herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XVII/147/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy. Piotr Hyla 2017-02-06 14:00:57
Uchwała Nr XVII/147/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy. Piotr Hyla 2017-02-06 14:00:15
Uchwała Nr XVII/147/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy. Piotr Hyla 2017-02-06 13:59:32
Uchwała nr XVI/135/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Piotr Hyla 2017-02-03 15:27:48
Uchwała nr XVII/141/16 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2017. Piotr Hyla 2017-02-02 13:08:45
Uchwały 2017 Piotr Hyla 2017-02-02 13:06:52
Uchwała budżetowa na rok 2017. Piotr Hyla 2017-02-02 12:26:10
Wykaz nr 1/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2017-02-01 14:43:54
ROK 2017 Łukasz Chojnacki 2017-02-01 14:40:40
- dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2017-02-01 14:40:29
Wykaz nr 1/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2017-02-01 14:40:26
- dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2017-02-01 14:40:19
Wykaz nr 1/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2017-02-01 14:39:56
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki 36/4 w Rokicie Mariusz Lerka 2017-01-27 08:17:47
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki 36/4 w Rokicie - dokument usunięty Mariusz Lerka 2017-01-27 08:10:37
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki 36/4 w Rokicie - dokument usunięty Mariusz Lerka 2017-01-27 08:04:47
Uchwała Nr XVII/145/16 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Mariusz Lerka 2017-01-12 07:58:29
Uchwała Nr XVII/147/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy. Mariusz Lerka 2017-01-12 07:51:45
Uchwała Nr XVII/146/16 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów w obrębach Trzebianowo, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Moracz, Czarnogłowy, Świętoszewo, Łoźnica, Dzisna, Dzieszkowo Mariusz Lerka 2017-01-12 07:49:40
Uchwała Nr 146 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów w obrębach Trzebianowo, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Moracz, Czarnogłowy, Świętoszewo, Łoźnica, Dzisna, Dzieszkowo - dokument usunięty Mariusz Lerka 2017-01-12 07:47:25
Uchwała Nr 146 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów w obrębach Trzebianowo, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Moracz, Czarnogłowy, Świętoszewo, Łoźnica, Dzisna, Dzieszkowo - dokument usunięty Mariusz Lerka 2017-01-12 07:46:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki 36/4 w Rokicie Mariusz Lerka 2017-01-09 15:26:40
Protokół 12 z dnia 30 marca 2016 roku. Piotr Hyla 2016-12-23 15:16:12
Protokół 16 z dnia 21 listopada 2016 roku. Piotr Hyla 2016-12-23 13:27:44
Opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2016-12-21 10:39:00
Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. Piotr Hyla 2016-12-21 10:20:45
wykaz nr 5/16 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz przeznaczonych do dzierżawy Łukasz Chojnacki 2016-12-20 15:00:11
wykaz nr 5/16 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz przeznaczonych do dzierżawy Łukasz Chojnacki 2016-12-20 14:59:49
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2016-12-19 14:34:45
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2016-12-19 14:33:21
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2016-12-19 14:32:57
WPF 2017 Piotr Hyla 2016-12-19 14:31:51
Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok. Piotr Hyla 2016-12-19 12:04:16
Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok. Piotr Hyla 2016-12-19 12:01:25
Budżet 2017 Piotr Hyla 2016-12-19 11:59:51
Zarządzenie nr 68/2016 - otwarty konkurs ofert na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do ośrodka Rehabilacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-12-16 12:08:05
Zarządzenie nr 68/2016 - otwarty konkurs ofert na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do ośrodka Rehabilacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-12-16 12:06:32
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. 30 Lecia 5 B w Przybiernowie Łukasz Chojnacki 2016-12-16 09:19:31
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mariusz Lerka 2016-12-08 11:04:55
Rozstrzygnięcie konkursu ofert pn. "OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NA TERENIE GMINY PRZYBIERNÓW W LATACH 2017-2020". Piotr Hyla 2016-12-07 15:41:48