Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 110/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK" II przetarg Karolina Grzybowska 2020-01-14 07:38:45
Zarządzenie nr 1/20 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2020 rok Karolina Grzybowska 2020-01-13 12:58:55
Zarządzenie 2020 Karolina Grzybowska 2020-01-13 12:58:09
Zarządzenie nr 69a/19 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2020-01-13 12:55:21
Zarządzenie nr 114/19 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia trybu i zasad udostępniania informacji publicznej Karolina Grzybowska 2020-01-13 11:06:33
Zarządzenie nr 110/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK" II przetarg Karolina Grzybowska 2020-01-10 09:23:35
Zarządzenie nr 100/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK" Karolina Grzybowska 2020-01-10 09:22:31
Projekty uchwał Karolina Grzybowska 2020-01-08 14:26:06
Zawiadomienie o sesji Karolina Grzybowska 2020-01-08 14:18:47
Zawiadomienie o X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2020-01-08 14:18:01
Uchwała Nr IX/84/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Karolina Grzybowska 2020-01-08 10:09:10
Uchwała Nr IX/75/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup ubrania specjalnego" Karolina Grzybowska 2020-01-07 14:45:54
Uchwała Nr IX/75/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup ubrania specjalnego" Karolina Grzybowska 2020-01-07 14:45:23
Uchwała Nr IX/83/19 w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 Karolina Grzybowska 2020-01-07 14:43:09
Uchwała Nr IX/83/19 w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 Karolina Grzybowska 2020-01-07 14:42:33
Uchwała Nr IX/81/19 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2020-01-07 14:41:18
Informacja o podpisaniu umowy na realizację zadania pn. "Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2020 do szkół w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdów". Piotr Hyla 2020-01-01 20:05:54
Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2020 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdów" Katarzyna Tańska 2019-12-31 11:46:13
Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2020 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdów" Katarzyna Tańska 2019-12-31 11:34:42
Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2020 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdów" Katarzyna Tańska 2019-12-31 10:33:31
Ważna informacja (zakładka menu) Piotr Hyla 2019-12-31 09:36:14
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2019-12-31 09:00:35
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2019-12-31 08:57:04
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2019-12-31 08:54:47
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2019-12-31 08:51:02
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK - II przetarg Anna Pryć 2019-12-31 07:30:54
Świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zarządzania, utrzymywania i eksploatacji sieci, budynków, budowli i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Przybiernów oraz Wydzierżawienia nieruchomości i urządzeń służących do wykonania usług związanych z dostawą wody oraz odprowadzeniem ścieków. Katarzyna Tańska 2019-12-30 13:44:27
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK - II przetarg Anna Pryć 2019-12-24 09:21:43
Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectw: Moracz, Rokita, Dzieszkowo Justyna Andrzejewska 2019-12-24 08:18:49
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. inforumujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie jezdni dodatkowych w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica" Łukasz Chojnacki 2019-12-23 15:48:52
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. inforumujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie jezdni dodatkowych w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica" Łukasz Chojnacki 2019-12-23 15:46:31
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. inforumujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie jezdni dodatkowych w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica" Łukasz Chojnacki 2019-12-23 15:43:58
Piotr Hyla 2019-12-23 10:57:19
Piotr Hyla 2019-12-23 10:54:57
Zarządzenie nr 109/19 w sprawie wyznaczenia Zespołu MDR w Gminie Przybiernów Karolina Grzybowska 2019-12-20 12:44:10
Zarządzenie nr 72/19 w sprawie zdrożenia procedury wewnętrznej przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych obowiązującej w Urzędzie gminy Przybiernów i jednostkach budżetowych Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2019-12-20 12:43:14
Zarządzenie nr 93/19 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do obsługi projektu pn. ?Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego? realizowanego przez Gminę Przybiernów Karolina Grzybowska 2019-12-20 12:42:10
Zarządzenie nr 93a/19 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości Karolina Grzybowska 2019-12-20 07:59:22
Zarządzenie nr 93a/19 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości Karolina Grzybowska 2019-12-20 07:58:44
Zarządzenie nr 106/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przybiernowie dla stanowiska ds. kancelaryjno gospodarczych Karolina Grzybowska 2019-12-19 14:57:25