herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XIV/120/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów. Piotr Hyla 2016-10-24 12:42:11
Uchwała nr XV/129/16 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających. Piotr Hyla 2016-10-24 12:36:44
Dostawa 18-miejscowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na rzecz Gminy Przybiernów Mariusz Lerka 2016-10-17 10:36:27
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 3/9 obr. Przybiernów 4 Łukasz Chojnacki 2016-10-11 14:50:15
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 3/9 obr. Przybiernów 4 Łukasz Chojnacki 2016-10-11 14:48:02
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 3/9 obr. Przybiernów 4 Łukasz Chojnacki 2016-10-11 14:44:04
wykaz nr 4/16 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2016-10-11 14:27:28
Informacja z wykonania budżetu w I półroczu 2016 roku. Piotr Hyla 2016-10-10 15:07:03
Informacja z wykonania budżetu w I półroczu 2016 roku. Piotr Hyla 2016-10-10 15:06:24
Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2016 roku. Piotr Hyla 2016-10-03 13:38:09
Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2016 roku. Piotr Hyla 2016-10-03 13:37:23
II nieogrniczony przetarg ustny na zbycie lokali mieszkalnych przy ul. 30-Lecia w Przybiernowie Łukasz Chojnacki 2016-09-30 08:25:02
I nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości gminnej nr 193/5 położonej w obrębie geodezyjnym Miodowice. Piotr Hyla 2016-09-19 14:18:25
I nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości gminnej nr 193/5 położonej w obrębie geodezyjnym Miodowice. Piotr Hyla 2016-09-19 14:14:29
I nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości gminnej nr 193/5 położonej w obrębie geodezyjnym Miodowice. Piotr Hyla 2016-09-19 14:07:33
I nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości gminnej nr 193/5 położonej w obrębie geodezyjnym Miodowice. Piotr Hyla 2016-09-19 14:06:56
I nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości gminnej nr 193/5 położonej w obrębie geodezyjnym Miodowice. Piotr Hyla 2016-09-19 14:04:22
I nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości gminnej nr 193/5 położonej w obrębie geodezyjnym Miodowice. Piotr Hyla 2016-09-19 14:03:21
Uchwała nr XIV/117/16 w sprawie zapewnienia przez Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Przybiernowie wspólnej obsługi placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2016-09-05 13:27:25
Uchwała nr XIV/117/16 w sprawie zapewnienia przez Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Przybiernowie wspólnej obsługi placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2016-09-05 13:26:52
Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2016-08-24 15:22:20
Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2016-08-24 15:16:57
Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzająca "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu drogi ekspresowej S#. Zadanie 1: Droga ekspresowa S# na odcinku Brzozowo - Miękowo km 44+200 - 61+800 pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie. Mariusz Lerka 2016-08-24 11:32:02
Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzająca "Projekt robót geologicznychna opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu drogi ekspresowej S3. Zadanie 1: Droga ekspresowa s# na odcinku Brzozowo - Miękowo km 44+220 - 61+800 pow. goleniowski, województwo zachodniopomorskie". Mariusz Lerka 2016-08-24 11:27:19
Zarządzenie nr 51/16 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej w drodze nieograniczonego przetargu ustnego. Czesława Grzyb 2016-08-22 13:50:42
Zarządzenie nr 50/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Czesława Grzyb 2016-08-22 13:48:21
Zarządzenie nr 49 w sprawie wydzierzawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowany na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 - pomieszczenia o łacznej powierzchni 66,85 m2. Czesława Grzyb 2016-08-22 12:52:01
Uchwała nr XIII/102/16 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2016-08-10 15:19:26
Uchwała nr XIV/123/16 w sprawie wynagrodzenia Wójta. Piotr Hyla 2016-08-10 15:13:54
Uchwała nr XIII/114/16 w sprawie w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Piotr Hyla 2016-08-10 15:11:44
Paweł Zuzewicz - radny Piotr Hyla 2016-08-05 13:31:34
Ryszard Kazanowski - przewodniczący Piotr Hyla 2016-08-05 13:28:45
Ryszard Kazanowski - przewodniczący Piotr Hyla 2016-08-05 13:28:13
Ryszard Kazanowski - przewodniczący Piotr Hyla 2016-08-05 13:21:37
Lilia Ławicka - Wójt Gminy Piotr Hyla 2016-08-05 13:13:13
Uchwała nr XIV/116/16 w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. Piotr Hyla 2016-07-28 10:59:18
Uchwała nr XIV/116/16 w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. Piotr Hyla 2016-07-28 10:58:03
Protokół 11 z dnia 12 lutego 2016 roku. Piotr Hyla 2016-07-27 15:14:59
Protokół 11 z dnia 12 lutego 2016 roku. Piotr Hyla 2016-07-27 15:04:09
Zarządzenie nr 48/16 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie 4 - pomieszczenia o łącznej powierzchni 53,30 m2. Czesława Grzyb 2016-07-27 14:45:46