Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wydanej decyzji dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą, na części działki nr 567/24 położonej w obrębie Przybiernów - 2, gm. Przybiernów. 2024-05-21 14:40
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 19/7 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. 2024-04-24 12:02
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wydanej decyzji dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 734/32 w obrębie Sosnowice, gm. Przybiernów 2024-04-22 15:32
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 11 kwietnia 2024r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 1/13, 1/15, 3, 5/14 w obrębie Świętoszewo, gm. Przybiernów. 2024-04-11 13:52
dokument Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego 2024-04-02 10:14
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki nr 734/31 w obrębie Sosnowie, gm. Przybiernów. 2024-03-20 15:11
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 594/18, obręb Przybiernów - 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2024-03-19 14:57
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wydanej decyzji dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego do przechowywania płodów rolnych oraz maszyn beznapędowych stosowanych w rolnictwie, w ramach zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, na terenie działki nr 243 w obrębie Kartlewo, gm. Przybiernów 2024-03-15 15:10
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 1/13, 1/15, 3, 5/14 w obrębie Świętoszewo, gm. Przybiernów. 2024-03-14 12:49
dokument Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego 2024-02-15 11:09
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 14 lutego 2024r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działki nr 156/21 w obrębie Zabierzewo, gm. Przybiernów. 2024-02-14 14:31
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 14 lutego 2024r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 422/2 i 414 w obrębie Kartlewo, gm. Przybiernów. 2024-02-14 14:30
dokument Ogłoszenia o naborze wniosków na udzielanie dotacji na nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Przybiernów, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2024-01-26 12:23
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku - dokument stracił ważność 2024-01-24 15:00
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działki nr 156/21 w obrębie Zabierzewo, gm. Przybiernów. 2024-01-24 11:52
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nabudowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 422/2 i 414 w obrębie Kartlewo, gm. Przybiernów. 2024-01-24 11:51
dokument Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego - dokument stracił ważność 2024-01-22 14:56
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 18 stycznia 2024r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nabudowie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 4/8 w obrębie Świętoszewo, gm. Przybiernów, w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 2024-01-18 15:32
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 10 stycznia 2024r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi, na terenie działki nr 121 w obrębie Czarnogłowy, gm. Przybiernów. 2024-01-10 15:13
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 4/8 w obrębie Świętoszewo, gm. Przybiernów, w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 2023-12-11 15:22
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi, na terenie działki nr 121 w obrębie Czarnogłowy, gm. Przybiernów. 2023-12-11 15:20
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 17 listopada 2023r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym, przy ul. Golczewskiej, na terenie działki nr 429/10 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów, w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z istniejących / projektowanych budynków mieszkalnych na działkach o numerach: 429/6, 429/8, 429/9, 429/11 obręb Przybiernów-3. 2023-11-17 14:30
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 10 listopada 2023r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działki nr 18/50 w obrębie Dzisna, gm. Przybiernów. 2023-11-10 13:54
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym, przy ul. Golczewskiej, na terenie działki nr 429/10 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów, w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z istniejących / projektowanych budynków mieszkalnych na działkach o numerach: 429/6, 429/8, 429/9, 429/11 obręb Przybiernów-3. 2023-11-02 15:04
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 26 października 2023r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na części działki nr 734/7 w obrębie Sosnowice, gm. Przybiernów. 2023-10-26 15:17
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 26 października 2023r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR o ciśnieniu do 0,5 MPa, na terenie działek o numerach: 493/2, 344/59, 344/63, 10/1, 10/2 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2023-10-26 15:16
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów 2023-11-07 14:39
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działki nr 18/50 w obrębie Dzisna, gm. Przybiernów. 2023-10-09 15:21
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR o ciśnieniu do 0,5 MPa, na terenie działek o numerach: 493/2, 344/59, 344/63, 10/1, 10/2 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2023-09-28 14:55
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na części działki nr 734/7 w obrębie Sosnowice, gm. Przybiernów. 2023-09-28 14:53
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów. 2023-07-27 07:52
dokument Zgłaszanie przydomowych oczyszczalni i szamb 2023-05-11 14:11
dokument Sprzedaż końcowa węgla 2023-05-11 09:53
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 4 kwietnia 2023r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kartlewo, na terenie działek o numerach: 422/2 i 416 obręb Kartlewo, gm. Przybiernów. 2023-04-04 14:26
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kartlewo, na terenie działek o numerach: 422/2 i 416 obręb Kartlewo, gm. Przybiernów. 2023-03-13 14:36
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 14 grudnia 2022r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika retencyjnego o pojemności V=100m3 na terenie stacji uzdatniania wody w Przybiernowie wraz z niezbędnym uzbrojeniem towarzyszącym, na części działki nr 373/25 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów. 2022-12-14 14:43
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 13 grudnia 2022r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji oświetlenia drogowego, na terenie działek nr 493/2 i nr 11 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2022-12-13 14:47
