herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I rokowania na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 1, stanowiącej zabudowaną działkę Nr 124/2 o pow. 458 m2 Łukasz Chojnacki 2018-09-26 15:11:57
Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty podatku rolnego Piotr Hyla 2018-09-26 14:28:41
Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty podatku rolnego Piotr Hyla 2018-09-26 14:23:31
Informacja o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Maria Popiołek 2018-09-25 10:43:39
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-24 11:46:25
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-24 11:46:01
OBWIESZCZENIE O OBWODACH GŁOSOWANIA Maria Popiołek 2018-09-20 14:50:35
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej - dyżury Maria Popiołek 2018-09-19 13:32:05
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej - dyżury - dokument usunięty Maria Popiołek 2018-09-19 13:31:10
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej - dyżury - dokument usunięty Maria Popiołek 2018-09-19 13:21:28
Skład Gminnej Komisji Wyborczej Maria Popiołek 2018-09-19 13:17:58
Postanowienie Komisarza wyborczego w sprawie skreślenia członka GKW Maria Popiołek 2018-09-19 13:16:37
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Piotr Hyla 2018-09-19 12:13:24
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Piotr Hyla 2018-09-19 12:11:48
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Piotr Hyla 2018-09-19 11:24:59
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Piotr Hyla 2018-09-19 11:24:33
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Piotr Hyla 2018-09-19 11:23:56
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Piotr Hyla 2018-09-19 11:22:46
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Piotr Hyla 2018-09-19 11:20:39
Obwieszczenie GKW w sprawie dod. zgł. kandydatów na radnych Maria Popiołek 2018-09-19 09:43:01
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej - dyżury - dokument usunięty Maria Popiołek 2018-09-13 08:26:29
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2018-09-12 13:56:46
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Maria Popiołek 2018-09-12 09:21:49
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wybirczej - dokument usunięty Maria Popiołek 2018-09-12 09:20:25
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wybirczej - dokument usunięty Maria Popiołek 2018-09-12 09:00:26
Uchwała nr XXVII/237/18 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego". Piotr Hyla 2018-09-07 14:25:14
Uchwała nr XXVII/236/18 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego". Piotr Hyla 2018-09-07 13:33:21
Uchwała nr XXVII/226/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Piotr Hyla 2018-09-07 12:38:46
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Mariusz Lerka 2018-09-07 12:32:23
Uchwała nr XXVII/225/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok. Piotr Hyla 2018-09-07 12:31:20
Uchwała nr XXVII/233/18 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Piotr Hyla 2018-09-07 10:49:01
Uchwała nr XXVII/232/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/16 dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2018-09-07 10:47:49
wykaz 2/18 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2018-09-06 14:24:09
wykaz 2/18 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2018-09-06 14:15:41
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-05 10:42:03
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-05 10:41:34
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-05 10:39:03
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-05 10:38:31
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-05 10:37:58
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-05 10:37:29