Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o umorzeniach za I kwartał 2019 roku. Piotr Hyla 2019-07-25 13:52:41
Informacja o umorzeniach za II kwartał 2019 roku. Piotr Hyla 2019-07-25 13:52:08
Informacja o umorzeniach za I kwartał 2019 roku. Piotr Hyla 2019-07-25 13:51:42
Zarządzenie nr 26a/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych Karolina Grzybowska 2019-07-25 11:51:56
Zarządzenie nr 52/19 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowany na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 - pomieszczenia o łącznej powierzchni 66,85 m2 Karolina Grzybowska 2019-07-25 11:46:33
Zarządzenie nr 51/19 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowany na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 - pomieszczenia o łącznej powierzchni 53,30 m2 Karolina Grzybowska 2019-07-25 11:44:32
Zarządzenie nr 50/19 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych zainstalowanych na terenie Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2019-07-25 11:42:15
Zarządzenie nr 49/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2019/2020 r. - miał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice Karolina Grzybowska 2019-07-25 11:41:09
Zarządzenie nr 47/19 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do kontaków z sołectwami gminy Karolina Grzybowska 2019-07-25 11:38:36
Zarządzenie nr 46/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok Karolina Grzybowska 2019-07-25 11:37:32
Zarządzenie nr 45a/19 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Czarnogłowy przy ul. Krótkiej 6 Karolina Grzybowska 2019-07-25 11:36:35
Zarządzenie nr 45/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Karolina Grzybowska 2019-07-25 11:25:58
Uchwała nr XX/174/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Przybiernów. Piotr Hyla 2019-07-24 10:23:31
ogłoszenie o naborze Maria Popiołek 2019-07-23 11:07:29
Nabór na stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Przybiernów Maria Popiołek 2019-07-23 11:05:06
Nabór na stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Przybiernów - dokument usunięty Maria Popiołek 2019-07-23 11:04:41
klauzula informacyjna i zgoda - dokument usunięty Maria Popiołek 2019-07-23 11:03:08
klauzula informacyjna i zgoda - dokument usunięty Maria Popiołek 2019-07-23 10:59:31
ogłoszenie o naborze - dokument usunięty Maria Popiołek 2019-07-23 10:23:01
Nabór na stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Przybiernów - dokument usunięty Maria Popiołek 2019-07-23 10:21:04
- dokument usunięty Maria Popiołek 2019-07-23 10:20:47
- dokument usunięty Maria Popiołek 2019-07-23 10:20:36
Nabór na stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Przybiernów - dokument usunięty Maria Popiołek 2019-07-23 10:20:24
Nabór na stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Przybiernów - dokument usunięty Maria Popiołek 2019-07-23 10:18:55
Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn-Recław Katarzyna Tańska 2019-07-19 13:38:57
Uchwała nr XX/174/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Przybiernów. Piotr Hyla 2019-07-19 11:51:24
Uchwała nr VI/55/19 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:43:29
Uchwała nr VI/53/19 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wyskości wynagrodzenia za inkaso - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:43:15
Uchwała Nr V/48/19 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:42:56
Uchwała Nr V/47/19 w sprawie likwidacji sołectwa Sobieszewo i przyłączenia miejscowości Sobieszewo do Sołectwa Dzieszkowo - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:42:46
Uchwała Nr V/46/19 w sprawie podziału sołectwa Moracz - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:42:35
Uchwała Nr V/43/19 w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek leśny, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, wzoru formularza informacji o lasach, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, wzoru formularza dane pozostałych podatników - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:42:05
Uchwała Nr V/42/19 w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek nieruchomości, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, wzoru formularza dane pozostałych podatników - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:41:55
Uchwała Nr V/41/19 w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek rolny, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, wzoru formularza informacji o gruntach rolnych, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, wzoru formularza dane pozostałych podatników - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:41:44
Uchwała Nr V/40/19 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:41:27
Uchwała Nr V/39/19 w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:41:10
Uchwała Nr V/38/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:40:59
Uchwała Nr V/37/19 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:40:41
Uchwała nr IV/32/19 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:40:12
Uchwała nr IV/29/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:39:40