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 6 grudnia 2022r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOL3001B na części działki nr 151/6 ob. Łoźnica, gm. Przybiernów. 2022-12-06 15:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów zawiadamiające o wydaniu dnia 2 grudnia 2022r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY? nr GOL0701D na terenie działki nr 71/1 ob. Babigoszcz, gm. Przybiernów. 2022-12-02 13:17
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika retencyjnego o pojemności V=100m3 na terenie stacji uzdatniania wody w Przybiernowie wraz z niezbędnym uzbrojeniem towarzyszącym, na części działki nr 373/25 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów. 2022-11-28 15:39
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji oświetlenia drogowego, na terenie działek nr 493/2 i nr 11 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2022-11-22 14:44
dokument Zakup preferencyjny paliwa stałego 2022-11-07 15:37
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY? nr GOL0701D na terenie działki nr 71/1 ob. Babigoszcz, gm. Przybiernów. 2022-11-03 14:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji administracyjnej nr 11/CP/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Przybiernowie na terenie działek o numerach: 373/13, 373/14, 373/15, 373/16 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów. 2022-11-02 13:22
dokument Zawiadomienie Ministra Rozwoju i Technologii znak sprawy: DLI-III.7621.45.2020.KS.38 z dnia 26.07.2022 r. 2022-11-02 11:48
dokument Zawiadomienie i obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak:AP-4.7820.266-6.2022.PM z dnia 25.10.2022 r. 2022-11-02 11:43
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOL3001B na części działki nr 151/6 ob. Łoźnica, gm. Przybiernów. 2022-10-27 13:57
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Przybiernowie na terenie działek o numerach: 373/13, 373/14, 373/15, 373/16 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów. 2022-10-14 14:40
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-10-12 15:05
dokument INFORMACJA O PRZEPROWADZANIU PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE KWALIFIKACJE KOMINIARSKIE OKRESOWEJ KONTROLI ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA 2022-10-07 10:29
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji administracyjnej nr 10/CP/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. 74042 PRZYBIERN_PRZYBIERNWIEZA wraz z przyłączem elektroenergetycznym na części działki nr 548 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2022-09-23 12:59
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. 74042 PRZYBIERN_PRZYBIERNWIEZA wraz z przyłączem elektroenergetycznym na części działki nr 548 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2022-09-06 13:55
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji nr 34/CP/2021 z dnia 14.04.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z kontenerową stacją uzdatniania i zbiornikiem przeciwpożarowym w miejscowości Budzieszewice, gm. Przybiernów, na terenie działek: 69/1, 132/1, 132/2, 158, 160, 166, 192, 199/1, 215/5, 217, 222, 224, 257, 258/2, 259, 261, 262, 271 w obrębie Budzieszewice, oraz dz. 147 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. 2022-07-25 14:41
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego prowadzącego do zmiany za zgodą stron treści decyzji wydanej przez Wójta Gminy Przybiernów Nr 34/CP/2021 z dnia 14.04.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z kontenerową stacją uzdatniania i zbiornikiem przeciwpożarowym w miejscowości Budzieszewice, gm. Przybiernów, na terenie działek: 69/1, 132/1, 132/2, 158, 160, 166, 192, 199/1, 215/5, 217, 222, 224, 257, 258/2, 259, 261, 262, 271 w obrębie Budzieszewice, oraz dz. 147 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. 2022-07-07 14:40
dokument Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminy Przybiernów na okres od 01.07.2022r. do 31.12.2022r. 2022-06-30 15:36
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch stacji transformatorowych 15/0,4 kV, linii kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 53/10, 53/7, 2/6, 107/6, 107/10, 71, 72/9 w obrębie Przybiernów-1, gm. Przybiernów. 2022-06-30 08:23
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego prowadzącego do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwóch stacji transformatorowych 15/0,4 kV, linii kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 53/10, 53/7, 2/6, 107/6, 107/10, 71, 72/9 w obrębie Przybiernów-1, gm. Przybiernów. 2022-06-07 12:36
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminy Przybiernów na okres od 01.07.2022r. do 31.12.2022r. 2022-06-01 08:32
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o numerach: 6 i 498/27 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2022-05-20 14:36
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 180, 64/9, 63/7 w obrębie Czarnogłowy, gm. Przybiernów. 2022-05-20 14:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji nr 63/CP/2021 polegającej na zagospodarowaniu plaży przy Jeziorze Przybiernowskim na terenie działki nr 711/4 z obrębu Zabierzewo i części działki nr 3 z obrębu Przybiernów-2, gm. Przybiernów. 2022-05-09 15:49
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego prowadzącego do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie drogi wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o numerach: 6 i 498/27 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2022-05-05 15:03
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego prowadzącego do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 180, 64/9, 63/7 w obrębie Czarnogłowy, gm. Przybiernów 2022-05-05 15:01
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego prowadzącego do zmiany się za zgodą stron treść decyzji wydanej przez Wójta Gminy Przybiernów Nr 63/CP/2021 z dnia 13.07.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu plaży przy Jeziorze Przybiernowskim na terenie działki nr 711/4 z obrębu Zabierzewo i części działki nr 3 z obrębu Przybiernów-2, gm. Przybiernów. 2022-04-22 14:39
dokument Okresowa informacja o jakości wody na terenie Gminy Przybiernów marzec 2022 2022-04-14 14:31
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulic: Kościuszki i Leśnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działek o numerach: 357, 423, 626 i 634 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2022-04-04 15:28
dokument Informacja o Programie "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - edycja 2022. 2022-03-31 17:37
dokument Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022. 2022-03-31 17:25
dokument Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-03-18 13:08
