Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr IV/32/19 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 2019-05-17 11:59
dokument Uchwała IV/31/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2019-2033. 2019-05-17 11:55
dokument Uchwała nr IV/30/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok. 2019-05-20 13:45
dokument Uchwała nr IV/29/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 2019-05-17 11:55
dokument Uchwała nr IV/28/19 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2019 rok. 2019-05-22 15:57
dokument Uchwała nr IV/27/19 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2019 2019-06-03 12:49
dokument Uchwała nr IV/26/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na 2019 rok 2019-06-03 12:48
dokument Uchwała nr IV/25/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 2019-05-17 11:53
dokument Uchwała nr IV/24/19 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku. 2019-05-17 12:06
dokument Uchwała nr IV/23/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Dzieszkowo i Sołectwa Sobieszewo w sprawie połączenia w jedno sołectwo. 2019-05-17 12:13
dokument Uchwała nr IV/22/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Moracz w sprawie podziału sołectwa na dwa sołectwa: Sołectwo Moracz i Sołectwo Rokita. 2019-05-17 12:11
dokument Uchwała nr IV/21/19 rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2019-05-13 15:45
dokument Uchwała nr IV/20/19 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2019-05-13 15:44
dokument Uchwała nr IV/19/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2019-05-13 15:42