Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnych w obrębie Łoźnica stanowiących udział w działce nr 61/4 i pomieszczenia w budynku gospodarczym znajdującym się na tej działce

Przybiernów, 2014-04-29

 

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie niżej wymienionych nieruchomości gminnych, położonych w obrębie ewidencyjnym Łoźnica, stanowiących pomieszczenia w budynku gospodarczym i udział w działce nr 61/4 obr. Łoźnica, KW 26649:

 

1. udział wynoszący 0,076 w zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 228,8 m2, działce nr 61/4 obr. Łoźnica o pow. całkowitej 0,0385 ha w tym udział w w/w budynku gospodarczym wielkości 17,3 m2 za - cena wywoławcza 3 800 zł;

 

2.udział wynoszący 0,397 w zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 228,8 m2, działce nr 61/4 obr. Łoźnica o pow. całkowitej 0,0385 ha w tym udział w w/w budynku gospodarczym wielkości 90,8 m2 – cena wywoławcza 20 000 zł;

 

3.udział wynoszący 0,046 w zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 228,8 m2, działce nr 61/4 obr. Łoźnica o pow. całkowitej 0,0385 ha w tym udział w w/w budynku gospodarczym wielkości 10,5 m2 - cena wywoławcza 2 300 zł.

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej na wybraną nieruchomość.

 

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przybiernów przedmiotowa działka znajduje się na terenie rozwoju osadnictwa w ogólnej strefie mieszkalno-usługowej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 26 maja 2014 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupione nieruchomości musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Przybiernów, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów, pokój Nr 111, tel. 091 466-75-42.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu.                               

                                                                                          Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                          Lilia Ławicka

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 29-04-2014 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Chojnacki 29-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Chojnacki 29-04-2014 14:30