dokument UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 2022-03-18 08:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego prowadzącego do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie ulic: Kościuszki i Leśnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działek o numerach: 357, 423, 626 i 634 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2022-03-17 13:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dn110PE w miejscowości Łoźnica, gm. Przybiernów, na terenie działek: 162/5, 192/17, 192/14, 162/6, 162/8, 187, 175/1, 81/12, 192/3, 81/8, 177, 175/2, 175/3, 175/4, 191, 19/6, 66, 69, 172, 173, 174 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. 2022-03-07 15:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dn110PE w miejscowości Łoźnica, gm. Przybiernów, na terenie działek: 162/5, 192/17, 192/14, 162/6, 162/8, 187, 175/1, 81/12, 192/3, 81/8, 177, 175/2, 175/3, 175/4, 191, 19/6, 66, 69, 172, 173, 174 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. 2022-03-07 15:35
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Rokita, od Rokita 20B do Rokita 23 i Rokita - Moracz, na terenie działek o numerach: 25 w obrębie Rokita oraz na części działki nr 156 w obrębie Moracz, gm. Przybiernów 2022-02-04 12:29
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie ulic: Kazimierza Jagiellończyka i Kazimierza Wielkiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działek o numerach: 493/2, 344/59, 10 i 11 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2022-01-13 10:56
dokument Obwieszczenie i zawiadomienia przed wydaniem decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Rokita, od Rokita 20B do Rokita 23 i Rokita ? Moracz, na terenie działek o numerach: 25 w obrębie Rokita oraz na części działki nr 156 w obrębie Moracz, gm. Przybiernów. 2022-01-11 14:27
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulic: Kazimierza Jagiellończyka i Kazimierza Wielkiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działek o numerach: 493/2, 344/59, 10 i 11 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2021-12-29 12:47
dokument Obwieszczenie na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 428) zawiadamia się, że na wniosek z 24.08.2021 r. (uzupełniony 12.10.2021 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Pana Bogumiła Walec, Wojewoda Zachodniopomorski wydał 8.11.2021 r. decyzję Nr 6/2021 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia przebudowy linii 220kV Morzyczyn - Recław o napięciu mniejszym niż 220 kV w celu dostosowania do napięcia równego 220 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja odkupionej od ENEA operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn - Recław". 2021-11-17 08:38
dokument Ogłoszenie - Granty PPGR 2021-10-18 13:54
dokument Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (dz. U. z 2021 r., poz. 428) Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia przebudowy linii 220 kV Morzyczyn-Recław o napięciu mniejszym niż 220 kV w celu dostosowania do napięcia równego 220kV w ramach zadania inwestycyjnego pm.: "Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220KV Morzyczyn-Recław". 2021-10-18 10:53
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie studni głębinowej o maksymalnej wydajności Q=9,9 m3 i głębokości do 80 m w miejscowości Budzieszewice, gm. Przybiernów, na terenie działki nr 215/5 w obrębie Budzieszewice, gm. Przybiernów. 2021-10-05 12:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.59 ust.1, art.61 ust.1, art.64, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z 2021 r. poz.741) oraz zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że dnia 17 września 2021 r. została wydana decyzja dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku handlowego (byłego sklepu spożywczego) na budynek mieszkalny jednorodzinny, na terenie działki nr 239 położonej w obrębie Kartlewo, gm. Przybiernów. 2021-09-17 11:59
dokument Obwieszczenie oraz zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie studni głębinowej o maksymalnej wydajności Q=9,9 m3 i głębokości do 80 m w miejscowości Budzieszewice, gm. Przybiernów, na terenie działki nr 215/5 w obrębie Budzieszewice, gm. Przybiernów. 2021-09-14 10:38
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Łoźnica, gm. Przybiernów, na terenie działek: 104 i 147 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. 2021-08-20 13:23
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie za zgodą stron treści decyzji wydanej przez Wójta Gminy Przybiernów Nr 58/CP/2021 z dnia 23.06.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów, na terenie działek: 15, 504/12, 7, 14/3, 17, 6 w obrębie Przybiernów-4. 2021-08-19 08:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany za zgodą stron treść decyzji wydanej przez Wójta Gminy Przybiernów nr 58/CP/2021 z dnia 23.06.2021 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów, na terenie działek 15/504/12,7,14/3,17,6 493/2-P-4 2021-08-06 09:04
dokument Obwieszczenie oraz zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Łoźnica, gm. Przybiernów, na terenie działek: 104 i 147 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. 2021-08-05 14:41
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 344/63, 10 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2021-08-05 10:20
dokument Obwieszczenie oraz zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 344/63, 10 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2021-07-20 14:04
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu plaży przy Jeziorze Przybiernowskim na terenie działki nr 711/4 z obrębu Zabierzewo i części działki nr 3 z obrębu Przybiernów-2, gm. Przybiernów. 2021-07-14 10:33
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu plaży przy Jeziorze Przybiernowskim na terenie działki nr 711/4 z obrębu Zabierzewo i części działki nr 3 z obrębu Przybiernów-2, gm. Przybiernów. 2021-06-28 13:40
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów, na terenie działek: 15, 504/12, 7, 14/3, 17, 6 w obrębie Przybiernów-4 . 2021-06-23 14:22
dokument Odpowiedź na zapytanie mieszkańców miejscowości Babigoszcz w sprawie decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki nr 71/1 obręb Babigoszcz, wydanej przez Starostę Goleniowskiego 2021-06-15 15:19
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kolumbarium modułowego na terenie cmentarza, dz. nr 266/3 z obrębu Przybiernów-1, gm. Przybiernów. 2021-06-08 15:02
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów, na terenie działek: 15, 504/12, 7, 14/3, 17, 6 w obrębie Przybiernów-4. 2021-06-08 14:55
dokument KOMUNIKAT W SPRAWIE ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY PRZYBIERNÓW ZA 2020 ROK 2021-06-02 14:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek: nr 65 w obrębie Przybiernów-1 i nr 40/12 w obrębie Zabierzewo, gm. Przybiernów. 2021-05-28 14:03
