herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Wykaz Nr 2/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego i drodze bezprzetargowej

Załącznik do Zarządzenia Nr 29/17 Wójta Gminy

w Przybiernowie z dnia 25 maja 2017 r.,

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do

sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i drodze bezprzetrgowej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości na okres od 25 maja 2017 r. do dnia 16 czerwca 2017 r.

Wykaz Nr 2/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w drodze przetargu nieograniczonego i drodze bezprzetargowej

 

 

Lp

Lp.

 

Nr dz.

 

Pow.

w ha

 

Nr KW

 

Położenie

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Opis nieruchomości

 

Rodzaj

zabudowy

 

Cena nieruchomości/ forma sprzedaży

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193/7

 

 

 

 

 

 

193/8

 

 

 

 

 

 

258/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

721/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2999

 

 

 

 

 

 

0,2999

 

 

 

 

 

 

0,0945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brak

 

 

 

 

 

 

brak

 

 

 

 

 

 

31009

prowadzona przez Sąd Gole niów

 

 

 

 

 

 

 

SZ10/00037767/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miodowice

 

 

 

 

 

 

Miodowice

 

 

 

 

 

 

Czarnogłowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przybiernów 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak Planu Zagospodarowania. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy o planowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz. 717 z 2004r. Z późn. zm.) w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Wójt Gminy Przybiernów

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka położona na skraju miejscowości Miodowice teren działki porośnięty jest zielenią niską

 

 

Działka położona na skraju miejscowości Miodowice teren działki porośnięta jest zielenią niską

 

Działka położona w centrum miejscowości Czarnogłowy

 

 

 

 

 

 

 

 

lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 4A przy ul. 30-Lecia w Przybiernowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka niezabudowana

 

 

 

 

Działka zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 440 m2

 

Działka niezabudowana

 

 

 

 

 

 

 

 

lokal mieszkalny o pow. 38,5 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 2,8 m2 i udziałem 4130/435650 w nieruchomości objętej księgą wieczystą SZ10/00037767/1

23 000 zł /przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

70 000 zł/przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

13 500 zł/przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

 

 

 

74 300 zł/ bezprzetargowo na rzecz wieloletniego najemcy

 

 

 

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. Przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

  2. Jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jest spadkobiercą , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Termin składania wniosków upływa 6 lipca 2017 r.

 

Przybiernów, dnia 25 maja 2017 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 25-05-2017 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2017 15:09