Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr V/40/19 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:28:09
Uchwała Nr V/39/19 w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:27:37
Uchwała Nr V/38/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:27:03
Uchwała Nr V/37/19 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:26:29
Uchwała Nr V/36/19 w sprawie uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2018-2033 Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:25:51
Uchwała Nr V/35/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:24:16
Uchwała Nr V/35/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:22:59
Uchwała Nr V/35/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:22:39
Uchwała Nr V/34/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:22:17
Uchwała Nr V/33/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:21:46
Uchwały Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:20:12
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:19:11
Protokół nr 5/19 z Sesji rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:18:22
V sesja Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:16:46
Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:14:47
Zawiadomienie o VI Sesja Rady Gminy w Przybiernowie - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:11:50
Zawiadomienie o VI Sesja Rady Gminy w Przybiernowie - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:09:31
Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy i załączone projekty uchwał. Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:07:42
Protokół 6 z dnia 28 czerwca 2019 roku. Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:01:26
Protokół 5 z dnia 7 czerwca 2019 roku. Karolina Grzybowska 2019-07-05 10:59:55
Protokół 4 z dnia 28 marca 2019 roku. Karolina Grzybowska 2019-07-05 10:58:19
Protokół 3 z dnia 28 grudnia 2018 r. Karolina Grzybowska 2019-07-05 10:56:25
Protokół 1 z dnia 20 listopada 2018 roku. Karolina Grzybowska 2019-07-05 10:53:13
Uchwała nr VI/55/19 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-05 10:29:06
Uchwała nr VI/54/19 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Karolina Grzybowska 2019-07-05 10:27:35
Uchwała nr VI/53/19 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wyskości wynagrodzenia za inkaso - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-05 10:26:28
Uchwała nr VI/52/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów za 2018 rok Karolina Grzybowska 2019-07-05 10:24:50
Uchwała nr VI/51/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przybiernów wotum zaufania Karolina Grzybowska 2019-07-05 10:23:29
Uchwała nr VI/50/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. Karolina Grzybowska 2019-07-05 10:22:20
Uchwała nr VI/49/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Karolina Grzybowska 2019-07-05 10:20:41
Nieodpłatna Pomoc Prawna Piotr Hyla 2019-07-03 15:19:50
Nieodpłatna Pomoc Prawna Piotr Hyla 2019-07-03 15:16:23
Nieodpłatna Pomoc Prawna Piotr Hyla 2019-07-03 15:01:07
Formularze podatkowe: deklaracje, informacje, załączniki Piotr Hyla 2019-07-03 10:41:58
Zarządzenie nr 44/19 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora SZkoły Podstawowej w Czarnogłowach im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach Karolina Grzybowska 2019-07-03 10:07:41
Zarządzenie nr 43/19 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach Karolina Grzybowska 2019-07-03 10:06:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 21/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia zewnętrznego boiska oraz instalacji elektrycznej zewnętrznej istniejącej wiaty na działce nr 129/1, położonej w obrębie geodezyjnym Łoźnica, gm. Przybiernów. Katarzyna Tańska 2019-06-27 12:01:58
Zarządzenie nr 42/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz nieczystkości ciekłych z budynków świetlic wiejskich w miejscowości Brzozowo, Budzieszewice, Miodowice i Rzystnowo Karolina Grzybowska 2019-06-26 12:04:19
Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Przybiernów (2019-2024) Karolina Grzybowska 2019-06-24 11:35:47
Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Przybiernów (2019-2024) - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-06-24 11:34:32