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kolumbarium modułowego na terenie cmentarza, dz. nr 266/3 z obrębu Przybiernów-1, gm. Przybiernów. 2021-05-21 15:25
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej, w ramach której przeprowadzona zostanie rozbiórka wieży stacji transformatorowej 15/04/kV i posadowienie słupowej stacji transformatorowej 15/04/kV, na terenie działki nr 192/12 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. 2021-05-21 12:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek: nr 65 w obrębie Przybiernów-1 i nr 40/12 w obrębie Zabierzewo, gm. Przybiernów. 2021-05-07 15:03
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej, w ramach której przeprowadzona zostanie rozbiórka wieży stacji transformatorowej 15/04/kV i posadowienie słupowej stacji transformatorowej 15/04/kV, na terenie działki nr 192/12 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. 2021-04-30 15:03
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o wniesionej skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na decyzję SKO utrzrymującą w całości decyzję odmowną ustalenia lokalizacji celu publicznego. 2021-04-23 15:27
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Przybiernów na lata 2021 - 2036 2021-04-23 14:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z kontenerową stacją uzdatniania i zbiornikiem przeciwpożarowym w miejscowości Budzieszewice, gm. Przybiernów, na terenie działek: 69/1, 132/1, 132/2, 158, 160, 166, 192, 199/1, 215/5, 217, 222, 224, 257, 258/2, 259, 261, 262, 271 w obrębie Budzieszewice, oraz dz. 147 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. 2021-04-14 15:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z kontenerową stacją uzdatniania i zbiornikiem przeciwpożarowym w miejscowości Budzieszewice, gm. Przybiernów, na terenie działek: 69/1, 132/1, 132/2, 158, 160, 166, 192, 199/1, 215/5, 217, 222, 224, 257, 258/2, 259, 261, 262, 271 w obrębie Budzieszewice, oraz dz. 147 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. 2021-03-26 14:15
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie informujące o wydaniu decyzji z dnia 10 lutego 2021 r. (SKO/Ma/420/4052/2020) utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Przybiernów nr 38/CP/2020 z 29.10.2020 r. (znak GPB.6733.28.2020) odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2021-02-15 08:41
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniajacej nr 11/CP/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu średniego ciśnienia de63 PE100 SDR11 o długości do 270 m, na terenie działek nr 116 i 125 w obrębie Przybiernów-1, gm. Przybiernów w sprawie zmianie decyzji nr 49/CP/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. 2021-02-08 15:41
dokument Informacja o wyborze instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Gminy w Przybiernowie wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Przybiernów. 2021-02-04 13:09
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr 6 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2021-01-26 13:06
dokument Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2021 2021-01-21 13:24
dokument Zapytanie ofertowe - Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Gminy w Przybiernowie wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Przybiernów. 2021-01-11 15:10
dokument Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr 6 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2021-01-08 09:21
dokument Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK". 2020-12-29 16:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu średniego ciśnienia de63 PE100 SDR11 o długości do 270 m, na terenie działek ne 116 i 125 w obrębie geodezyjnym Przybiernów-1, gmina Przybiernów 2020-12-29 15:04
dokument Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Przybiernów" na lata 2021-2025". 2020-12-29 12:56
dokument Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie w latach 2021 - 2023". 2020-12-23 13:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu średniego ciśnienia de63 PE100 SDR11 o długości do 270 m, na terenie działek nr 116 i 125 w obrębie Przybiernów-1, gm. Przybiernów. 2020-12-11 14:16
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie w latach 2021 - 2023". 2020-11-26 10:29
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Świerkowej wraz z budową oświetlenia, na terenie działek nr: 493/1, 493/2, 15, 6 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów 2020-11-13 13:30
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Przybiernów" na lata 2021-2025. 2020-11-04 22:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 740042 PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERNTANK na terenie działki nr 567/12 w obrębie Przybiernów - 2, gm. Przybiernów 2020-10-29 13:14
dokument Obieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie ulicy Świerkowej wraz z budową oświetlenia na terenie działek nr 493/1, 493/2, 15, 6 w obrębie Przybiernow - 4, gm. Przybiernów. 2020-10-27 07:41
dokument Realizacja Inwestycji w Rokicie pn. ,,Budowa wiaty na terenie ?Byłej Hydroforni? w Rokicie w celu zapewnienia miejsca spotkań dla mieszkańców? 2020-10-06 12:52
dokument Realizacja Inwestycji w Czarnogłowach pod tytułem ,,Budowa oświetlenia przy drodze do jeziora i terenu nad jeziorem w Czarnogłowach w celu zwiększenia bezpieczeństwa?? 2020-10-06 12:53
dokument Obwieszczenie ws wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 74042 PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERNTANK na terenie działki nr 567/12 w obrębie Przybiernów-2, gm. Przybiernów 2020-09-30 14:47
dokument Zawiadomienie ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 74042 dz. nr 567/12 ob. Przybiernów-2, gm Przybiernów 2020-09-30 14:42
dokument Sprawozdania placówek oświatowych Gminy Przybiernów z działalności w roku szkolnym 2019/2020. 2020-09-04 12:07
dokument Obwieszczenie w sprawie wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej w Sołectwie Rzystnowo 2020-07-31 07:52
dokument Zgłoszenia Mieszkańców do debaty nad raportem o stanie Gminy Przybiernów za 2019r. 2020-06-25 12:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 21/CP/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego, na części działek nr 190, 191, 286, 287/2, 287/41 w obrębie Czarnogłowy, gm. Przybiernów 2020-06-19 08:30
dokument Informacja o obsłudze bieżącej i przedwyborczej dnia 12 czerwcza 2020r. 2020-06-08 16:03
dokument Obwieszczenie w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Rokita 2020-06-03 10:55
dokument Pierwsza aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2020. 2020-06-01 14:02
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Czarnogłowy na działkach nr 190,191,286,287/2,287/41 połozonych w obrębie geodezyjnym Czarnogłowy, gm. Przybiernów. 2020-06-19 08:27
