herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XVIII/149/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok. Piotr Hyla 2017-04-12 15:35:45
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 344/51. Łukasz Chojnacki 2017-04-12 15:05:40
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 344/51. Łukasz Chojnacki 2017-04-12 15:02:52
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 3/9. Łukasz Chojnacki 2017-04-12 14:03:07
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 3/9. Łukasz Chojnacki 2017-04-12 14:02:11
Uchwała nr XVIII/155/17 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Piotr Hyla 2017-04-06 14:34:00
Uchwała nr XVIII/156/17 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Piotr Hyla 2017-04-06 14:32:33
Uchwała nr XIX/168/17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-04-06 10:58:15
liczba kandydatów spełniajacych wymagania formalne Maria Popiołek 2017-04-04 12:21:00
Uchwała nr XVIII/162/17 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/120/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów. Piotr Hyla 2017-04-04 11:57:20
Uchwała nr XIV/120/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów. Piotr Hyla 2017-04-04 11:53:56
Ankieta na temat zmiany nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie - dokument usunięty Mariusz Lerka 2017-03-21 13:38:07
Ankieta na temat zmiany nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie - dokument usunięty Mariusz Lerka 2017-03-21 13:30:33
Nabór na stanowisko: specjalista do spraw budownictwa, inwestycji, gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych. Piotr Hyla 2017-03-17 11:28:12
Informacja o zmianie nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie Mariusz Lerka 2017-03-14 10:57:39
Zarządzenie Nr 16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ulicy 30-lecia w Przybiernowie, dotyczące zmiany nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie Mariusz Lerka 2017-03-14 10:54:59
I ograniczony przetarg na dzierżawę gruntu rolnego w miejscowości Miodowice Łukasz Chojnacki 2017-03-03 14:45:19
I ograniczony przetarg na dzierżawę gruntu rolnego w miejscowości Przybiernów Łukasz Chojnacki 2017-03-03 14:40:46
Uchwała nr XVIII/149/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok. Piotr Hyla 2017-03-02 13:14:35
Uchwała nr XVIII/153/17 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Piotr Hyla 2017-03-02 12:36:58
Uchwała nr XVIII/151/17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Hyla 2017-03-02 12:33:21
Uchwała nr XVIII/150/17 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Hyla 2017-03-02 12:22:17
Uchwała nr XVIII/157/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Piotr Hyla 2017-02-27 13:34:21
Uchwała nr XVII/144/16 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. Piotr Hyla 2017-02-17 14:58:41
Uchwała Nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2017-02-15 13:18:18
Uchwała nr XVI/136/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Przybiernów. Piotr Hyla 2017-02-13 14:57:25
Uchwała nr XVI/136/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Przybiernów. Piotr Hyla 2017-02-13 14:54:05
Protokół 15 z dnia 28 września 2016 roku. Piotr Hyla 2017-02-10 12:14:35
Protokół 14 z dnia 30 czerwca 2016 roku. Piotr Hyla 2017-02-10 11:44:51
Protokół 13 z dnia 30 maja 2016 roku. Piotr Hyla 2017-02-10 11:38:07
Protokół 10 z dnia 30 grudnia 2015 roku. Piotr Hyla 2017-02-10 11:28:52
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-02-10 11:08:50
Uchwała nr XVII/140/16 w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/15 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. Piotr Hyla 2017-02-10 10:39:21
Uchwala nr XVII/139/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2017-02-08 15:15:59
Uchwała Nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2017-02-08 15:13:14
Uchwala nr XVII/139/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2017-02-08 14:31:36
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej działki nr 372/28 obr. Przybiernów 3 Łukasz Chojnacki 2017-02-08 13:27:20
Zarządzenie nr 10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Żychlikowo, dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości wraz z określeniem jej rodzaju jako osada. Piotr Hyla 2017-02-08 12:08:40
Zarządzenia 2017 Piotr Hyla 2017-02-08 12:08:19
Zarządzenia 2017 Piotr Hyla 2017-02-08 12:08:06