Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji Justyna Andrzejewska 2024-02-23 08:53:19
Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2024 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ewa Magiera 2024-02-23 08:24:44
Zarządzenie nr 20/2024 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów. Ewa Magiera 2024-02-23 08:22:23
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązanie według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku Karolina Grzybowska 2024-02-15 12:17:53
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 Karolina Grzybowska 2024-02-15 12:16:10
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku Karolina Grzybowska 2024-02-15 12:15:30
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 Karolina Grzybowska 2024-02-15 12:13:26
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 Karolina Grzybowska 2024-02-15 12:13:11
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 Karolina Grzybowska 2024-02-15 12:12:05
Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego Anna Pryć 2024-02-15 11:09:44
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 14 lutego 2024r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działki nr 156/21 w obrębie Zabierzewo, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2024-02-14 14:31:43
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 14 lutego 2024r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 422/2 i 414 w obrębie Kartlewo, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2024-02-14 14:30:33
Rozporządzenie nr 6/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego oraz powiatu łobeskiego Ewa Magiera 2024-02-12 14:05:34
OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLENIOWSKIEGO o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Goleniowie w wyborach do Rady Powiatu Goleniowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku Justyna Andrzejewska 2024-02-12 10:40:04
OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLENIOWSKIEGO o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Goleniowie w wyborach do Rady Powiatu Goleniowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku Justyna Andrzejewska 2024-02-12 10:39:26
Uchwała Nr XXXIX/324/23 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2024. Karolina Grzybowska 2024-02-12 09:34:55
Uchwała Nr XXXIX/324/23 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2024. Karolina Grzybowska 2024-02-12 09:34:35
Uchwała Nr XXXIX/324/23 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2024. Karolina Grzybowska 2024-02-12 09:34:10
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Justyna Andrzejewska 2024-02-08 14:16:18
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Justyna Andrzejewska 2024-02-08 14:15:18
OBWIESZCZENIE o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Przybiernowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Justyna Andrzejewska 2024-02-08 14:11:01
OBWIESZCZENIE o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Justyna Andrzejewska 2024-02-08 14:03:55
OBWIESZCZENIE o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Justyna Andrzejewska 2024-02-08 14:01:33
OBWIESZCZENIE o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Przybiernowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Justyna Andrzejewska 2024-02-08 14:01:23
OBWIESZCZENIE o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Justyna Andrzejewska 2024-02-08 13:20:31
OBWIESZCZENIE o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Justyna Andrzejewska 2024-02-08 13:19:12
OBWIESZCZENIE o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Justyna Andrzejewska 2024-02-08 13:18:38
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Justyna Andrzejewska 2024-02-08 12:57:54
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Justyna Andrzejewska 2024-02-08 12:57:06
OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Justyna Andrzejewska 2024-02-08 12:45:12
Petycja nr 2 o zatwierdzenie wniosku Suwerena ws fuzji PKN ORLEN z PGNIG Justyna Andrzejewska 2024-02-05 11:08:22
Odpowiedź na petycję - dokument usunięty Justyna Andrzejewska 2024-02-05 11:08:10
Odpowiedź na petycję - dokument usunięty Justyna Andrzejewska 2024-02-05 11:07:31
Rozporządzenie nr 5/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego oraz powiatu łobeskiego Ewa Magiera 2024-02-05 10:37:31
Rozporządzenie nr 4/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Ewa Magiera 2024-02-05 10:23:39
Zarządzenie nr 15/2024 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów Justyna Andrzejewska 2024-02-05 09:05:40
Zarządzenie nr 14/2024 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów Justyna Andrzejewska 2024-02-05 09:03:46
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 229/2 Gabriela Budzyńska 2024-02-02 11:42:24
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 229/2 Gabriela Budzyńska 2024-02-02 11:42:12
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 229/2 Gabriela Budzyńska 2024-02-02 11:41:57