dokument Odwołanie zebrania wiejskiego w sołectwie Rokita 2020-03-16 10:46
dokument Zawiadomienie z dnia 13.03.2020r. o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia od nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica". 2020-03-13 14:29
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. inforumujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie jezdni dodatkowych w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica" 2019-12-23 15:48
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 37/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej 110 kV Golczewo - Recław na części działki nr 559/1 w obrębie Leszczno, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-12-02 14:37
dokument Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego - dokument stracił ważność 2019-11-28 14:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej 110 kV Golczewo - Recław na części działki nr 559/1 w obrębie Leszczno, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-11-13 07:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 34/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na terenie działki nr 6 ( ul. Ogrodowa i odcinek ul. Cisowej) w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-11-05 08:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 32/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Golczewskiej, na terenie działki nr 372/37 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-10-17 09:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na terenie działki nr 6 w obrębie Przybiernów-4 ( ul. Ogrodowa i odcinek ul. Cisowej), gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-10-14 13:33
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Golczewskiej, na terenie działki nr 372/37 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-09-26 10:09
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze do spraw płac i księgowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Przybiernowie. 2019-09-11 15:50
dokument Informacja o kandydatach na stanowisko ds. płac i księgowości w GZEAS w Przybiernowie. 2019-09-07 19:09
dokument Skrócenie godzin pracy z powodu upałów - 28.08.2019 r. 2019-08-28 08:05
dokument Nabór na stanowisko ds. płac i księgowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Przybiernowie. 2019-08-23 14:14
dokument 16 sierpień 2019 r. - Urząd Gminy nieczynny 2019-07-30 08:12
dokument Skrócenie godzin pracy z powodu upałów. - dokument stracił ważność 2019-07-29 10:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzli lokalizacji celu publicznego nr 28/CP/2019 dnia 08.08.2019 r. polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN 15 kV, stacji transformatorowej i linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV na terenie działki nr 152/1 w obrębie Czarnogłowy ( ul. Polna), gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-08-08 07:30
dokument Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2019. 2019-10-28 16:59
dokument Informacja o umorzeniach za II kwartał 2019 roku. 2019-07-25 13:52
dokument Informacja o umorzeniach za I kwartał 2019 roku. 2019-07-25 13:52
dokument Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn-Recław - dokument stracił ważność 2019-07-19 13:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN 15 kV, stacji transformatorowej i linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV na terenie działki nr 152/1, ( ul. Polna), obr. Czarnogłowy, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-07-10 08:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia zewnętrznego boiska oraz instalacji elektrycznej zewnętrznej istniejącej wiaty na działce nr 129/1, położonej w obrębie geodezyjnym Łoźnica, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-06-06 14:30
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze do spraw kadr i oświaty w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Przybiernowie. 2019-05-27 23:01
dokument Informacja o wynikach wstępnej selekcji na na stanowisko ds. kadr i oświaty w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Przybiernowie. 2019-05-24 12:24
dokument Ćwiczenie RENEGADE w dniu 28 maja 2019 roku. 2019-05-24 12:52
dokument Zarządzenie nr 34/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach. 2019-05-17 14:03
dokument Nabór na stanowisko ds. kadr i oświaty w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Przybiernowie. 2019-05-10 15:22
dokument Zarządzenie w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych. 2019-01-18 11:27
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20.12.2018 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decycji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo" 2018-12-28 15:05
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. 2018-12-15 13:35
dokument Informacja o wstępnej selekcji dotycząca naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. 2018-12-14 08:59
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych w ramach zadania "Budowa drogi S3 ....." 2018-12-14 07:55
dokument Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy 2018-12-05 15:14
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. 2018-11-28 14:43
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych oraz na korzystanie z wód w ramach realizacji zadania "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica -Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo 2018-11-20 13:41
dokument Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy nowej kadencji 2018-11-16 13:38
dokument Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy 2018-11-13 09:37
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach 2018-11-06 14:45
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2018-09-07 12:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przybiernów" 2018-08-07 13:23
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlalinii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław 2018-07-13 14:10
dokument Wybory uzupełniające na ławników. 2018-07-11 14:54
dokument Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. 2018-05-25 11:17
dokument Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy 2018-03-13 13:21
dokument Zaproszenie na na konferencję podsumowującą projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". 2018-01-12 10:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". 2018-01-10 16:42
dokument Interpretacja podatkowa w sprawie instalacji paneli fotowoltaicznych. 2017-12-06 12:05
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych. 2017-11-14 14:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podjętej na podstawie uchwały Nr XXI/181/17 z 29 czerwca 2017 r. Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław 2017-11-13 11:12
