Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr V/48/19 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody 2019-07-05 11:33
dokument Uchwała Nr V/47/19 w sprawie likwidacji sołectwa Sobieszewo i przyłączenia miejscowości Sobieszewo do Sołectwa Dzieszkowo 2019-07-05 11:32
dokument Uchwała Nr V/46/19 w sprawie podziału sołectwa Moracz 2019-07-05 11:32
dokument Uchwała Nr V/45/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 2019-07-05 11:31
dokument Uchwała Nr V/44/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok" 2019-07-05 11:30
dokument Uchwała Nr V/43/19 w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek leśny, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, wzoru formularza informacji o lasach, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, wzoru formularza dane pozostałych podatników 2019-07-05 11:30
dokument Uchwała Nr V/42/19 w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek nieruchomości, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, wzoru formularza dane pozostałych podatników 2019-07-05 11:29
dokument Uchwała Nr V/41/19 w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek rolny, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, wzoru formularza informacji o gruntach rolnych, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, wzoru formularza dane pozostałych podatników 2019-07-05 11:28
dokument Uchwała Nr V/40/19 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów 2019-07-05 11:28
dokument Uchwała Nr V/39/19 w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-07-05 11:27
dokument Uchwała Nr V/38/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-07-05 11:27
dokument Uchwała Nr V/37/19 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2019-07-05 11:26
dokument Uchwała Nr V/36/19 w sprawie uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2018-2033 2019-07-05 11:25
dokument Uchwała Nr V/35/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok 2019-07-05 11:24
dokument Uchwała Nr V/34/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" 2019-07-05 11:22
dokument Uchwała Nr V/33/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" 2019-07-05 11:21