herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnych, położonych w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiących niezabudowane działki Nr 344/60 i 344/61.

Przybiernów, dnia 2017-11-06

 

 

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

 

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnych, położonych w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiących niezabudowane działki:

Nr 344/60 o pow. 0,0435 ha, cena wywoławcza 6550 zł

Nr 344/61 o pow. 0,0448 ha, cena wywoławcza 6600 zł

 

KW – SZ10/00029235/4.

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej na każdą z działek.

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przybiernów przedmiotowa działka znajduje się na terenach rozwoju osadnictwa w ogólnej strefie mieszkalno-usługowej.

Działka położona jest na terenie osiedla domów jednorodzinnych.

Teren działki niezagospodarowany – zieleń niska.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na wybraną działkę w terminie do dnia 4 grudnia 2017 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Koszty ewentualnego wznowienia granic ponosi kupujący.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój Nr 111, tel. 91 466-75-42.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu.

 

                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                                              Lilia Ławicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 06-11-2017 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2017 15:09