Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekty uchwał Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:15:15
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:14:45
Zarządzenie nr 83/2022 sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:54:53
Zarządzenie nr 89/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:48:57
Zarządzenie nr 88/2022 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2022/2023r. - miał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:47:46
Zarządzenie nr 87/2022 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2022 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów oraz środków trwałych trudno dostępnych Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:46:20
Zarządzenie nr 85/2022 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwami gminy Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:38:27
Zarządzenie nr 84/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:36:53
Zarządzenie nr 71/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:35:25
Zarządzenie nr 81/2022 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2022/2023r. - ekomiał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:30:58
Zarządzenie nr 80/2022 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:26:04
Zadanie nr 1: ?Budowa drogi wraz z parkingiem przy Ośrodku Zdrowia w Przybiernowie? Zadanie nr 2: ?Remont zajezdni autobusowej w Przybiernowie? Marta Mazurowska 2022-09-20 13:33:56
Publiczny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu - autobus MAN, A 01 Karolina Grzybowska 2022-09-16 13:53:18
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii DLI-III.7621.45.2020.KS.36 Łukasz Chojnacki 2022-09-14 13:18:34
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii DLI-III.7621.45.2020.KS.36 Łukasz Chojnacki 2022-09-14 13:17:37
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 Karolina Grzybowska 2022-09-14 07:38:47
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 Karolina Grzybowska 2022-09-14 07:37:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 8 i 10 obręb Leszczno, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-12 14:45:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 8 i 10 obręb Leszczno, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-12 14:44:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 8 i 10 obręb Leszczno, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-12 14:44:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 8 i 10 obręb Leszczno, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-12 14:43:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 8 i 10 obręb Leszczno, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-12 14:43:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 8 i 10 obręb Leszczno, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-12 14:42:43
Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. 74042 PRZYBIERN_PRZYBIERNWIEZA wraz z przyłączem elektroenergetycznym na części działki nr 548 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-09-06 13:55:37
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Justyna Andrzejewska 2022-09-01 15:09:16
Obwieszczenie o wydanym w dniu 1 września 2022 r. postanowieniu o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wójta Gminy Przybiernów znak OŚ.6220.03.2020 z dnia 8 lipca 2021 r., dotyczącego ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 636/1 w obrębie w obrębie Przybiernów 4, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-01 12:44:28
Sprawozdanie budżetowe za 2021 rok. Piotr Hyla 2022-08-31 00:32:33
Opinia RIO w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów za pierwsze półrocze 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-08-29 14:14:42
Zarządzenie nr 78/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2022-08-25 11:09:01
Zarządzenie nr 76/2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2022-08-25 11:06:41
Zarządzenie nr 75/2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2022 dotyczącego przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Justyna Andrzejewska 2022-08-25 11:05:17
Zarządzenie nr 74/2022 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2023 Justyna Andrzejewska 2022-08-25 11:03:35
Zarządzenie nr 73/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-08-25 11:01:58
Zarządzenie nr 70/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-08-25 11:00:30
Zarządzenie nr 69/2022 w sprawie ustalenia zasad udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu pn. ?Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Przybiernów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa II Gospodarka nisko emisyjna. Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza ? Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz powołania Zespołu Projektowego Justyna Andrzejewska 2022-08-25 10:59:28
Zarządzenie nr 66/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-08-25 10:57:37
Zarządzenie nr 77/2022 w sprawie zmiany Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-08-23 14:53:32
Zarządzenie nr 72/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Justyna Andrzejewska 2022-08-23 14:51:58
Zarządzenie nr 68/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRZYBIERNOWIE - realizowana w częściach: Część nr 1 ? wykonanie robót budowlanych, Część nr 2 - wywóz odpadów, Część nr 3 wyposażenie PSZOK, Część nr 4 nadzór inwestorski - III" Justyna Andrzejewska 2022-08-23 14:49:47
Zarządzenie nr 67/2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze II i III przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2022-08-23 14:48:21