Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo w formule zaprojektuj i wybuduj - IV Marta Mazurowska 2022-03-03 14:53:54
Klauzula informacyjna FB Justyna Andrzejewska 2022-03-03 12:08:00
Klauzula informacyjna FB Justyna Andrzejewska 2022-03-03 12:04:22
Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego, III ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2022-02-25 11:14:05
Zarządzenie nr 19/2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2022-02-25 11:08:08
Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2022-02-25 11:05:46
Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-02-25 11:04:11
Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Justyna Andrzejewska 2022-02-25 10:44:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulic Kościuszki i Leśnej w miejscowości Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-02-24 11:39:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów zawiadamiające strony w postępowaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulic Kościuszki, Leśnej w miejscowości Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-02-24 11:14:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowaniu, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 303/4, 303/6, 303/7 obręb 0161 Przybiernów 1 w miejscowości Przybiernów, Gmina Przybiernów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Łukasz Chojnacki 2022-02-23 15:03:22
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dn110PE w miejscowości Łoźnica, gm. Przybiernów, na terenie działek: 162/5, 192/17, 192/14, 162/6, 162/8, 187, 175/1, 81/12, 192/3, 81/8, 177, 175/2, 175/3, 175/4, 191, 19/6, 66, 69, 172, 173, 174 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-02-18 15:00:55
Rejestr petycji złożonych do Wójta Gminy 2021 Justyna Andrzejewska 2022-02-18 14:20:01
Petycja 8 - odpowiedź - zainstalowanie lampy oświetleniowej w Czarnogłowach Justyna Andrzejewska 2022-02-18 14:19:00
Nabór na stanowisko robotnika gospodarczego Justyna Andrzejewska 2022-02-15 14:46:04
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo nr 133/4 Gabriela Budzyńska 2022-02-15 12:30:43
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo nr 133/4 - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-02-15 08:06:12
III ograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Włodzisław nr 179/3 Gabriela Budzyńska 2022-02-14 15:30:01
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo nr 133/5 Gabriela Budzyńska 2022-02-14 15:28:52
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo nr 133/4 - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-02-14 15:25:37
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 287/70 Gabriela Budzyńska 2022-02-14 15:21:12
Łukasz Chojnacki 2022-02-11 14:24:37
Łukasz Chojnacki 2022-02-11 14:22:13
Rok 2022 Łukasz Chojnacki 2022-02-11 14:20:20
Łukasz Chojnacki 2022-02-11 14:20:09
Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów Justyna Andrzejewska 2022-02-10 12:03:29
Uchwała nr XXIII/206/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-02-10 11:53:41
Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów Justyna Andrzejewska 2022-02-10 11:46:59
Uchwała nr XXIII/205/22 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-02-10 11:22:36
Protokół nr 23/22 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-02-07 15:35:24
Zarządzenie nr 136/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert pn. "Świadczenia usług wyceny nieruchomości na terenie Gminy Przybiernów w latach 2022-2023" Justyna Andrzejewska 2022-02-07 14:17:52
Zarządzenie nr 137/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert pn. "Świadczenia usług geodezyjnych na terenie Gminy Przybiernów w latach 2022-2023" Justyna Andrzejewska 2022-02-07 14:16:53
Rejestr petycji złożonych do Rady Gminy 2021 Karolina Grzybowska 2022-02-07 14:00:25
Uchwała Nr XXIII/210/22 w sprawie rozpatrzenia wniosku o zainstalowanie lampy oświetleniowej na słupie energetycznym usytuowanym w pasie drogowym ul. Fabrycznej, celem poprawy warunków bezpieczeństwa Karolina Grzybowska 2022-02-07 13:58:42
Uchwała Nr XXIII/209/22 w sprawie petycji dotyczącej zwołania nadzwyczajnych posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego, w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych Karolina Grzybowska 2022-02-07 13:58:00
Uchwała Nr XXIII/210/22 w sprawie rozpatrzenia wniosku o zainstalowanie lampy oświetleniowej na słupie energetycznym usytuowanym w pasie drogowym ul. Fabrycznej, celem poprawy warunków bezpieczeństwa Karolina Grzybowska 2022-02-07 13:56:08
Uchwała Nr XXIII/209/22 w sprawie petycji dotyczącej zwołania nadzwyczajnych posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego, w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych Karolina Grzybowska 2022-02-07 13:55:22
Uchwała Nr XXIII/208/22 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Karolina Grzybowska 2022-02-07 13:54:31
Uchwała Nr XXIII/207/22 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Karolina Grzybowska 2022-02-07 13:53:49
Uchwały 2022 Karolina Grzybowska 2022-02-07 13:52:48