Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, polożonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, Nr 344/48

                         Przybiernów, 28 maja 2021r.

Wójt  Gminy Przybiernów

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, gmina Przybiernów, stanowiącej działkę niezabudowaną Nr 344/48 o powierzchni 0,1017ha

Cena wywoławcza 46 000zł

Numer księgi wieczystej:  SZ10/00029235/4

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej – 4 600zł

Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części Przybiernowa. Sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowane mieszkalne oraz grunty inwestycyjne przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Nieruchomość znajduje się przy ulicy Kazimierza Wielkiego.

Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów uchwalonym Uchwała Nr XXXII/235/14 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 7 lutego 2014 roku przedmiotowa działka znajduje się w strefie agroturystyki oraz w strefie ograniczonej ochrony archeologicznej „W- III”.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 lipca 2021 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do 29 czerwca 2021r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Przybiernów w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy  przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji dokument stwierdzający  ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Koszty ewentualnego wznowienia granic ponosi nabywca.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, Pokój Nr 106, tel. 91 466-75-30.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia przetargu.

Wójt Gminy Przybiernów

Lilia Ławicka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Kaczmarek 28-05-2021 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Kaczmarek 28-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Emilia Kaczmarek 31-05-2021 10:18