Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Krystyna Kwiatkowska - Kierownik USC - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-11-21 11:02:59
Leokadia Żabkiewicz - Dyrektor Szkoły - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-11-21 11:02:58
Lilia Ławicka - Dyrektor Szkoły, Zastępca Wójta - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-11-21 11:02:56
Maria Popiołek - Sekretarz Gminy - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-11-21 11:02:55
Monika Klińska - Dyrektor Szkoły - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-11-21 11:02:53
Tadeusz Kwiatkowski - Wójt Gminy - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-11-21 11:02:51
Informacja o wynikach wstępnej selekcji na na stanowisko ds. kadr i oświaty w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Przybiernowie. Karolina Grzybowska 2019-11-21 11:01:06
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. Karolina Grzybowska 2019-11-21 11:00:46
informacja o wyniku naboru Karolina Grzybowska 2019-11-21 11:00:04
informacja o wynikach naboru - budownictwo Karolina Grzybowska 2019-11-21 10:59:06
informacja o wynikach naboru-sekretariat Karolina Grzybowska 2019-11-21 10:58:43
Lista kandydatów na stanowisko: INSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNO-KADROWYCH I OBSŁUGI RADY GMINY. Karolina Grzybowska 2019-11-21 10:57:59
Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Karolina Grzybowska 2019-11-21 10:57:11
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko REFERENT w GZEAS Karolina Grzybowska 2019-11-21 10:56:38
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko REFERENT w GZEAS Karolina Grzybowska 2019-11-21 10:32:26
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko REFERENT w GZEAS Karolina Grzybowska 2019-11-21 09:56:16
informacja o wyniku konkursu Karolina Grzybowska 2019-11-21 09:56:09
informacja o wyniku konkursu Karolina Grzybowska 2019-11-21 09:55:59
Uchwała nr V/37/19 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Piotr Hyla 2019-11-20 14:51:12
Uchwała nr IV/19/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Piotr Hyla 2019-11-20 10:22:09
Uchwała nr IV/20/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Piotr Hyla 2019-11-20 10:21:44
Uchwała nr IV/21/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Piotr Hyla 2019-11-20 10:21:14
Uchwała nr IV/21/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Piotr Hyla 2019-11-20 10:20:14
Uchwała nr IV/20/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Piotr Hyla 2019-11-20 10:18:22
Uchwała nr IV/19/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Piotr Hyla 2019-11-20 10:17:23
Uchwała nr IV/32/19 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Piotr Hyla 2019-11-19 14:30:05
Uchwała nr IV/29/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Piotr Hyla 2019-11-19 14:26:55
Uchwała nr IV/28/19 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2019 rok. Piotr Hyla 2019-11-19 14:25:09
Uchwała nr IV/25/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. Piotr Hyla 2019-11-19 14:23:15
Uchwała nr V/48/19 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. Piotr Hyla 2019-11-19 14:19:55
Uchwała nr V/47/19 w sprawie likwidacji sołectwa Sobieszewo i przyłączenia miejscowości Sobieszewo do Sołectwa Dzieszkowo. Piotr Hyla 2019-11-19 14:17:21
Uchwała nr V/46/19 w sprawie podziału sołectwa Moracz. Piotr Hyla 2019-11-19 14:15:54
Uchwała nr V/40/19 w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2019-11-19 13:51:44
Uchwała nr V/39/19 w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Hyla 2019-11-19 13:49:41
Uchwała nr V/38/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Hyla 2019-11-19 13:48:32
Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne Justyna Andrzejewska 2019-11-19 13:35:08
Uchwała nr V/43/2019 w sprawie wzorów formularzy podatkowych - nieobowiazująca. Piotr Hyla 2019-11-19 13:22:50
Uchwała nr V/41/2019 w sprawie wzorów formularzy podatkowych - nieobowiazująca. Piotr Hyla 2019-11-19 13:22:23
Uchwała nr V/42/2019 w sprawie wzorów formularzy podatkowych - nieobowiazująca. Piotr Hyla 2019-11-19 13:21:43
Zarządzenie nr 90/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę świadczenia usług wyceny nieruchomości dla gminy Przybiernów w latach 2020-2021. Karolina Grzybowska 2019-11-19 12:17:28