Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej 222 obręb Moracz w gminie Przybiernów.

Przybiernów, dnia 14 stycznia 2022 r.

 

OŚ.6220.11.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW

 

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.283 tj.), Wójt Gminy Przybiernów podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej 222 obręb Moracz w gminie Przybiernów w powiecie goleniowskim w województwie zachodniopomorskim.

Raport oddziaływania na środowisko złożono w Urzędzie Gminy w Przybiernowie w dniu 3.01.2022 r.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Uooś, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Wójt Gminy Przybiernów jest organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie.

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a zwłaszcza uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 14 stycznia 2022 r., do dnia 15 lutego 2022 r.

Dokumentacja sprawy wraz z Raportem oddziaływania na środowisko dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów pok. 101 w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie pok. 111 w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przybiernów, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przybiernowie i w miejscu planowanej inwestycji.

 

Wnioskodawca: Novelty Sun-1 Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 69, 71-307 Szczecin.

 

                                                                                                                                                       Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                        Lilia Ławicka

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 14-01-2022 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2022
Ostatnia aktualizacja: - 14-01-2022 15:00