Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
2 Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2024 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
3 Zarządzenie nr 20/2024 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów.
4 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązanie według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku
5 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
6 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku
7 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
8 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
9 Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego
10 Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 14 lutego 2024r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działki nr 156/21 w obrębie Zabierzewo, gm. Przybiernów.