herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2016-12-19 14:32:57
WPF 2017 Piotr Hyla 2016-12-19 14:31:51
Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok. Piotr Hyla 2016-12-19 12:04:16
Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok. Piotr Hyla 2016-12-19 12:01:25
Budżet 2017 Piotr Hyla 2016-12-19 11:59:51
Zarządzenie nr 68/2016 - otwarty konkurs ofert na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do ośrodka Rehabilacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-12-16 12:08:05
Zarządzenie nr 68/2016 - otwarty konkurs ofert na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do ośrodka Rehabilacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-12-16 12:06:32
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. 30 Lecia 5 B w Przybiernowie Łukasz Chojnacki 2016-12-16 09:19:31
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Magdalena Czerwińska 2016-12-08 11:04:55
Rozstrzygnięcie konkursu ofert pn. "OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NA TERENIE GMINY PRZYBIERNÓW W LATACH 2017-2020". Piotr Hyla 2016-12-07 15:41:48
Rozstrzygnięcie konkursu ofert pn. "OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NA TERENIE GMINY PRZYBIERNÓW W LATACH 2017-2020". Piotr Hyla 2016-12-07 15:41:31
Uchwała nr XVI/137/16 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2016-12-07 13:00:28
Uchwała nr XVI/132/16 w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. Piotr Hyla 2016-12-07 12:35:51
Uchwała nr XVI/131/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2016-12-05 14:55:35
Uchwała nr XVI/134/16 w sprawie opłaty prolongacyjnej. Piotr Hyla 2016-12-05 14:27:53
- dokument usunięty Piotr Hyla 2016-12-05 14:24:46
Uchwała nr XVI/133/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017. Piotr Hyla 2016-12-05 14:24:20
- dokument usunięty Piotr Hyla 2016-12-05 14:23:15
Nowy Regulamin Organizacyjny - dokument usunięty Piotr Hyla 2016-12-05 13:26:11
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2016-12-05 13:26:02
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 36/5 obr. Czarnogłowy Łukasz Chojnacki 2016-11-25 12:47:45
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 36/5 obr. Czarnogłowy Łukasz Chojnacki 2016-11-25 12:46:51
Uchwała nr XV/126/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2016-11-16 13:58:25
Zarządzenie nr 68/2016 - otwarty konkurs ofert na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do ośrodka Rehabilacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-11-16 11:43:21
Zarządzenie nr 68/2016 - otwarty konkurs ofert na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do ośrodka Rehabilacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-11-16 11:23:42
Zarządzenie nr 68/2016 - otwarty konkurs ofert na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do ośrodka Rehabilacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-11-16 11:20:16
Informacja z wykonania budżetu w III kwartale 2016 roku. Piotr Hyla 2016-11-15 10:47:58
Uchwała nr XV/127/16 w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. Piotr Hyla 2016-11-14 15:50:02
Uchwała nr XV/130/16 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. Piotr Hyla 2016-11-14 15:21:25
Uchwała nr XV/130/16 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. Piotr Hyla 2016-11-14 15:20:06
Zarządzenie nr 68/2016 - otwarty konkurs ofert na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do ośrodka Rehabilacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-11-14 14:42:02
Zarządzenie nr 68/2016 - otwarty konkurs ofert na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do ośrodka Rehabilacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-11-14 14:07:23
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 21 listopada 2016 roku. Piotr Hyla 2016-11-14 13:23:26
Działalność lobbingowa Piotr Hyla 2016-11-14 13:17:48
Zarządzenie nr 66/2016 w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. Piotr Hyla 2016-11-14 13:14:45
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2015 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Piotr Hyla 2016-11-14 12:58:34
Informacja o petycjach w 2015 roku Piotr Hyla 2016-11-09 13:22:44
Informacja o petycjach w 2015 roku Piotr Hyla 2016-11-09 13:22:01
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych. Łukasz Chojnacki 2016-11-04 15:02:32
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych. - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2016-11-04 15:00:27