Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej stanowiącej zabudowaną działkę nr 372-25 obr. Przybiernów 3

Przybiernów, dnia 30 października 2018 r.

 

                                                                                                                              WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 3, stanowiącej działkę Nr 372/25 o pow. 0,3784 ha zabudowaną budynkiem usługowo-warsztatowym o powierzchni użytkowej 842,6 m2, KW –SZ10/00032141/2.

Cena wywoławcza – 141 000,- zł

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przybiernów przedmiotowa działka znajduje się na terenie rozwoju działalności gospodarczej w ogólnej strefie produkcyjno-usługowej.

Działka zlokalizowana przy ul. Golczewskiej w Przybiernowie, położona jest w zwartej zabudowie o podobnym charakterze jak również zabudowy jednorodzinnej, w pobliżu cmentarz komunalny.

Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o służebności drogowej ustanowionej na działkach 372/25, 372/28, 372/30, 372/32, polegająca na prawie bezpłatnego przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 372/22, 372/23.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 28 listopada 2018 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Koszty ewentualnego wznowienia granic ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój Nr 111, tel. 91 466-75-42.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu.

 

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                  Lilia Ławicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 31-10-2018 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 31-10-2018 10:00