Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej w obrębie Przybiernów 1, stanowiącej zabudowną działkę nr 124/2

Przybiernów 2014-09-24

 

 

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 1, stanowiącej działkę Nr 124/2 o pow. 458 m2, zabudowaną budynkiem byłego komisariatu policji w Przybiernowie o powierzchni zabudowy 132 m2 i trzema budynkami niemieszkalnymi o powierzchni zabudowy 7, 11 i 58 m2, KW SZ10/00038189/2.

Cena wywoławcza – 190 000,- zł.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

 

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przybiernów przedmiotowa działka znajduje się na terenie rozwoju osadnictwa w ogólnej strefie mieszkalno – usługowej.

Działka położona jest w centrum miejscowości Przybiernów w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2014 r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 22 października 2014 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój Nr 111, tel. 91 466-75-42.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu.

 

                                                                                                                                                              Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                              Lilia Ławicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 24-09-2014 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2014 14:02