Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Miodowice, gmina Przybiernów, stanowiącej budynek mieszkalny nr 1 a. Ewa Magiera 2022-12-21 15:42:19
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Miodowice, gmina Przybiernów, stanowiącej budynek mieszkalny nr 1 a. Ewa Magiera 2022-12-21 15:39:28
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej położonej w obrębie ewidencyjnym 0011, Moracz, gmina Przybiernów, powiat goleniowski stanowiącej budynek mieszkalny nr 29a oraz budynek niemieszkalny Ewa Magiera 2022-12-21 15:35:28
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: SZ.ZUZ.3.4210.164.1.2022.EK z dnia 13.12.2022 r. dotycząca wszczętego postępowania administracyjnego o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na dz. o nr ewid. 172 obr. Łoźnica i dz. ewid. nr 69,172,173 i 191 obr. Łoźnica, gm.Przybiernów Ewa Magiera 2022-12-20 11:17:51
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: SZ.ZUZ.3.4210.164.1.2022.EK z dnia 13.12.2022 r. dotycząca wszczętego postępowania administracyjnego o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na dz. o nr ewid. 172 obr. Łoźnica i dz. ewid. nr 69,172,173 i 191 obr. Łoźnica, gm.Przybiernów Ewa Magiera 2022-12-20 11:14:49
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: SZ.ZUZ.3.4210.164.1.2022.EK z dnia 13.12.2022 r. Ewa Magiera 2022-12-20 11:05:43
Zawiadomienie polowanie zbiorowe- myśliwi zagraniczni/członkowie koła w dniu 7.01.2023 r. Koło Łowieckie Orlik-Orlikowo w obwodzie 85, polowanie na jelenie/dziki. Ewa Magiera 2022-12-19 15:05:36
Protokół Nr 14/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 16 grudnia 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-12-19 13:26:24
Protokół Nr 15/22 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 16 grudnia 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-12-19 13:25:00
Protokół Nr 14/22 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju i Budżetu Gminy Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 16 grudnia 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-12-19 13:22:19
Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-12-19 12:25:56
Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo w formule zaprojektuj i wybuduj - IV Marta Mazurowska 2022-12-16 13:41:30
Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo w formule zaprojektuj i wybuduj - IV Marta Mazurowska 2022-12-16 13:41:21
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-12-16 07:51:49
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 14 grudnia 2022r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika retencyjnego o pojemności V=100m3 na terenie stacji uzdatniania wody w Przybiernowie wraz z niezbędnym uzbrojeniem towarzyszącym, na części działki nr 373/25 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-12-14 14:43:28
Autopoprawka do projektu budżetu Karolina Grzybowska 2022-12-14 09:58:30
Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Karolina Grzybowska 2022-12-14 09:58:14
Autopoprawka do projektu budżetu Karolina Grzybowska 2022-12-14 09:57:09
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 13 grudnia 2022r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji oświetlenia drogowego, na terenie działek nr 493/2 i nr 11 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-12-13 14:47:29
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2023-2035 Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:58:52
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2023. Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:58:01
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2023. Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:57:38
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2023. Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:57:12
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2023. Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:56:42
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2023. Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:56:22
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w obrębie Przybiernów ? 3, na rzecz użytkownika wieczystego Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:55:16
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:54:46
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2023 Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:53:58
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2023 Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:53:45
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2023 Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:53:15
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:52:46
Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:51:27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2023r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Gabriela Budzyńska 2022-12-13 08:54:17
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2023r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Gabriela Budzyńska 2022-12-13 08:53:54
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2023r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Gabriela Budzyńska 2022-12-13 08:53:01
Zakup i dostawa wyposażenia serwerowni wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST III Marta Mazurowska 2022-12-12 21:13:07
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2023r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Gabriela Budzyńska 2022-12-12 14:37:58
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2023r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Gabriela Budzyńska 2022-12-12 14:37:34
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2023r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Gabriela Budzyńska 2022-12-12 14:37:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2023r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Gabriela Budzyńska 2022-12-12 14:36:31