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego w Żychlikowie obr. Łoźnica i możliwości wniesienia wniosków i uwag przed wydaniem decyzji 2017-10-12 08:47
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Babigoszczy i możliwości złożenia wniosków i uwag przed wydaniem decyzji 2017-10-12 08:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie zmiany nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie na nazwę ulica Lipowa 2017-10-10 14:28
dokument Obwieszczenie o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch budynków garażowych na terenie działki nr 372/21 położonej w obrębie geodezyjnym 3 w Przybiernowie, gm. Przybiernów. 2017-08-18 14:08
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz 2017-09-05 13:29
dokument Obwieszczenie o zakonczeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie silowni zewnetrznej na terenie dz 129_1 obr Loznica 2017-08-11 15:59
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław. 2017-07-31 16:35
dokument Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnetrznej na terenie działki nr 129/1 z obrębu Łoznica, gm. Przybiernów 2017-07-26 14:24
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I i ul. Kazimierza Jagiellończyka w Przybiernowie. 2017-07-13 13:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I i ul. Kazimierza Jagiellończyka w Przybiernowie. 2017-06-20 16:21
dokument Informacja o zmianie nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie 2017-03-14 10:57
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki 36/4 w Rokicie 2017-01-27 08:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki 36/4 w Rokicie 2017-01-09 15:26
dokument Zarządzenie nr 68/2016 - otwarty konkurs ofert na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do ośrodka Rehabilacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. 2016-12-16 12:08
dokument Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 21 listopada 2016 roku. 2016-11-14 13:23
dokument Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzająca "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu drogi ekspresowej S#. Zadanie 1: Droga ekspresowa S# na odcinku Brzozowo - Miękowo km 44+200 - 61+800 pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie. 2016-08-24 11:32
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu drogi ekspresowej S3. Zadanie 1: Droga ekspresowa S3 na odcinku Brzozowo - Miękowo km 44+22 - 61+800 pow. goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2016-07-15 07:50
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów w obrębach Trzebianowo, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Moracz, Czarnogłowy, Świętoszewo, Łoźnica, Dzisna, Dzieszkowo 2016-06-28 12:02
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy 2016-06-28 12:00
dokument Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 30.05.2016 roku. 2016-05-18 11:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydaniu decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskio dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów 2016-03-25 09:49
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o przystąpieniu do prac projektowych w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów 2016-02-29 08:43
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o publicznym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu - Samochód ciężarowy marki Star 200 2016-01-18 12:37
dokument Informacja w sprawie obowiązku zgłaszania Wójtowi Gminy Przybiernów wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków 2015-11-20 11:37
dokument Zaproszenie do wypełnienia ankiety dotyczącej gospodarki niskoemisyjnej 2015-11-10 11:18
dokument Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości przeznaczonej do przejęcia na mienie Gminy Przybiernów - działka nr 133/1 obr. Babigoszcz będąca własnością Skarbu Państwa 2015-10-22 15:08
dokument Zaproszenie na spotkanie informacyjne w ramach opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów 2015-10-15 09:10
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy. 2015-07-17 08:06
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów w obrębach Trzebianowo, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Moracz, Czarnogłowy, Świętoszewo, Łoźnica, Dzisna, Dzieszkowo. 2015-07-17 08:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2015-03-06 07:55
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji 2015-02-24 10:00
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji 2015-02-23 13:05
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania 2015-02-03 14:58
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 29 stycznia 2015 roku. 2015-01-23 14:48
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2015-01-20 14:09
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku. 2014-12-15 11:04
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 26 września 2014 roku. 2014-09-19 14:48
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2014-07-04 14:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2014-06-06 08:57
dokument Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach i Dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Noblistów Polskich w Przybiernowie. 2014-05-09 10:22
dokument Obwieszczenie o obwodach 2014-05-19 10:25
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Referent do spraw świadczeń rodzinnych". 2014-04-30 15:17
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku. 2013-12-18 15:30
dokument Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert pn. "OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NA TERENIE GMINY PRZYBIERNÓW W ROKU 2013 ORAZ PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LATACH 2014-2016". 2013-12-20 10:38
dokument Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie. 2013-11-06 15:31
dokument Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert pn. "OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NA TERENIE GMINY PRZYBIERNÓW W ROKU 2013 ORAZ PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LATACH 2013-2016". 2013-11-05 14:07
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2013-10-08 09:18
dokument Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie. 2013-10-07 12:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2013-09-27 13:36
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE: Gmina Przybiernów zaprasza do złożenia oferty na opracowanie graficzne i druk: ulotek, plakatów i ogłoszeń prasowych (zgodnie z załączoną specyfikacją). 2013-09-12 14:33
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w obrębie ewid. 0007 Miodowice, gm. Przybiernów, stanowiącym zabudowana działkę gruntu o nr 113/3 o powierzchni 0,1524 ha 2024-06-13 09:07
