Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ważna informacja (zakładka menu) Piotr Hyla 2019-12-06 09:22:33
Ważna informacja (zakładka menu) Piotr Hyla 2019-12-06 09:21:09
Ważna informacja (zakładka menu) Piotr Hyla 2019-12-06 09:19:59
Ważna informacja (zakładka menu) Piotr Hyla 2019-12-06 09:18:23
Ważna informacja (zakładka menu) Piotr Hyla 2019-12-06 09:17:55
Piotr Hyla 2019-12-06 09:17:34
Zarządzenie nr 91/19 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2019-12-05 14:44:27
Protokół nr 8/19 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2019-12-05 12:51:30
Protokół 8 z dnia 26 listopada 2019 roku. Karolina Grzybowska 2019-12-05 12:50:05
Protokół 8 z dnia 26 listopada 2019 roku. Karolina Grzybowska 2019-12-05 12:49:33
Zarządzenie Nr 99/19 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectw Moracz, Rokita i Dzieszkowo Karolina Grzybowska 2019-12-05 07:53:59
Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu statutu sołectw Moracz, Rokita i Dzieszkowo Justyna Andrzejewska 2019-12-04 15:00:51
Rokowania na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 351/1 o pow. 0,1000 ha Łukasz Chojnacki 2019-12-04 14:56:38
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2019-12-03 15:08:18
Uchwała Nr VIII/67/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2019-2033 Karolina Grzybowska 2019-12-03 13:40:39
Uchwała Nr VIII/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej. Karolina Grzybowska 2019-12-03 13:03:25
Uchwała Nr VIII/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej. Karolina Grzybowska 2019-12-03 13:02:16
Zarządzenie nr 98/19 w sprawie zmiany zarządzenia nr 96/19 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym". Karolina Grzybowska 2019-12-03 12:13:25
Zarządzenie nr 98/19 w sprawie zmiany zarządzenia nr 96/19 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym". Karolina Grzybowska 2019-12-03 12:12:21
Zmiana treści zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym. Karolina Grzybowska 2019-12-03 11:32:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 37/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej 110 kV Golczewo - Recław na części działki nr 559/1 w obrębie Leszczno, gm. Przybiernów. Katarzyna Tańska 2019-12-02 14:37:33
Nabór na stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych Justyna Andrzejewska 2019-12-02 14:29:27
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Babigoszczy-od drogi powiatowej nr 4132 Z w kierunku północnym. Katarzyna Tańska 2019-12-02 11:42:39
Zarządzenie nr 95/19 w sprawie przyjęcia regulaminu do projektu pod nazwą: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" realizowanego przez Gminę Przybiernów. Piotr Hyla 2019-11-29 12:14:16
Zarządzenie nr 96/19 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym". Karolina Grzybowska 2019-11-29 08:49:27
Zarządzenie nr 95/19 w sprawie przyjęcia regulaminu do projektu pod nazwą: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" realizowanego przez Gminę Przybiernów. Karolina Grzybowska 2019-11-29 08:46:21
Zarządzenie nr 96/19 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym". Karolina Grzybowska 2019-11-29 08:42:41
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Anna Pryć 2019-11-28 15:13:03
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego - dokument usunięty Anna Pryć 2019-11-28 14:53:52
Zarządzenie nr 75/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu piecy zastepczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Przybiernów w latach 2020-2022. Karolina Grzybowska 2019-11-28 14:44:20
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Anna Pryć 2019-11-28 14:35:38
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Anna Pryć 2019-11-28 14:34:22
Projekty uchwał Karolina Grzybowska 2019-11-28 14:33:59
VIII sesja Karolina Grzybowska 2019-11-28 14:31:50
Uchwała Nr VIII/65/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Goleniowskiego Karolina Grzybowska 2019-11-28 14:29:45
Zarządzenie nr 92/19 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w gminie Przybiernów na dzień 31 grudnia 2019 r. Karolina Grzybowska 2019-11-28 14:27:26
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego - dokument usunięty Anna Pryć 2019-11-28 14:26:42
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości, transportu i pozyskiwania środków Justyna Andrzejewska 2019-11-28 13:33:05
Zarządzenie nr 94/19 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszklanego położonego w miejscowości Miodowice 1a, 72-110 Przybiernów Karolina Grzybowska 2019-11-28 10:15:21
Zarządzenie nr 84/19 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszklanego nr 3 położonego w miejscowości Miodowice 21, 72-110 Przybiernów Karolina Grzybowska 2019-11-28 10:14:15