Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznego Gabriela Budzyńska 2023-06-30 14:17:33
Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznego Gabriela Budzyńska 2023-06-30 14:17:13
Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznego Gabriela Budzyńska 2023-06-30 14:16:34
Protokół nr 35/23 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-06-29 11:46:02
Protokół 35 z dnia 22 czerwca 2023 roku. Karolina Grzybowska 2023-06-29 11:45:30
Uchwała Nr XXXV/301/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Karolina Grzybowska 2023-06-28 13:47:27
Uchwała Nr XXXV/299/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok. Karolina Grzybowska 2023-06-28 13:44:25
Uchwała nr XXXV/298/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok. Karolina Grzybowska 2023-06-28 13:43:50
Protokół 34 z dnia 31 maja 2023 roku. Karolina Grzybowska 2023-06-22 14:33:21
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2023-06-22 14:30:03
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2023-06-22 14:29:27
Uchwała Nr XXXV/302/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Czarnogłowy. Karolina Grzybowska 2023-06-22 14:27:47
Uchwała Nr XXXV/300/23 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów za 2022 rok Karolina Grzybowska 2023-06-22 14:27:18
Uchwała Nr XXXV/297/23 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przybiernów wotum zaufania Karolina Grzybowska 2023-06-22 14:26:39
Protokół nr 35/23 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-06-22 13:06:56
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2023-06-22 13:06:18
XXXV sesja Karolina Grzybowska 2023-06-22 13:05:23
Raport za 2022 rok Piotr Hyla 2023-06-21 14:13:22
Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w m. Dzieszkowo Marta Mazurowska 2023-06-21 12:01:26
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Czarnogłowy Karolina Grzybowska 2023-06-21 10:31:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na działce nr 310 obr. Kartlewo, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2023-06-16 12:24:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na działce nr 161 obr. Kartlewo, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2023-06-16 12:22:06
Protokół nr 34/23 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-06-14 11:16:11
Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Karolina Grzybowska 2023-06-13 14:38:25
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-06-13 14:37:56
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-06-13 14:36:58
Uchwała Nr 50.87.6.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przybiernów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 Karolina Grzybowska 2023-06-13 09:25:12
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów za 2022 rok Karolina Grzybowska 2023-06-13 09:23:13
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przybiernów wotum zaufania Karolina Grzybowska 2023-06-13 09:22:38
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 229/2 Gabriela Budzyńska 2023-06-12 09:04:43
Protokół Nr 16/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 6 czerwca 2023 r. Karolina Grzybowska 2023-06-07 13:32:09
Protokół Nr 17/23 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 6 czerwca 2023 r. Karolina Grzybowska 2023-06-07 13:27:57
Protokół Nr 16/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 6 czerwca 2023 r. Karolina Grzybowska 2023-06-07 13:27:01
Protokół Nr 16/23 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju i Budżetu Gminy Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 6 czerwca 2023 r. Karolina Grzybowska 2023-06-07 13:26:05
Protokół nr 34/23 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-06-07 12:17:17
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r Karolina Grzybowska 2023-06-07 08:52:25
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r Karolina Grzybowska 2023-06-07 08:51:57
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r Karolina Grzybowska 2023-06-07 08:51:32
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r Karolina Grzybowska 2023-06-07 08:51:07
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r Karolina Grzybowska 2023-06-07 08:50:46