herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 38/18 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. Piotr Hyla 2018-05-25 11:21:56
TEST - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-05-25 11:19:42
TEST1 - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-05-25 11:19:20
TEST2 - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-05-25 11:19:14
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. Piotr Hyla 2018-05-25 11:17:47
Protokół 26 z dnia 16 marca 2018 roku. Piotr Hyla 2018-05-21 14:17:14
Protokół 26 z dnia 16 marca 2018 roku. Piotr Hyla 2018-05-21 14:16:50
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2017r Anna Pryć 2018-05-17 13:20:15
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przybiernów za 2017r. - dokument usunięty Anna Pryć 2018-05-17 13:19:17
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przybiernów za 2017r. - dokument usunięty Anna Pryć 2018-05-17 13:17:56
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017. Piotr Hyla 2018-05-14 10:30:11
Sprawozdania RB Piotr Hyla 2018-05-14 10:26:30
Uchwała Nr XXVI/216/18 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw publicznym gminnym drogom w Przybiernowie Mariusz Lerka 2018-05-11 13:54:22
Rejestr Działalności Regulowanej Anna Pryć 2018-04-19 09:42:38
Sprawozdania RB Piotr Hyla 2018-04-13 12:03:59
Sprawozdania RB - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-04-13 12:02:52
2014 i 2015 Piotr Hyla 2018-04-13 12:02:43
Sprawozdania RB - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-04-13 12:00:55
Uchwała nr XXVI/214/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2018-2033. Piotr Hyla 2018-04-11 15:20:37
Uchwała nr XXVI/214/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2018-2033. Piotr Hyla 2018-04-11 15:18:58
Uchwała nr XXVI/217/18 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku. Piotr Hyla 2018-04-11 14:58:02
Uchwała nr XXVI/218/18 w sprawie podziału Gminy Przybiernów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Piotr Hyla 2018-04-11 12:45:44
Uchwała nr XXVI/213/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2018 rok. Piotr Hyla 2018-04-11 11:50:46
Uchwała nr XXVI/219/18 w sprawie podziału Gminy Przybiernów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Piotr Hyla 2018-04-11 11:46:05
Uchwała nr XXVI/224/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017 -2023. Piotr Hyla 2018-04-09 11:18:57
Uchwała nr XXVI/224/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017 -2023. Piotr Hyla 2018-04-09 11:17:14
Uchwała nr XXVI/224/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017 -2023. Piotr Hyla 2018-04-09 11:16:06
Uchwała nr XXVI/224/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017 -2023. Piotr Hyla 2018-04-09 11:14:59
Uchwała nr XXVI/221/18 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2018 rok. Piotr Hyla 2018-04-09 10:23:27
Przewodniczący Rady Piotr Hyla 2018-04-06 11:53:34
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 1, stanowiącej zabudowaną działkę Nr 124/2 o pow. 458 m2 Łukasz Chojnacki 2018-04-05 13:15:52
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 1, stanowiącej zabudowaną działkę Nr 124/2 o pow. 458 m2 Łukasz Chojnacki 2018-04-05 12:51:43
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 po korekcie złożony do ponownej weryfikacji. Piotr Hyla 2018-03-30 00:37:20
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 po korekcie złożony do ponownej weryfikacji. Piotr Hyla 2018-03-30 00:37:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa Łukasz Chojnacki 2018-03-29 14:15:01
Uchwała nr XXVI/212/18 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Poprawa stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w Gminie Przybiernów". Piotr Hyla 2018-03-26 15:59:32
Uchwała nr XXVI/211/18 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". Piotr Hyla 2018-03-26 15:58:10
Uchwały 2018 Piotr Hyla 2018-03-26 15:56:19
Zarządzenie nr 10/18 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2018 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. Czesława Grzyb 2018-03-23 14:12:51
Zarządzenie nr 11/18 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2018 rok. Czesława Grzyb 2018-03-23 14:12:33