Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/200/21 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Karolina Grzybowska 2022-01-04 13:45:44
Petycje skierowane do wójta gminy. Piotr Hyla 2022-01-03 14:49:09
Petycje skierowane do rady gminy. Piotr Hyla 2022-01-03 14:48:50
Petycje w 2022 roku. Piotr Hyla 2022-01-03 14:48:07
Zarządzenia 2022 Piotr Hyla 2022-01-03 14:46:45
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Justyna Andrzejewska 2022-01-03 13:52:06
Dane koordynatora do spraw dostępności w gminie Przybiernów Justyna Andrzejewska 2022-01-03 13:48:31
Uchwała Nr XXII/191/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2022 Karolina Grzybowska 2022-01-03 13:45:44
Uchwała Nr XXII/191/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2022 Karolina Grzybowska 2022-01-03 13:45:24
Uchwała Nr XXII/191/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2022 Karolina Grzybowska 2022-01-03 13:44:54
Uchwała Nr XXII/191/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2022 Karolina Grzybowska 2022-01-03 13:44:35
Uchwała Nr XXII/191/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2022 Karolina Grzybowska 2022-01-03 13:37:50
Uchwała Nr XXII/191/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2022 Karolina Grzybowska 2022-01-03 13:37:21
Uchwała Nr XXII/191/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2022 Karolina Grzybowska 2022-01-03 13:36:50
Uchwała Nr XXII/191/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2022 Karolina Grzybowska 2022-01-03 13:36:29
Uchwała Nr XXII/191/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2022 Karolina Grzybowska 2022-01-03 13:34:06
Uchwała Nr XXII/191/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2022 Karolina Grzybowska 2022-01-03 13:33:44
Uchwała Nr XXII/191/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2022 Karolina Grzybowska 2022-01-03 13:33:24
Uchwała Nr XXII/191/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2022 Karolina Grzybowska 2022-01-03 13:32:14
Uchwała Nr XXII/203/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-01-03 12:57:00
Wykaz ochotniczych straży pożarnych, którym Gmina Przybiernów w 2021 roku udzieliła dotacji celowych oraz wysokość udzielonych dotacji. Karolina Grzybowska 2022-01-03 12:54:05
Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Urzędu Gminy Przybiernów na lata 2022-2023 Emilia Kaczmarek 2021-12-31 13:02:19
Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Urzędu Gminy Przybiernów na lata 2022-2023 Emilia Kaczmarek 2021-12-31 12:59:08
Protokół nr 22/21 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2021-12-30 15:54:07
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowia Marta Mazurowska 2021-12-30 15:05:09
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowia Marta Mazurowska 2021-12-30 15:05:05
Uchwała Nr XXII/202/21 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przybiernów". Karolina Grzybowska 2021-12-30 12:53:56
Uchwała Nr XXII/202/21 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przybiernów". Karolina Grzybowska 2021-12-30 12:53:14
Protokół Nr 11/21 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju i Budżetu Gminy Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 17 grudnia 2021r. Karolina Grzybowska 2021-12-29 14:07:23
Protokół Nr 11/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 17 grudnia 2021r. Karolina Grzybowska 2021-12-29 14:05:34
Protokół Nr 12/21 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 17 grudnia 2021r. Karolina Grzybowska 2021-12-29 14:03:47
Uchwała Nr XXII/196/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-29 12:57:43
Uchwała Nr XXII/201/21 w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-29 12:57:07
Uchwała Nr XXII/199/21 w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla radnych Karolina Grzybowska 2021-12-29 12:56:22
Uchwała Nr XXII/198/21 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-29 12:54:30
Uchwała Nr XXII/197/21 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-29 12:53:02
Uchwała Nr XXII/196/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-29 12:52:25
Uchwała Nr XXII/195/21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do nieodpłatnego użytku części nieruchomości stanowiącej obiekt Posterunku Policji w Przybiernowie zlokalizowanego na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 ? pomieszczenia o łącznej powierzchni 60,49 m? stanowiącego własność Gminy Przybiernów na okres kolejnych 3 lat z dotychczasowym użytkownikiem, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na siedzibę Posterunku Policji. Karolina Grzybowska 2021-12-29 12:51:37
Uchwała Nr XXII/194/21 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2022 Karolina Grzybowska 2021-12-29 12:50:37
Uchwała Nr XXII/193/21 w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2022 Karolina Grzybowska 2021-12-29 12:49:42