Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Koronawirus - zmiana godzin przyjmowania interesantów Piotr Hyla 2020-03-13 09:40:48
Koronawirus - zmiana godzin przyjmowania interesantów Piotr Hyla 2020-03-13 09:39:53
Ważna informacja - koronawirus (zakładka menu) Piotr Hyla 2020-03-13 09:38:30
Koronawirus - zmiana godzin przyjmowania interesantów Piotr Hyla 2020-03-13 09:38:03
Ważna informacja - koronawirus (zakładka menu) Piotr Hyla 2020-03-13 09:33:25
Ważna informacja - koronawirus (zakładka menu) Piotr Hyla 2020-03-13 09:32:59
Zarządzenie nr 18/20 w sprawie w sprawie regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Przybiernów oraz ustalenia wysokości opłat. Piotr Hyla 2020-03-10 20:52:53
Zarządzenie nr 18/20 w sprawie w sprawie regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Przybiernów oraz ustalenia wysokości opłat. Piotr Hyla 2020-03-10 20:51:27
Zarządzenie nr 18/20 w sprawie w sprawie regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Przybiernów oraz ustalenia wysokości opłat. Piotr Hyla 2020-03-10 20:44:16
Zarządzenie nr 18/20 w sprawie w sprawie regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Przybiernów oraz ustalenia wysokości opłat. Piotr Hyla 2020-03-10 20:43:24
Zarządzenie nr 18/20 w sprawie w sprawie regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Przybiernów oraz ustalenia wysokości opłat. Piotr Hyla 2020-03-10 20:41:57
Zarządzenie nr 18/20 w sprawie w sprawie regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Przybiernów oraz ustalenia wysokości opłat. Piotr Hyla 2020-03-10 20:36:33
Zarządzenie nr 18/20 w sprawie w sprawie regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Przybiernów oraz ustalenia wysokości opłat. Piotr Hyla 2020-03-10 20:28:33
Zarządzenie nr 108/19 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2020 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przewozów" Karolina Grzybowska 2020-03-10 12:35:56
Zarządzenie nr 107/19 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie w roku kalendarzowym 2020" Karolina Grzybowska 2020-03-10 12:32:50
Zarządzenie nr 101/19 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania publicznego pn. "Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2020 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdów" Karolina Grzybowska 2020-03-10 12:29:31
Zarządzenie nr 118/19 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2020-03-10 07:24:37
Zarządzenie nr 18/20 w sprawie w sprawie regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Przybiernów oraz ustalenia wysokości opłat. Piotr Hyla 2020-03-09 14:22:21
Zarządzenie nr 18/20 w sprawie w sprawie regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Przybiernów oraz ustalenia wysokości opłat. Piotr Hyla 2020-03-09 13:49:15
Zarządzenie nr 17/20 w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Rokita. Piotr Hyla 2020-03-09 13:40:52
Uchwała Nr IX/79/19 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2020-2033 Karolina Grzybowska 2020-03-09 10:42:15
Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2020-03-09 08:48:48
Uchwała nr IX/78/19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2020. Piotr Hyla 2020-03-09 08:45:40
Uchwała budżetowa na 2020 rok. Piotr Hyla 2020-03-09 08:43:27
Uchwała nr X/88/20 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2020 rok. Piotr Hyla 2020-03-06 12:18:20
Uchwała nr X/87/20 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Hyla 2020-03-06 12:17:07
Uchwała nr X/86/20 w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2020-03-06 12:15:28
Zarządzenie nr 111/19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Przybiernów w latach 2020-2022. Karolina Grzybowska 2020-03-03 14:01:23
Zarządzenie nr 13/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu w miejscowości Rzystnowo" Karolina Grzybowska 2020-03-03 13:59:43
Zarządzenie nr 13/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu w miejscowości Rzystnowo" Karolina Grzybowska 2020-03-03 13:58:54
Zarządzenie nr 12/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Karolina Grzybowska 2020-03-03 12:05:34
Zarządzenie nr 16/20 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2020-02-28 09:48:03
Zarządzenie Nr 15/20 w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w roku 2020 dla pracowników Urzędu Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2020-02-28 09:07:44
Zarządzenie nr 7/20 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów Karolina Grzybowska 2020-02-26 09:28:46
Zarządzenie nr 6/20 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów Karolina Grzybowska 2020-02-26 09:28:05
Zarządzenie nr 10a/20 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 7,66 m? położonego na działce nr 158/9 w obrębie Czarnogłowy. Karolina Grzybowska 2020-02-26 08:29:11
Uchwała nr VIII/66/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok. Piotr Hyla 2020-02-24 14:52:41
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości i transportu Justyna Andrzejewska 2020-02-21 14:59:01
Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie powołania zespołu powypadkowego Karolina Grzybowska 2020-02-21 12:02:27
Zarządzenie Nr 14/20 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2020-02-21 11:13:31