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 10 maja 2024r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 19/7 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. 2024-05-10 14:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów zawiadamiające o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 158/9 w obrębie Włodzisław, gmina Przybiernów". 2024-04-05 08:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 80 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek ewidencyjnych nr 7/14, 7/18, 7/19, obręb 0010 Leszczno, gmina Przybiernów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2023-08-16 14:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie do 10 farm fotowoltaicznych o mocy do 10 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 297 obręb Budzieszewice, gm. Przybiernów . 2023-08-11 15:29
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na dz. o nr ewid. 297 w obrębie Budzieszewice, gm. Przybiernów. 2023-07-12 15:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 4 maja 2023 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 150/2, 176/2 w obrębie Dzisna, gm. Przybiernów. 2023-05-09 13:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na: "Budowie Farmy Fotowoltaicznej na działce 79/7 w obrębie geodezyjnym Brzozowo, gmina Przybiernów". 2023-04-26 14:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 11 kwietna 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na budowie stacji paliw wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą na działce nr 567/24 obręb 0162 Przybiernów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2023-04-18 13:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 13 kwietna 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 140 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/19 obręb Świętoszewo, gm. Przybiernów. 2023-04-17 12:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów zawiadamiające o wydaniu dnia 31 marca 2023r. decyzji w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 636_1 w obrębie Przybiernów - 4, gm.Przybiernów. 2023-04-07 12:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 140 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/19 obręb Świętoszewo, gm. Przybiernów. Procedura prowadzona jest po wznowieniu postępowania. 2023-03-07 07:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wszczęciu postępowania administracyjnego i o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą :"Budowa farmy fotowoltaicznej "Kartlewo I" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 331, 332, 333 o. Kartlewo, gm.Przybiernów". W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie. 2023-03-03 10:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów znak OŚ.6220.5.2020 z dnia 13.02.2023 r. o prowadzonej procedurze z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na :"Budowie do 16 farm fotowoltaicznych o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 171/2, 187/2,192, 188, 168, 183, 181/2 obręb Budzieszewice, gmina Przybiernów". 2023-02-13 15:37
dokument Informacja dotycząca możliwości skorzystania z odbycia 21- dniowego turnusu rehabilitacyjnego w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie po zmianach. Pismo znak: 0600-ZPRO.820.2.2023 z dnia 17.01.2023 r.. 2023-01-24 15:24
katalog Informacja dotycząca możliwości skorzystania z odbycia 21-dniowego turnusu rehabilitacyjnego rolników w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie po zmianach. Pismo znak: 0600-ZPRO.820.2.2023 z dnia 17.01.2023 r.. - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na:"Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce o numerze ew.250, obr. ew. Budzieszewice (nr 0020), gmina Przybiernów".Procedura prowadzona jest po wznowieniu postępowania. 2023-01-11 14:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informująceo prowadzonej procedurze z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na :"Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce o numerze ew. 250, obręb Budzieszewice (nr 0020) gmina Przybiernów.Procedura prowadzona jest po wznowieniu postępowania. 2023-01-11 14:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszaca na dz. nr 20/5 Rokita, gm. Przybiernów. 2022-11-25 15:31
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-4.7820.266-2.2022.PM 2022-10-05 14:55
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii DLI-III.7621.45.2020.KS.36 2022-09-14 13:18
dokument Rozporządzenie 5/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków 2022-05-18 15:16
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach 2022-03-21 15:57
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DLI-III.7621.36.2020.MM.11 2021-09-29 11:57
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gryficach 2021-02-01 12:18
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5 2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. znak AP 1.7820.167 12.2018.PM 2021-01-11 13:58
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 11 września 2020 r. 2020-09-28 12:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica". 2020-09-11 10:48
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego GN-2.7570.300.2019.2.MK o wyaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania 2020-09-03 12:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej GN-2.7570.309.2019.14.AP 2020-09-03 12:35
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego GN-2.7570.300.2019.MK 2020-06-15 15:06
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2020 r. 2020-04-30 10:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 21/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia zewnętrznego boiska oraz instalacji elektrycznej zewnętrznej istniejącej wiaty na działce nr 129/1, położonej w obrębie geodezyjnym Łoźnica, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-06-27 12:01
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodnipomorskiego w sprawie " Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 2 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo" - dokument stracił ważność 2019-05-13 10:29
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn-Recław - dokument stracił ważność 2019-04-04 07:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 " Play" na terenie działki nr 71/1, obr. Babigoszcz, gm. Przybiernów 2019-03-26 12:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P$ " Play" na terenie działki nr 71/1, obr. Babigoszcz, gm. Przybiernów 2019-03-26 12:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki nr 71/1 obr. Babigoszcz, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-03-05 10:48
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie prowadzenia przez Regionalengo Dyrektora Ochrony Śrdowiska w Szczecinie ponownej oceny oddzaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:Budowie drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowejna odcinku Brzozowo - Miękowo" 2019-02-26 13:30
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2018-11-20 13:44
