herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół 8 z dnia 22 października 2015 roku. Piotr Hyla 2016-06-10 11:39:33
Protokół 7 z dnia 11 września 2015 roku. Piotr Hyla 2016-06-10 10:51:20
Protokół 7 z dnia 11 września 2015 roku. Piotr Hyla 2016-06-10 10:50:22
Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym Mariusz Lerka 2016-06-10 08:45:44
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - dokument usunięty Mariusz Lerka 2016-06-10 08:44:19
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - dokument usunięty Mariusz Lerka 2016-06-10 08:43:58
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego Mariusz Lerka 2016-06-10 08:41:20
1. Wniosek o wydanie zświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego - dokument usunięty Mariusz Lerka 2016-06-10 08:38:59
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - dokument usunięty Mariusz Lerka 2016-06-10 08:38:38
Zeznania świadka w sprawie emerytalno - rentowej (do KRUS) Mariusz Lerka 2016-06-01 14:41:23
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie emerytalno - rentowej (do KRUS) Mariusz Lerka 2016-06-01 14:40:31
Zeznania świadka w sprawie emerytalno - rentowej (do ZUS) Mariusz Lerka 2016-06-01 14:39:30
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie emerytalno - rentowej (do ZUS) Mariusz Lerka 2016-06-01 14:38:34
Wniosek o wydane zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenneg Mariusz Lerka 2016-06-01 13:58:13
Wniosek o wydanie wypisu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariusz Lerka 2016-06-01 13:50:35
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego Mariusz Lerka 2016-06-01 13:42:36
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - dokument usunięty Mariusz Lerka 2016-06-01 13:32:25
Oświadczenie do wniosku 1 i 2 Mariusz Lerka 2016-06-01 13:30:04
1. Wniosek o wydanie zświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego - dokument usunięty Mariusz Lerka 2016-06-01 13:29:17
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - dokument usunięty Mariusz Lerka 2016-06-01 13:29:03
1. Wniosek o wydanie zświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego - dokument usunięty Mariusz Lerka 2016-06-01 13:27:56
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 287/67 obr. Czarnogłowy Łukasz Chojnacki 2016-05-25 14:44:55
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 287/67 obr. Czarnogłowy Łukasz Chojnacki 2016-05-25 14:44:00
Paweł Zuzewicz - radny Piotr Hyla 2016-05-24 13:37:28
Anna Zięba - Skarbnik Gminy Przybiernów Piotr Hyla 2016-05-24 13:34:19
Alicja Szczepanik - Inspektor Piotr Hyla 2016-05-24 13:33:52
Maria Popiołek - Sekretarz Gminy Przybiernów Piotr Hyla 2016-05-24 13:33:12
Maria Popiołek - Sekretarz Gminy Przybiernów Piotr Hyla 2016-05-24 13:32:57
Lidia Pawlusińska - Dyrektor Gimnazjum w Przybiernowie Piotr Hyla 2016-05-24 13:32:08
Sylwia Karp - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie Piotr Hyla 2016-05-24 13:31:23
Józef Pasławski - Dyrektor GZEAS w Przybiernoiwe Piotr Hyla 2016-05-24 13:30:48
Sylwia Karp - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie Piotr Hyla 2016-05-24 13:29:27
Mariola Kazanowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie Piotr Hyla 2016-05-24 13:29:05
Monika Klińska - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przybiernowie Piotr Hyla 2016-05-24 13:28:43
Danuta Marian - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Przybiernowie Piotr Hyla 2016-05-24 13:28:25
Ewa Majewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach Piotr Hyla 2016-05-24 13:27:47
Ewa Majewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach Piotr Hyla 2016-05-24 13:27:36
Monika Klińska - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przybiernowie Piotr Hyla 2016-05-24 13:16:16
Mariola Kazanowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie Piotr Hyla 2016-05-24 13:15:15
Sylwia Karp - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie Piotr Hyla 2016-05-24 13:14:27