Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II nieograniczony przetarg na zbycie nieruchmości gminnej w obrębie Dzisna.

Przybiernów 2014-10-22

 

 

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

 

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Dzisna, stanowiącej niezabudowane działki Nr 98/6 i 98/7 o łącznej powierzchni 0,0268 ha, KW – 4855.

 

Cena wywoławcza – 2.500,- zł

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przybiernów przedmiotowa działka znajduje się na terenach rozwoju osadnictwa w ogólnej strefie mieszkalno-usługowej.

 

Nieruchomość znajduje się w centrum miejscowości Dzisna, na działce dominuje roślinność w postaci zieleni niskiej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2014 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 19 listopada 2014 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój Nr 111, tel. 091 466-75-42.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu.

Wójt Gminy Przybiernów

Lilia Ławicka                 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 23-10-2014 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2014 13:12