Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 9/2023 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-01-25 13:53:25
Zarządzenie nr 8/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-01-25 13:52:21
Zarządzenie nr 5/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Justyna Andrzejewska 2023-01-25 13:50:47
Zarządzenie nr 4/2023 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-01-25 13:48:05
Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-01-25 13:46:38
Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-01-25 13:46:24
Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-01-25 13:46:03
Zarządzenie nr 1/2023 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-01-25 13:41:11
Informacja o wynikach konkrusu na stanowisko Dyrektora GCK.BP w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-01-25 13:39:39
Opinia RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Przybiernów na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-25 11:43:21
Opinia RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2023-01-25 11:34:27
Informacja dotycząca możliwości skorzystania z odbycia 21- dniowego turnusu rehabilitacyjnego w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie po zmianach. Pismo znak: 0600-ZPRO.820.2.2023 z dnia 17.01.2023 r.. Ewa Magiera 2023-01-24 15:24:43
Informacja dotycząca możliwości skorzystania z odbycia 21-dniowego turnusu rehabilitacyjnego rolników w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie po zmianach. Pismo znak: 0600-ZPRO.820.2.2023 z dnia 17.01.2023 r.. Ewa Magiera 2023-01-24 15:22:34
Uchwała Nr XXXI/258/22 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2023-2035 Karolina Grzybowska 2023-01-16 09:09:20
Uchwała nr XXXI/256/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2023-01-16 09:08:27
Zawiadomienie Koła Łowieckiego "LIS"BŁOTNO o dodatkowym polowaniu zbiorowym w obwodzie nr 84 w dniu 14 .01.2023 r. Ewa Magiera 2023-01-13 07:38:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na:"Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce o numerze ew.250, obr. ew. Budzieszewice (nr 0020), gmina Przybiernów".Procedura prowadzona jest po wznowieniu postępowania. Ewa Magiera 2023-01-11 14:58:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na:"Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce o numerze ew.250, obr. ew. Budzieszewice (nr 0020), gmina Przybiernów".Procedura prowadzona jest po wznowieniu postępowania. Ewa Magiera 2023-01-11 14:57:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informująceo prowadzonej procedurze z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na :"Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce o numerze ew. 250, obręb Budzieszewice (nr 0020) gmina Przybiernów.Procedura prowadzona jest po wznowieniu postępowania. Ewa Magiera 2023-01-11 14:47:23
Ogłoesznie wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnianai kultury fizycznej w Gminie Przybiernów w roku 2023 Gabriela Budzyńska 2023-01-11 14:35:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia , polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 20/5 (obręb 0009) w obrębie ew. Rokita, gmina Przybiernów. Ewa Magiera 2023-01-11 10:28:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia , polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 20/5 (obręb 0009) w obrębie ew. Rokita, gmina Przybiernów. Ewa Magiera 2023-01-11 10:26:35
Protokół 31 z dnia 29 grudnia 2022 roku. Karolina Grzybowska 2023-01-10 13:56:11
Protokół nr 31/22 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-01-10 13:55:34
Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim realizowane w częściach: Część 1 ? wykonanie robót budowlanych, Część 2 ? nadzór inwestorski Marta Mazurowska 2023-01-05 12:49:30
Uchwała Nr XXXI/257/22 w sprawie uchwalenia budże tu gminy Przybiernów na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-05 10:00:06
Uchwała Nr XXXI/257/22 w sprawie uchwalenia budże tu gminy Przybiernów na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-05 09:59:38
Uchwała Nr XXXI/257/22 w sprawie uchwalenia budże tu gminy Przybiernów na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-05 09:59:04
Uchwała Nr XXXI/257/22 w sprawie uchwalenia budże tu gminy Przybiernów na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-05 09:58:42
Uchwała Nr XXXI/257/22 w sprawie uchwalenia budże tu gminy Przybiernów na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-05 09:57:40
Uchwała Nr XXXI/257/22 w sprawie uchwalenia budże tu gminy Przybiernów na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-05 09:57:05
Uchwała Nr XXXI/257/22 w sprawie uchwalenia budże tu gminy Przybiernów na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-05 09:56:39
Uchwała Nr XXXI/257/22 w sprawie uchwalenia budże tu gminy Przybiernów na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-05 09:56:13
Uchwała Nr XXXI/257/22 w sprawie uchwalenia budże tu gminy Przybiernów na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-05 09:55:49
Zarządzenie nr 137/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:49:12
Zarządzenie nr 136/2022 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:47:41
Zarządzenie nr 135/2022 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:46:40
Zarządzenie nr 132/2022 w sprawie procedury ewakuacji pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:39:53
Zarządzenie nr 131/2022 w sprawie zatwierdzenia dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:36:44
Zarządzenie nr 2/2023 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybiernów w 2023 r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:32:37