Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XVII/144/21 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 Karolina Grzybowska 2023-02-03 08:44:02
Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-02-01 15:11:06
Zawiadomienie Koła Łowieckiego "ORZEŁ" w Świnoujściu o organizowanym dodatkowym polowaniu zbiorowym na drapieżniki w dniach 11.02.2023 r. oraz 18.02.2023 r. od godziny 8:30 do 15:30 w obwodzie 59. Ewa Magiera 2023-01-31 13:10:11
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r. Karolina Grzybowska 2023-01-31 13:09:11
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Karolina Grzybowska 2023-01-31 10:50:07
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu. Karolina Grzybowska 2023-01-31 10:33:57
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/218/22 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Karolina Grzybowska 2023-01-31 09:56:38
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2023 rok. Karolina Grzybowska 2023-01-31 09:49:36
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/258/22 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2023-2035. Karolina Grzybowska 2023-01-31 09:47:32
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Przybiernów. Karolina Grzybowska 2023-01-31 09:44:44
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego ?Korpus Wsparcia Seniorów? Gminy Przybiernów na rok 2023. Karolina Grzybowska 2023-01-31 09:44:10
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Karolina Grzybowska 2023-01-31 09:43:28
Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-01-31 09:42:16
Simiński Marcin - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna Karolina Grzybowska 2023-01-31 08:27:14
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek - złożone w 2023 r. Karolina Grzybowska 2023-01-31 08:26:36
2023 Karolina Grzybowska 2023-01-31 08:25:56
Pryć Anna - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna Karolina Grzybowska 2023-01-31 08:25:29
Załacznik do zarządzenia 11/2023 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego Gabriela Budzyńska 2023-01-30 13:41:26
Załacznik do zarządzenia 11/2023 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego Gabriela Budzyńska 2023-01-30 13:40:49
Sprzedaż nieruchomośći 2023 - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2023-01-30 13:17:08
Załacznik do zarządzenia 11/2023 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2023-01-30 13:16:33
Załacznik do zarządzenia 11/2023 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2023-01-30 13:16:31
Załacznik do zarządzenia 11/2023 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2023-01-30 13:16:14
- dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2023-01-30 13:12:59
- dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2023-01-30 13:12:47
Załacznik do zarządzenia 11/2023 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego Gabriela Budzyńska 2023-01-30 13:09:08
Załacznik do zarządzenia 11/2023 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego Gabriela Budzyńska 2023-01-30 13:07:25
Sprzedaż nieruchomośći 2023 - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2023-01-30 13:03:32
Sprzedaż nieruchomośći 2023 - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2023-01-30 13:03:21
Sprzedaż nieruchomośći 2023 - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2023-01-30 13:03:12
- dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2023-01-30 13:02:30
- dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2023-01-30 13:02:27
Zarządzenie nr 9/2023 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-01-25 13:53:25
Zarządzenie nr 8/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-01-25 13:52:21
Zarządzenie nr 5/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Justyna Andrzejewska 2023-01-25 13:50:47
Zarządzenie nr 4/2023 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-01-25 13:48:05
Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-01-25 13:46:38
Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-01-25 13:46:24
Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-01-25 13:46:03
Zarządzenie nr 1/2023 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-01-25 13:41:11