Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - KATALOG -
katalog Obwieszczenia - KATALOG -
katalog Decyzje - KATALOG -
katalog Utrzymanie czystości i porządku w gminie - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 158/9 obręb Włodzisław, gmina Przybiernów. 2024-03-08 15:10
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie znak: SZ.RUZ.4210.91.2023.DK z dnia 27.02.2024 r. dotycząca wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na terenie działki ewid. nr 372/43 obr. Przybiernów- 3, gm.Przybiernów 2024-03-05 11:49
dokument Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: SZ.RZT.70.058.2023.AB.KSz z dnia 13.12.2023 r. dotycząca zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przybiernów dla miejscowości Budzieszewice i Łoźnica, na okres pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Gminę Przybiernów. 2024-01-04 08:47
dokument Planowane pomiary pól elektromagnetycznych realizowane przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! w Warszawie 2023-11-17 14:32
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie znak: SZ.RUZ.4210.123.2023.AŁ z dnia 7.11.2023 r. dotycząca wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wycinkę trzciny z wód i brzegu jeziora Czarnogłowy Duże wraz z oczyszczeniem linii brzegowej w Czarnogłowach ( działka nr 287/34, obr. 0013 Czrnogłowy, gm.Przybiernów, powiat Goleniów). 2023-11-08 10:59
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie znak: SZ.RUZ.4210.73.2023.PG z dnia 17.10.2023 r. dotycząca wszczętego postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na terenie działki ewid. nr 3/15 obr. Leszczno, gm.Przybiernów 2023-10-19 08:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia , polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 20/5 (obręb 0009) w obrębie ew. Rokita, gmina Przybiernów. 2023-01-11 10:28
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: SZ.ZUZ.3.4210.164.1.2022.EK z dnia 13.12.2022 r. dotycząca wszczętego postępowania administracyjnego o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na dz. o nr ewid. 172 obr. Łoźnica i dz. ewid. nr 69,172,173 i 191 obr. Łoźnica, gm.Przybiernów 2022-12-20 11:17
katalog Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: SZ.ZUZ.3.4210.164.1.2022.EK z dnia 13.12.2022 r. - KATALOG -
dokument Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego znak IR-2.7160.62.20225.DS z dnia 9 listopada 2022 r. o przedłużeniu terminu składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 2022-11-17 12:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 636/1 w obr. Przybiernów - 4, gm. Przybiernów. Procedura prowadzona jest po wznowieniu postępowania. Oraz o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji w/w inwestycji.Procedura prowadzona jest po wznowieniu postępowania administracyjnego. 2022-11-15 15:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce ew. nr 20/5 obręb Rokita, gm. Przybiernów oraz o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji w/w inwestycji. 2022-11-09 15:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydaniu decyzji uchylającej decyzję nr OŚ.6220.03.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. oraz określająca warunki realizacji i eksploatacji inwestycji polegającej na a budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 6/2, 156 w obrębie Moracz i na działkach o numerach ewidencyjnych 26/6, 21/4, 27 w obrębie Rokita w gminie Przybiernów. 2022-01-24 15:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej 222 obręb Moracz w gminie Przybiernów. 2022-01-14 15:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 15/6, 190/1, 190/2, 191 w miejscowości Włodzisław, obręb Włodzisław, gmina Przybiernów. 2021-10-07 13:14
dokument Obieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydaniu decyzji umarzjącej postępowanie administracyjne administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie urządzeń do poboru wód podziemnych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną w miejscowości Budzieszewice, zlokalizowanego na działce nr 215/5 obręb 0020 w miejscowości Budzieszewice, gm. Przybiernów pow. goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2021-07-23 13:38
dokument Postanowienie stwierdzające aktualność warunków realizacji planowanej inwestycji zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Windpark Derkacz 2021-01-14 14:59
dokument Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-12-08 11:04
dokument Informacja o jakości wody na terenie gminy Przybiernów. 2016-03-02 11:40
dokument Wniosek o dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych. 2011-08-05 12:49
dokument Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przybiernów. 2011-01-31 15:18
dokument Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przybiernów. 2011-01-31 14:50