Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr VII/62/19 w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego. Piotr Hyla 2019-11-18 14:32:09
Uchwała nr VII/61/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Hyla 2019-11-18 14:29:36
Uchwała nr VII/60/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Hyla 2019-11-18 14:25:57
Uchwała nr VII/59/19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Piotr Hyla 2019-11-18 14:23:21
Uchwała nr VI/55/19 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Hyla 2019-11-18 14:19:13
Uchwała nr VI/53/19 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Hyla 2019-11-18 14:13:25
Zawiadomienie o sesji Karolina Grzybowska 2019-11-14 14:14:51
Projekty uchwał Karolina Grzybowska 2019-11-14 14:14:09
Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2019-11-14 14:12:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej 110 kV Golczewo - Recław na części działki nr 559/1 w obrębie Leszczno, gm. Przybiernów. Katarzyna Tańska 2019-11-13 07:50:13
Zamówienia publiczne (zakładka menu) Piotr Hyla 2019-11-12 08:46:33
Zamówienia publiczne (zakładka menu) Piotr Hyla 2019-11-12 08:45:29
Zamówienia publiczne (zakładka menu) Piotr Hyla 2019-11-12 08:44:57
Zamówienia publiczne (zakładka menu) Piotr Hyla 2019-11-12 08:39:29
Zawiadomienia o posiedzeniach stałych Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2019-11-08 08:44:06
Zawiadomienia o posiedzeniach stałych Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2019-11-08 08:37:14
Zawiadomienia o posiedzeniach stałych Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2019-11-08 08:36:53
Zarządzenie nr 85/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Babigoszcz - od drogi powiatowej nr 4132 Z w kierunku północnym". Karolina Grzybowska 2019-11-06 11:40:15
Zarządzenie nr 82/19 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2019-11-06 11:38:15
Zarządzenie nr 81/19 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2019-11-06 11:37:09
Zarządzenie nr 80/19 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2019-11-06 11:35:53
Zarządzenie nr 77/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok Karolina Grzybowska 2019-11-06 11:34:42
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Babigoszczy-od drogi powiatowej nr 4132 Z w kierunku północnym. Katarzyna Tańska 2019-11-05 11:42:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 34/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na terenie działki nr 6 ( ul. Ogrodowa i odcinek ul. Cisowej) w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Katarzyna Tańska 2019-11-05 08:32:43
Nabór na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości, transportu i pozyskiwania środków Justyna Andrzejewska 2019-11-04 10:39:16
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Babigoszczy-od drogi powiatowej nr 4132 Z w kierunku północnym. Katarzyna Tańska 2019-10-30 14:00:05
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Babigoszczy-od drogi powiatowej nr 4132 Z w kierunku północnym. Katarzyna Tańska 2019-10-30 13:59:50
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Babigoszczy-od drogi powiatowej nr 4132 Z w kierunku północnym. Katarzyna Tańska 2019-10-30 13:58:59
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Babigoszczy-od drogi powiatowej nr 4132 Z w kierunku północnym. Katarzyna Tańska 2019-10-30 13:58:34
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Babigoszczy-od drogi powiatowej nr 4132 Z w kierunku północnym. Katarzyna Tańska 2019-10-30 13:58:10
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Babigoszczy-od drogi powiatowej nr 4132 Z w kierunku północnym. Katarzyna Tańska 2019-10-30 13:57:22
Informacja o umorzeniach za III kwartał 2019 roku. Piotr Hyla 2019-10-29 14:03:11
Popiołek Maria - Sekretarz Gminy Karolina Grzybowska 2019-10-29 08:25:27
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2019. Piotr Hyla 2019-10-28 16:59:14
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2019. Piotr Hyla 2019-10-28 16:55:49
Uchwała nr VII/63/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzeń w gminie Przybiernów. Piotr Hyla 2019-10-28 16:44:24
Uchwała Nr VII/57/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok. Piotr Hyla 2019-10-28 16:19:41
Sprawozdanie budżetowe za I półrocze 2019 roku. Piotr Hyla 2019-10-28 14:37:02
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za III kwartał 2019 roku. Piotr Hyla 2019-10-28 14:06:24
Rejestr umów i zleceń Karolina Grzybowska 2019-10-25 10:07:13