herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-07 13:03:15
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2017-09-07 12:17:13
I ograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kartlewo, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 230/4. - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2017-09-07 11:12:27
I ograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kartlewo, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 230/4. Łukasz Chojnacki 2017-09-07 11:12:21
I ograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kartlewo, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 230/4. - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2017-09-07 11:10:23
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kartlewo, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 229/2. Łukasz Chojnacki 2017-09-07 11:09:43
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 3, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 313/7.. Łukasz Chojnacki 2017-09-07 11:01:08
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 3, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 313/7.. Łukasz Chojnacki 2017-09-07 10:59:59
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-05 13:29:48
zmiana regulaminu organizacyjnego Maria Popiołek 2017-09-01 14:43:00
zmiana regulaminu organizacyjnego - dokument usunięty Maria Popiołek 2017-09-01 14:42:10
zmiana regulaminu organizacyjnego - dokument usunięty Maria Popiołek 2017-09-01 14:39:18
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-08-30 13:41:25
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-08-30 13:40:01
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-08-30 13:39:32
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-08-30 13:39:14
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-08-28 13:23:30
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-08-22 13:37:22
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Łukasz Chojnacki 2017-08-21 15:49:48
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnych, położonych w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiących niezabudowane działki Nr 344/60 i 344/61 Łukasz Chojnacki 2017-08-21 15:44:48
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Łukasz Chojnacki 2017-08-21 13:26:19
informacja o wyniku naboru Maria Popiołek 2017-08-21 11:45:57
Obwieszczenie o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch budynków garażowych na terenie działki nr 372/21 położonej w obrębie geodezyjnym 3 w Przybiernowie, gm. Przybiernów. Magdalena Czerwińska 2017-08-18 14:08:08
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Magdalena Czerwińska 2017-08-17 12:02:07
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Magdalena Czerwińska 2017-08-17 11:55:56
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Magdalena Czerwińska 2017-08-17 11:55:22
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Magdalena Czerwińska 2017-08-17 11:54:29
liczba kandydatów spełniajacych wymagania formalne Maria Popiołek 2017-08-16 14:36:40
Uchwała nr XXI/179/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok wraz z opiniami RIO. Piotr Hyla 2017-08-16 14:36:27
Uchwała nr XXI/180/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033 wraz z opinią RIO. Piotr Hyla 2017-08-16 14:35:21
Uchwała Nr XXI/180/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033 wraz z opinią RIO. Piotr Hyla 2017-08-16 14:34:07
Uchwała nr XXI/179/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok wraz z opiniami RIO. Piotr Hyla 2017-08-16 14:32:21
Uchwała Nr XXI/180/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033 wraz z opinią RIO. Piotr Hyla 2017-08-16 14:27:36
Uchwała nr XXI/179/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok wraz z opiniami RIO. Piotr Hyla 2017-08-16 14:24:35
Uchwała Nr XXI/180/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033 wraz z opinią RIO. Piotr Hyla 2017-08-16 14:22:59
Uchwała nr XXI/179/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok wraz z opiniami RIO. Piotr Hyla 2017-08-16 14:18:14
Uchwała nr XXI/179/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok wraz z opiniami RIO. Piotr Hyla 2017-08-16 14:13:01
Obwieszczenie o zakonczeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie silowni zewnetrznej na terenie dz 129_1 obr Loznica Magdalena Czerwińska 2017-08-11 15:59:35
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Piotr Hyla 2017-08-09 17:14:50
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Piotr Hyla 2017-08-09 17:14:11