Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Józef Pasławski - Dyrektor GZEAS - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:47
Alicja Szczepanik - Inspektor - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:46
Anna Zięba - Skarbnik Gminy - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:44
Maria Popiołek - Sekretarz Gminy - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:42
Lilia Ławicka - Wójt Gminy, oświadczenie za 2013 rok oraz na dzień objęcia funkcji Wójta - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:41
Oświadczenia radnych - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:37
Alicja Bzdyra - radna - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:32
Jolanta Grześkowiak - radna - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:28
Magdalena Fiłkowska - radna - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:26
Anna Igras - radna - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:25
Krzysztof Klażyński - radny - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:24
Emilia Kowalewska - radna - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:22
Józef Krzos - radny - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:21
Ignacy Kutko - radny - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:20
Marek Mac - radny - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:18
Marcel Skrzypczak - radny - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:17
Beata Skierska - radna - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:16
Teresa Wiśniewska - radna - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:14
Marek Wolański - radny - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:13
Jadwiga Sudnik - radna, zastępca przewodniczącego - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:11
Ryszard Kazanowski - przewodniczący rady - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-05-08 13:57:09
Zarządzenie nr 35/20 w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Przybiernowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii Justyna Andrzejewska 2020-05-06 13:21:02
Zarządzenie nr 35/20 w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Przybiernowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii Justyna Andrzejewska 2020-05-05 12:26:43
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I kwartał 2020 roku. Karolina Grzybowska 2020-05-04 11:11:28
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przybiernow z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. Piotr Hyla 2020-04-30 15:15:40
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2020 r. Łukasz Chojnacki 2020-04-30 10:36:50
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przybiernow z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. Piotr Hyla 2020-04-29 17:07:16
Sprawozdania (zakładka menu) Piotr Hyla 2020-04-29 17:02:21
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Przybiernowie i jednostkach organizacyjnych gminy Justyna Andrzejewska 2020-04-29 13:57:36
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Przybiernowie i jednostkach organizacyjnych gminy Justyna Andrzejewska 2020-04-29 13:53:56
Zarządzenie nr 31/20 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wycinkę drzew z działek stanowiących mienie gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2020-04-28 14:08:09
Zarządzenie nr 32/20 w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Przybiernowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii Justyna Andrzejewska 2020-04-28 14:06:02
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przybiernów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przybiernów za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2020-04-28 10:43:18
Uchwała nr XI/89/20 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2020 rok. Piotr Hyla 2020-04-27 14:18:57
Koronawirus - obsługa interesantów (aktualizacja 27.05.2020r.) Piotr Hyla 2020-04-23 13:44:11
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Justyna Andrzejewska 2020-04-22 15:14:09
Uchwała nr XI/91/20 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2020 rok. Piotr Hyla 2020-04-20 19:51:07
Wyłączone z zamówień publicznych na mocy art.4 pkt.8 ustawy o zamówieniach publicznych Piotr Hyla 2020-04-20 16:32:27
Zapytanie ofertowe dla zadania pn. "Projekt zagospodarowania plaży gminnej przy jeziorze Przybiernowskim zgodnie z posiadaną koncepcją programową". Piotr Hyla 2020-04-17 15:12:57
Zapytanie ofertowe dla zadania pn. "Projekt zagospodarowania plaży gminnej przy jeziorze Przybiernowskim zgodnie z posiadaną koncepcją programową". Piotr Hyla 2020-04-17 15:12:38