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych. 2016-11-04 15:02
dokument Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzająca "Projekt robót geologicznychna opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu drogi ekspresowej S3. Zadanie 1: Droga ekspresowa s# na odcinku Brzozowo - Miękowo km 44+220 - 61+800 pow. goleniowski, województwo zachodniopomorskie". 2016-08-24 11:27
dokument Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości przeznaczonych do przejęcia na mienie Gminy Przybiernów 2015-10-22 15:02
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych. 2014-11-05 13:04
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów 2013-08-21 08:57
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 26 czerwca 2013 roku. 2013-06-10 15:23
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 22 maja 2013 roku. 2013-05-13 15:05
dokument Dnia 16 sierpnia 2013 roku (piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny. 2013-08-14 12:49
dokument XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2013-02-15 11:17
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku. 2013-05-13 15:06
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych 2012-12-05 14:00
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów 2012-12-05 11:13
dokument Ogłoszenie w sprawie programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 2012-11-19 14:58
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 19 listopada 2012 roku. 2012-11-05 11:14
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 28 września 2012 roku. 2012-09-24 11:42
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz i Leszczno 2012-09-06 08:49
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 30 sierpnia 2012 roku. 2012-08-29 11:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o przystąpieniu do opracowania prognozy wpływu na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm. Przybiernów 2012-07-10 10:58
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów 2012-07-10 10:55
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 27 czerwca 2012 roku. 2012-06-20 15:36
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 30 maja 2012 roku. 2012-05-16 10:35
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 30 marca 2012 roku. 2012-05-16 10:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej z częścią łącznikową oraz dwiema rampami załadunkowymi dla samochodów ciężarowych, uzupełniającej potrzeby funkcjonalne zakładu, przewidzianej do realizacji na terenie istniejącego zakładu produkującego meble "POLITEKNIK" Sp. z o. o. 2012-03-23 08:47
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiew sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej z częścią łącznikową oraz z dwiema rampami załadunkowymi dla samochodów ciężarowych, uzupełniającej potrzeby funkcjonalne zakładu, przewidzianej do realizacji na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego mebli "POLITEKNIK" Sp. z o. o. 2012-02-23 13:00
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 28 lutego 2012 roku. 2012-02-22 13:39
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 27 stycznia 2012 roku. 2012-01-23 13:29
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku. 2011-12-12 15:57
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych 2011-12-12 08:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek Nr 53/8, 61/2, 67/2, 68/2, 69, 70, 72/2, i 72/7 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 1 2011-11-03 08:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 594/7 i 599/3 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 2 oraz ich otoczenia 2011-08-02 08:40
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 3 sierpnia 2011 roku. 2011-07-27 13:18
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2011-05-30 08:23
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2011-05-27 08:11
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 26 kwietnia 2011 roku. 2011-04-19 11:55
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 18 marca 2011 roku. 2011-03-17 15:34
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 14 lutego 2011 roku. 2011-02-03 16:05
dokument KOMUNIKAT WÓJTA GMINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów obejmującego część działki nr 18/4 w obrębie Dzisna 2010-11-09 09:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego przeniesienia przepompowni ścieków PG z działki nr 287/42 na teren pasa drogowego działki drogowej nr 190 w obrębie ewidencyjnym Czarnogłowy. 2010-09-10 12:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie rozbudowy zakładu POLITEKNIK w Rokicie 2010-08-25 14:45
dokument 4 czerwca 2010 roku Urząd Gminy będzie nieczynny. 2010-05-27 13:55
dokument Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie rozbudowy zakładu POLITEKNIK w Rokicie. 2010-05-17 12:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych 2010-03-18 11:42
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 19 marca 2010 roku. 2010-03-08 13:01
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 12 lutego 2010 roku. 2010-02-02 10:51
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 30 grudnia 2009 roku. 2009-12-22 15:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkownaich 2009-12-11 12:58
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 25 listopada 2009 roku. 2009-11-19 11:26
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 30 października 2009 roku. 2009-11-19 11:07
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 28 września 2009 roku. 2009-09-22 13:20
dokument Zawiadomienie o Sesji Nadzwyczajnej w dniu 11 września 2009 roku. 2009-09-22 13:21
dokument Zapraszamy na Biesiadę Przybiernowską 2009-07-02 08:31
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 30 czerwca 2009 roku. 2009-09-22 13:22
dokument Wykaz osób którym Wójt udzielił ulgi w 2008 roku. 2009-06-08 15:28
dokument Zawiadomienie o sesji 2009-05-19 09:30
dokument Ogłoszenie o przyjmowaniu gruzu rozbiórkowego. 2009-05-12 15:27
dokument Zawiadomienie o sesji 2009-04-17 16:56
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. działki w obrębie Dzisna. 2009-04-10 12:32
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy obiektu na działce nr 689/5 przy ul. Bolesława Chrobrego. 2009-04-07 22:12
dokument Zapytanie o cenę na świadczenie usług wyceny nieruchomości na terenie gminy Przybiernów w roku 2009. 2009-03-27 11:48
dokument Zapytanie o cenę na świadczenie usług notarialnych dla gminy Przybiernów w roku 2009. 2009-03-27 11:36
dokument Zapytanie o cenę na świadczenie usług geodezyjnych na terenie gminy Przybiernów w roku 2009. 2009-03-27 11:17
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy fermy norek w miejscowości Leszczno. 2009-03-26 11:38
dokument Zawiadomienie o sesji 2009-03-26 10:27
dokument Zawiadomienie o sesji 2009-02-24 12:49