Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie i zawiadomienie o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulic: Kazimierza Jagiellończyka i Kazimierza Wielkiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działek o numerach: 493/2, 344/59, 10 i 11 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2021-12-29 12:47:19
Terminarze polowań zbiorowych Kół Łowieckich na sezon 2021/2022 Łukasz Chojnacki 2021-12-29 12:07:49
Zarządzenie nr 135/21 w sprawie upoważnienia Justyna Andrzejewska 2021-12-29 11:01:07
Zarządzenie nr 131/21 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2022 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przewozów" Justyna Andrzejewska 2021-12-29 10:45:49
Zarządzenie nr 130/21 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2021-12-29 10:44:13
Zarządzenie nr 129/21 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, II ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2021-12-29 10:41:55
Informacja międzysesyjna Karolina Grzybowska 2021-12-28 14:58:37
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2021-12-28 13:38:27
XXII sesja Karolina Grzybowska 2021-12-28 13:37:48
Ogłoesznie wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnianai kultury fizycznej w Gminie Przybiernów w roku 2022 Emilia Kaczmarek 2021-12-22 09:15:35
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021 Karolina Grzybowska 2021-12-22 09:14:07
Zarządzenie nr 127/21 w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Justyna Andrzejewska 2021-12-21 14:01:55
Zarządzenie nr 126/21 w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia i załatwienia podań o najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:59:34
Zarządzenie nr 125/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestorskiego pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowia" w skład wchodzi projekt docieplenia, wymiany okien, drzwi, oświetlenia, pieca, montaż klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:58:36
Zarządzenie nr 125/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestorskiego pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowia" w skład wchodzi projekt docieplenia, wymiany okien, drzwi, oświetlenia, pieca, montaż klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:57:58
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:56:20
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:55:55
Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu z 20.07.2021r. Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:52:00
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przybiernów. (stracił moc) Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:51:10
zmiany regulaminu organizacyjnego (stracił moc) Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:50:53
Zarządzenie nr 124/21 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:48:39
Zarządzenie nr 123a/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:46:58
Zarządzenie nr 123/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:45:21
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Karolina Grzybowska 2021-12-21 10:27:48
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Karolina Grzybowska 2021-12-21 10:27:34
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przybiernów" Karolina Grzybowska 2021-12-21 10:20:47
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przybiernów" Karolina Grzybowska 2021-12-21 10:20:32
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przybiernów" Karolina Grzybowska 2021-12-21 10:19:47
Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2021-12-21 10:17:59
Zarządzenie nr 122/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Przybiernów i jej jednostek organizacyjnych" Justyna Andrzejewska 2021-12-20 15:13:25
Zarządzenie nr 121/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Justyna Andrzejewska 2021-12-20 15:07:27
Zarządzenie nr 120/21 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2021-12-20 14:59:34
Zarządzenie nr 119/21 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok Justyna Andrzejewska 2021-12-20 14:57:02
Zarządzenie nr 118/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestorskiego pn. Budowa kolumbarium modułowego na terenie cmentarza komunalnego w Przybiernowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni Justyna Andrzejewska 2021-12-20 14:54:53
Budowa kolumbarium modułowego na terenie cmentarza komunalnego w Przybiernowie wraz z elementami małej architektury Marta Mazurowska 2021-12-16 13:18:24
Budowa kolumbarium modułowego na terenie cmentarza komunalnego w Przybiernowie wraz z elementami małej architektury Marta Mazurowska 2021-12-16 13:17:56
Zarządzenie nr 117/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK." Justyna Andrzejewska 2021-12-16 11:41:59
Zarządzenie nr 116/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn. ?Gmina Przybiernów. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r? Justyna Andrzejewska 2021-12-16 11:38:16
Zarządzenie nr 115/21 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2021-12-16 11:27:20
Zarządzenie nr 114a/21 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej oświadczenia, które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę Justyna Andrzejewska 2021-12-16 11:23:45