herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 36/5 obr. Czarnogłowy Łukasz Chojnacki 2016-11-25 12:46:51
Uchwała nr XV/126/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2016-11-16 13:58:25
Zarządzenie nr 68/2016 - otwarty konkurs ofert na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do ośrodka Rehabilacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-11-16 11:43:21
Zarządzenie nr 68/2016 - otwarty konkurs ofert na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do ośrodka Rehabilacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-11-16 11:23:42
Zarządzenie nr 68/2016 - otwarty konkurs ofert na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do ośrodka Rehabilacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-11-16 11:20:16
Informacja z wykonania budżetu w III kwartale 2016 roku. Piotr Hyla 2016-11-15 10:47:58
Uchwała nr XV/127/16 w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. Piotr Hyla 2016-11-14 15:50:02
Uchwała nr XV/130/16 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. Piotr Hyla 2016-11-14 15:21:25
Uchwała nr XV/130/16 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. Piotr Hyla 2016-11-14 15:20:06
Zarządzenie nr 68/2016 - otwarty konkurs ofert na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do ośrodka Rehabilacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-11-14 14:42:02
Zarządzenie nr 68/2016 - otwarty konkurs ofert na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do ośrodka Rehabilacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-11-14 14:07:23
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 21 listopada 2016 roku. Piotr Hyla 2016-11-14 13:23:26
Działalność lobbingowa Piotr Hyla 2016-11-14 13:17:48
Zarządzenie nr 66/2016 w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. Piotr Hyla 2016-11-14 13:14:45
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2015 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Piotr Hyla 2016-11-14 12:58:34
Informacja o petycjach w 2015 roku Piotr Hyla 2016-11-09 13:22:44
Informacja o petycjach w 2015 roku Piotr Hyla 2016-11-09 13:22:01
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych. Łukasz Chojnacki 2016-11-04 15:02:32
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych. - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2016-11-04 15:00:27
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych. - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2016-11-04 14:57:57
Rejestr petycji Piotr Hyla 2016-11-04 12:33:52
Petycja dotycząca analizy i oceny stanu faktycznego publikowanych danych w BIP. Piotr Hyla 2016-11-04 12:05:29
Petycja dotycząca przekazania wniosku dotyczącego konkursu "Wzorowa Łazienka" do szkół. Piotr Hyla 2016-11-04 12:01:24
Petycja dotycząca archiwzacji wniosku w sprawie efektywności energetycznej. Piotr Hyla 2016-11-04 11:56:36
Zasady składania i rozpatrywania petycji Piotr Hyla 2016-11-04 11:25:37
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Piotr Hyla 2016-11-04 10:49:00
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Piotr Hyla 2016-11-04 10:47:13
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Piotr Hyla 2016-11-04 10:25:53
Zarządzenie nr 64/16 w sprawie konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-10-26 13:14:58
Uchwała nr XIV/120/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów. Piotr Hyla 2016-10-24 12:42:11
Uchwała nr XV/129/16 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających. Piotr Hyla 2016-10-24 12:36:44
Dostawa 18-miejscowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na rzecz Gminy Przybiernów Mariusz Lerka 2016-10-17 10:36:27
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 3/9 obr. Przybiernów 4 Łukasz Chojnacki 2016-10-11 14:50:15
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 3/9 obr. Przybiernów 4 Łukasz Chojnacki 2016-10-11 14:48:02
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 3/9 obr. Przybiernów 4 Łukasz Chojnacki 2016-10-11 14:44:04
wykaz nr 4/16 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2016-10-11 14:27:28
Informacja z wykonania budżetu w I półroczu 2016 roku. Piotr Hyla 2016-10-10 15:07:03
Informacja z wykonania budżetu w I półroczu 2016 roku. Piotr Hyla 2016-10-10 15:06:24
Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2016 roku. Piotr Hyla 2016-10-03 13:38:09
Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2016 roku. Piotr Hyla 2016-10-03 13:37:23