Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów, informujące strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulic Kościuszki, Leśnej w miejscowości Przybiernów Łukasz Chojnacki 2022-01-20 15:11:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów, informujące strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulic Kościuszki, Leśnej w miejscowości Przybiernów Łukasz Chojnacki 2022-01-20 15:09:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej ?Moracz? wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 230 oraz 231 o mocy do 5MW (5x1MW) obręb Moracz Łukasz Chojnacki 2022-01-19 14:44:59
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:47:46
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:46:11
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:42:23
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:41:42
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:40:29
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:39:39
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:37:26
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:33:26
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:28:01
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:24:59
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:17:10
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:14:54
Zarządzenie nr 8/2022 w sprawie ustalenia na rok 2022 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przybiernów Justyna Andrzejewska 2022-01-17 14:39:38
Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2022-01-17 14:34:53
Zarządzenie nr 5/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przejazdu prywatnym samochodem osobowym pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2022-01-17 14:33:35
Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości gminnych stanowiących własność Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2022-01-17 14:30:55
Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego Justyna Andrzejewska 2022-01-17 13:26:47
Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Budowa kolumbarium modułowego na terenie cmentarza komunalnego w Przybiernowie wraz z elementami małej architektury" Justyna Andrzejewska 2022-01-17 13:22:21
Zarządzenie nr 2/2022 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-01-17 13:21:32
Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Budowa kolumbarium modułowego na terenie cmentarza komunalnego w Przybiernowie wraz z elementami małej architektury" Justyna Andrzejewska 2022-01-17 13:20:28
Zarządzenie nr 141/21 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok Justyna Andrzejewska 2022-01-17 12:45:02
Zarządzenie nr 140/21 w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2022-01-17 12:42:14
Zarządzenie nr 139/21 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2022-01-17 12:40:11
Zarządzenie nr 138/21 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2022-01-17 12:36:56
Zarządzenie nr 134/21 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybiernów w 2022 r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Justyna Andrzejewska 2022-01-17 12:10:53
Zarządzenie nr 133/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów oraz ustalenia regulaminu wynagradzania dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2022-01-17 12:07:38
Zarządzenie nr 132/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Justyna Andrzejewska 2022-01-17 12:03:01
Zarządzenie nr 128/21 w sprawie zmiany Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych Justyna Andrzejewska 2022-01-17 11:55:03
Zarządzenie nr 128/21 w sprawie zmiany Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych Justyna Andrzejewska 2022-01-17 11:54:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej 222 obręb Moracz w gminie Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-01-14 15:06:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej 222 obręb Moracz w gminie Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-01-14 15:00:37
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie ulic: Kazimierza Jagiellończyka i Kazimierza Wielkiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działek o numerach: 493/2, 344/59, 10 i 11 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-01-13 10:56:42
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej Aleksandra Stanisławska 2022-01-11 14:40:12
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego Aleksandra Stanisławska 2022-01-11 14:37:09
Obwieszczenie i zawiadomienia przed wydaniem decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Rokita, od Rokita 20B do Rokita 23 i Rokita ? Moracz, na terenie działek o numerach: 25 w obrębie Rokita oraz na części działki nr 156 w obrębie Moracz, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-01-11 14:27:36
Uchwała nr XXII/189/21 w sprawie zmian w budżecie gminy Przybiernów na 2021 rok. Karolina Grzybowska 2022-01-05 12:46:03
Uchwała nr XXII/204/21w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Karolina Grzybowska 2022-01-05 12:45:03