herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. Piotr Hyla 2018-11-28 14:42:06
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. Piotr Hyla 2018-11-28 14:41:35
Przebudowa dróg gminnych ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie Mariusz Lerka 2018-11-28 14:25:50
Przebudowa dróg gminnych ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie Mariusz Lerka 2018-11-28 14:24:07
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. Piotr Hyla 2018-11-28 14:07:22
Informacja o wyniku naboru Maria Popiołek 2018-11-23 14:04:16
Uchwała nr XXIX/246/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2018-11-22 18:27:57
Transmisja z I sesji na żywo - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-11-22 17:45:50
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. Piotr Hyla 2018-11-22 17:45:32
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. Piotr Hyla 2018-11-22 17:45:10
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. Piotr Hyla 2018-11-22 17:44:46
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. Piotr Hyla 2018-11-22 17:43:28
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. Piotr Hyla 2018-11-22 17:40:47
Sesja I Piotr Hyla 2018-11-22 17:18:56
Sesja I Piotr Hyla 2018-11-22 17:17:27
I sesja - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-11-22 17:11:12
Piotr Hyla 2018-11-22 17:11:04
I sesja - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-11-22 17:10:20
Uchwała nr XXVI/220/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2024. Piotr Hyla 2018-11-20 13:56:12
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Łukasz Chojnacki 2018-11-20 13:44:56
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych oraz na korzystanie z wód w ramach realizacji zadania "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica -Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo Łukasz Chojnacki 2018-11-20 13:41:35
liczba kandydatów spełniających wymagania formalne Maria Popiołek 2018-11-20 12:18:26
Transmisja z I sesji na żywo - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-11-20 09:01:21
Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy nowej kadencji Piotr Hyla 2018-11-16 13:38:50
Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy nowej kadencji Piotr Hyla 2018-11-16 13:37:37
Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy nowej kadencji Piotr Hyla 2018-11-16 13:34:48
Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do konsultacji społecznych dokumentu pn "Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Przybiernów" Anna Pryć 2018-11-13 13:45:51
Na koniec VII kadencji Piotr Hyla 2018-11-13 10:31:56
Na koniec VII kadencji - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-11-13 10:30:59
Na koniec VII kadencji - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-11-13 10:30:52
Ryszard Kazanowski - przewodniczący Piotr Hyla 2018-11-13 10:29:35
Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy Piotr Hyla 2018-11-13 09:37:24
Nabór na stanowisko urzędnicze Maria Popiołek 2018-11-09 11:02:14
wyniki konsultacji Maria Popiołek 2018-11-08 10:14:11
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach Mariusz Lerka 2018-11-06 14:45:21
Informacja o wyniku naboru Maria Popiołek 2018-10-31 14:44:57
- dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2018-10-31 10:00:43
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej stanowiącej zabudowaną działkę nr 372-25 obr. Przybiernów 3 Łukasz Chojnacki 2018-10-31 10:00:38
- dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2018-10-31 09:57:25
liczba kandydatów spełniających wymagania formalne Maria Popiołek 2018-10-24 11:43:42