Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Rokita, od Rokita 20B do Rokita 23 i Rokita - Moracz, na terenie działek o numerach: 25 w obrębie Rokita oraz na części działki nr 156 w obrębie Moracz, gm. Przybiernów Aleksandra Stanisławska 2022-02-04 12:28:14
UCHWAŁA NR XXI/184/21 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Justyna Andrzejewska 2022-02-04 12:06:45
UCHWAŁA NR XXI/183/21 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 Justyna Andrzejewska 2022-02-04 12:06:06
2022 Justyna Andrzejewska 2022-02-04 11:43:50
Informacja międzysesyjna Karolina Grzybowska 2022-02-04 11:31:26
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2022-02-04 11:30:10
XXIII sesja Karolina Grzybowska 2022-02-04 11:29:22
Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Przybiernów (2019-2024) Karolina Grzybowska 2022-02-03 11:32:23
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Karolina Grzybowska 2022-02-02 14:44:57
Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Karolina Grzybowska 2022-02-02 14:44:11
Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Karolina Grzybowska 2022-02-02 14:43:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Karolina Grzybowska 2022-02-02 14:43:09
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zainstalowanie lampy oświetleniowej na słupie energetycznym usytuowanym w pasie drogowym ul. Fabrycznej, celem poprawy warunków bezpieczeństwa Karolina Grzybowska 2022-02-02 14:42:14
Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej zwołania nadzwyczajnych posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego, w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych Karolina Grzybowska 2022-02-02 14:41:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-02-02 14:40:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-02-02 14:40:35
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-02-02 14:39:19
Projekty uchwał Karolina Grzybowska 2022-02-02 14:37:27
Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-02-02 14:37:11
Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-02-02 14:35:50
Plan postępowań na rok 2022 Marta Mazurowska 2022-02-02 09:27:20
Plan postępowań o udzielenie zamwień na rok 2022 Marta Mazurowska 2022-02-02 09:17:27
Plan postępowań o udzielenie zamwień na rok 2022 Marta Mazurowska 2022-02-02 09:16:51
Zawiadomienie o posiedzeniu stałej Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2022-01-27 16:12:13
Rejestr petycji złożonych do Rady Gminy 2021 Karolina Grzybowska 2022-01-27 08:08:04
Rejestr petycji złożonych do Rady Gminy 2021 Karolina Grzybowska 2022-01-27 08:07:13
Petycja w sprawie rozpatrzenia wniosku o zainstalowanie lampy oświetleniowej na słupie energetycznym usytuowanym w pasie drogowym ul. Fabrycznej, celem poprawy warunków bezpieczeństwa. Karolina Grzybowska 2022-01-27 07:56:48
Petycja złożona przez Pana Mateusza Jarosiewicza wzywającą Radę Gminy do zwołania nadzwyczajnych posiedzeń i podjęcia uchwał: w sprawie wydania zakazu stosowania "maseczek" ochronnych, w sprawie wydania zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej, w sprawie wydania zakazu stosowania "szczepionek" mRNA. Karolina Grzybowska 2022-01-27 07:55:52
Petycja złożona przez Pana Mateusza Jarosiewicza wzywającą Radę Gminy do zwołania nadzwyczajnych posiedzeń i podjęcia uchwał: w sprawie wydania zakazu stosowania "maseczek" ochronnych, w sprawie wydania zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej, w sprawie wydania zakazu stosowania "szczepionek" mRNA. Karolina Grzybowska 2022-01-27 07:55:31
Petycja złożona przez Pana Mateusza Jarosiewicza wzywającą Radę Gminy do zwołania nadzwyczajnych posiedzeń i podjęcia uchwał: w sprawie wydania zakazu stosowania "maseczek" ochronnych, w sprawie wydania zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej, w sprawie wydania zakazu stosowania "szczepionek" mRNA. Karolina Grzybowska 2022-01-27 07:54:47
Żmudowska Monika - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Karolina Grzybowska 2022-01-25 11:35:57
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek - złożone w 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-01-25 11:34:42
2022 Karolina Grzybowska 2022-01-25 11:34:13
Opinia RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XXII/191/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2022 Karolina Grzybowska 2022-01-25 10:02:17
Opinia RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-01-25 09:59:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydaniu decyzji uchylającej decyzję nr OŚ.6220.03.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. oraz określająca warunki realizacji i eksploatacji inwestycji polegającej na a budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 6/2, 156 w obrębie Moracz i na działkach o numerach ewidencyjnych 26/6, 21/4, 27 w obrębie Rokita w gminie Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-01-24 15:50:19
Uchwała nr XX/167/21 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2021 rok. Karolina Grzybowska 2022-01-24 14:12:45
Uchwała nr XX/167/21 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2021 rok. Karolina Grzybowska 2022-01-24 14:12:33
Uchwała Nr XXII/192/21 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-01-24 13:12:04
Uchwała nr XXII/190/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/132/20 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2021-2035 Karolina Grzybowska 2022-01-24 13:11:11