Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zrządzenie nr 45/2023 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu

Zarządzenie Nr 45/2023

Wójta Gminy Przybiernów

z dnia 30 maja 2023 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 11 Uchwały nr XXII/136/04 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r. Nr 19, poz. 331) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. 1 Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności, polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów, uregulowanej w księdze wieczystej nr SZ1O/00030659/2 oznaczonej jako działka nr 259/2 obręb 0013 Czarnogłowy.       

2. Służebność o której mowa w ust. 1 będzie wykonywana na gruncie o łącznej powierzchni 225 m2.  Przebieg służebności gruntowej został wyznaczony na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

3. Służebność gruntowa, o której mowa w ust. 1 ustanawia się na czas nieoznaczony celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej na rzecz każdoczesnego właściciela, współwłaściciela, dzierżawcy i użytkownika nieruchomości położonej w Czarnogłowach, uregulowanej w księdze wieczystej nr SZ1O/00003842/4 jako działka nr 260/1 obręb 0013 Czarnogłowy. 

         § 2. Z tytułu ustanowienia służebności, o której mowa w § 1 ust. 1 ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 1800,00 zł netto
(słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) powiększone o podatek VAT wg stawki obowiązującej, która wynosi 23%, co daje łączoną kwotę w wysokości 2214,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście czternaście złotych) płatną w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

         § 3. 1 Służebność gruntowa przejazdu i przechodu zostanie ustanowiona w formie aktu notarialnego.

         2. Koszty przygotowania dokumentów, koszty notarialne i wieczysto-księgowe obciążają właściciela działki nr 260/1 obręb 0013 Czarnogłowy.

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi d/s gospodarki gruntami i nieruchomości.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 45/2023

Wójta Gminy Przybiernów

z dnia 30 maja 2023 r.

 

 

 

                         

UZASADNIENIE

Z uwagi na brak dojazdu do nieruchomości stanowiącą działkę nr 260/1 obręb 0013 Czarnogłowy konieczne jest ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę 259/2 obręb 0013 Czarnogłowy stanowiącą własność Gminy Przybiernów.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Gabriela Budzyńska 31-05-2023 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Gabriela Budzyńska 31-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Gabriela Budzyńska 31-05-2023 13:56