Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III nieograniczony przetarg na zbycie nieruchmości, stanowiącej działki nr 176/6 i 176/7 obr. Włodzisław. Działka nr 176/7 zabudowana jest budynkiem przemysłowym o pow. 1040 m2

                                                                                                                       Przybiernów 2014-11-18

 

 

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

 

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiącej niżej wymienione działki będące własnością Gminy Przybiernów położone w obrębie Włodzisław, gm. Przybiernów - KW SZ10/00013234/2.

 

  • Działka nr 176/6 o pow. 2082 m2, niezabudowana,

  • Działka nr 176/7 o pow. 1796 m2, zabudowana budynkiem przemysłowym o powierzchni zabudowy 1040 m2.

 

Cena wywoławcza - 200000,- zł

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Przedmiotem sprzedaży są dwie działki, stanowiące jedną nieruchomość o powierzchni 0,3878 ha. Działka nr 176/7 zabudowana jest budynkiem przemysłowym o powierzchni zabudowy 1040 m2.

Nieruchomość położona jest w centrum miejscowości Włodzisław a jej otoczenie stanowi budownictwo wielorodzinne oraz zabudowa jednorodzinna.

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przybiernów przedmiotowe działki znajdują się na terenach rozwoju działalności gospodarczej w ogólnej strefie produkcyjno- usługowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 17 grudnia 2014 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wnieść w gotówce na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy ul. Cisowa 3 72-110 Przybiernów, pokój Nr 111, tel. 91 466-75-42.

 

                                                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                                                                                   Lilia Ławicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 20-11-2014 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2014
Ostatnia aktualizacja: - 20-11-2014 12:28