiołek 2017-06-02 13:16:31
liczba kandydatów spełniajacych wymagania formalne Maria Popiołek 2017-05-30 14:16:25
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-05-26 13:47:04
Wykaz Nr 2/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego i drodze bezprzetargowej Łukasz Chojnacki 2017-05-25 15:09:13
Wykaz podmiotów którym w zakresie podatków lub opłat w 2016 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty zobowiązania w kwocie przewyższającej łącznie 500zł. Piotr Hyla 2017-05-24 10:54:24
Wykaz podmiotów którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej. Piotr Hyla 2017-05-24 10:53:40
Wykaz podmiotów którym w zakresie podatków lub opłat w 2016 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty zobowiązania w kwocie przewyższającej łącznie 500zł. Piotr Hyla 2017-05-24 10:51:56
2017 Piotr Hyla 2017-05-24 10:48:17
Zarządzenie nr 26/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:35:21
Zarządzenie nr 25/17 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora "Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej" w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:34:02
Zarządzenie nr 25/17 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora "Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej" w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:33:18
Zarządzenie nr 24/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:31:26
Zarządzenie nr 23/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:29:43
Zarządzenie nr 22/17 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:27:09
Zarządzenie nr 21/17 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:24:42
Zarządzenie nr 20/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:23:11
Zarządzenie nr 19/17 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:21:14
Zarządzenie nr 18/17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:19:33
Zarządzenie nr 17/17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:18:26
Zarządzenie nr 15/17 w sprawie powołania stałej komisji weryfikacyjnej mienia Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:16:43
Zarządzenie nr 14/17w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:15:12
Zarządzenie nr 13/17 w sprawie zmiany w budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:13:37
Zarządzenie nr 11/17 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:10:09
Zarządzenie nr 9/17 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:06:58
Zarządzenie nr 8/17 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-05-19 09:55:55
Zarządzenie nr 7/17w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-05-19 09:52:53
Zarządzenie nr 7/17w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-05-19 09:51:52
Zarządzenie nr 6/17w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czesława Grzyb 2017-05-19 09:46:57
Zarządzenie nr 6/17w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czesława Grzyb 2017-05-19 09:44:35
Zarządzenie nr 5/17 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 09:31:07
Zarządzenie nr 4/17 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych oraz wartości niematerialnych i prawnych.h Czesława Grzyb 2017-05-19 09:28:36