herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXIX/244/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019. Piotr Hyla 2018-12-14 11:24:06
Zarządzenie nr 56/18 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej. Czesława Grzyb 2018-12-14 11:15:32
Zarządzenie nr 53/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. Czesława Grzyb 2018-12-14 11:11:29
Zarządzenie nr 51/18 w sprawie przekazania majatku i dokumentacji Szkoły Podstawowej im. W Komara i T.Ślusarskiego w Czarnogłowach. Czesława Grzyb 2018-12-14 11:09:12
Zarządzenie nr 51/18 w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-12-14 11:06:31
Zarządzenie nr 52/18 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica. Czesława Grzyb 2018-12-14 11:05:28
Zarządzenie nr 51/18 w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-12-14 10:46:23
Zarządzenie nr 50/19 w sprawie powierzenia Pani Jolancie Grześkowiak stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach. Czesława Grzyb 2018-12-14 10:44:48
Zarządzenie nr 47/19 w sprawie powołania komisji przetargowej na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2018/2019 - miał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice. Czesława Grzyb 2018-12-14 10:43:04
Zarządzenie nr 49/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości gminnych. Czesława Grzyb 2018-12-14 10:42:19
Zarządzenie nr 47/19 w sprawie powołania komisji przetargowej na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2018/2019 - miał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice. Czesława Grzyb 2018-12-14 10:40:39
Zarządzenie nr 45/18 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zabierzewo 25, 72-110 Przybiernów. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-12-14 10:37:42
Zarządzenie nr 46/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018. Czesława Grzyb 2018-12-14 10:36:52
Zarządzenie nr 45/18 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zabierzewo 25, 72-110 Przybiernów. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-12-14 10:35:10
Zarządzenie nr 45/18 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zabierzewo 25, 72-110 Przybiernów. Czesława Grzyb 2018-12-14 10:32:55
Zarządzenie nr 45/18 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zabierzewo 25, 72-110 Przybiernów. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-12-14 10:30:22
Zarządzenie nr 42/18 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2018-12-14 10:29:17
Zarządzenie nr 44/18 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. Czesława Grzyb 2018-12-14 10:28:45
Zarządzenie nr 43/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. Czesława Grzyb 2018-12-14 10:26:34
Zarządzenie nr 41/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawie świadczenia dobry start. Czesława Grzyb 2018-12-14 10:25:01
Zarządzenie nr 40/18 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej pomieszczeń zlokalizowanych w budynku nr 37 w obrębie Łoźnica. Czesława Grzyb 2018-12-14 10:24:41
Zarządzenie nr 42/18 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2018-12-14 10:23:14
Zarządzenie nr 41/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawie świadczenia dobry start. Czesława Grzyb 2018-12-14 10:21:22
Zarządzenie nr 40/18 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej pomieszczeń zlokalizowanych w budynku nr 37 w obrębie Łoźnica. Czesława Grzyb 2018-12-14 10:19:32
Zarządzenie nr 39 a/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Czesława Grzyb 2018-12-14 09:59:56
Zarządzenie nr 39/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. W.Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. Czesława Grzyb 2018-12-14 09:31:10
Zarządzenie nr 48 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. Czesława Grzyb 2018-12-14 09:17:40
Informacja o wstępnej selekcji dotycząca naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. Piotr Hyla 2018-12-14 08:59:49
Informacja o wstępnej selekcji dotycząca naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. Piotr Hyla 2018-12-14 08:59:07
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych w ramach zadania "Budowa drogi S3 ....." Łukasz Chojnacki 2018-12-14 07:55:13
Uchwała nr XXVIII/241/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/207/17 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2018-2033. Piotr Hyla 2018-12-10 15:39:25
Uchwała nr XXVIII/240/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2018 rok. Piotr Hyla 2018-12-10 15:11:21
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 351/1 o pow. 0,1000 ha, KW brak. Łukasz Chojnacki 2018-12-07 14:56:12
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 351/1 o pow. 0,1000 ha, KW brak. Łukasz Chojnacki 2018-12-07 14:55:49
Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Piotr Hyla 2018-12-05 15:14:59
Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Piotr Hyla 2018-12-05 15:13:36
Zarządzenie nr 39/18 w sprawie powołania komisji konkursowej - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-12-05 14:23:25
Zarządzenie nr 39/18 w sprawie powołania komisji konkursowej - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-12-05 14:22:59
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. Piotr Hyla 2018-11-28 14:43:56
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. Piotr Hyla 2018-11-28 14:43:41