Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-12-16 07:51:49
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 14 grudnia 2022r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika retencyjnego o pojemności V=100m3 na terenie stacji uzdatniania wody w Przybiernowie wraz z niezbędnym uzbrojeniem towarzyszącym, na części działki nr 373/25 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-12-14 14:43:28
Autopoprawka do projektu budżetu Karolina Grzybowska 2022-12-14 09:58:30
Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Karolina Grzybowska 2022-12-14 09:58:14
Autopoprawka do projektu budżetu Karolina Grzybowska 2022-12-14 09:57:09
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 13 grudnia 2022r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji oświetlenia drogowego, na terenie działek nr 493/2 i nr 11 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-12-13 14:47:29
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2023-2035 Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:58:52
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2023. Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:58:01
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2023. Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:57:38
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2023. Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:57:12
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2023. Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:56:42
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2023. Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:56:22
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w obrębie Przybiernów ? 3, na rzecz użytkownika wieczystego Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:55:16
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:54:46
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2023 Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:53:58
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2023 Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:53:45
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2023 Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:53:15
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:52:46
Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-12-13 11:51:27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2023r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Gabriela Budzyńska 2022-12-13 08:54:17
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2023r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Gabriela Budzyńska 2022-12-13 08:53:54
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2023r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Gabriela Budzyńska 2022-12-13 08:53:01
Zakup i dostawa wyposażenia serwerowni wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST III Marta Mazurowska 2022-12-12 21:13:07
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2023r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Gabriela Budzyńska 2022-12-12 14:37:58
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2023r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Gabriela Budzyńska 2022-12-12 14:37:34
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2023r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Gabriela Budzyńska 2022-12-12 14:37:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2023r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Gabriela Budzyńska 2022-12-12 14:36:31
Zawiadomienie o posiedzeniach stałych Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2022-12-12 13:31:09
Zawiadomienie o posiedzeniach stałych Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2022-12-12 13:30:51
Załacznik do zarządzenia 126/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Gabriela Budzyńska 2022-12-08 14:05:36
Załacznik do zarządzenia 126/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Gabriela Budzyńska 2022-12-08 14:05:12
Załacznik do zarządzenia 126/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Gabriela Budzyńska 2022-12-08 14:04:42
Załacznik do zarządzenia 126/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Gabriela Budzyńska 2022-12-08 14:03:57
Załacznik do zarządzenia 126/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Gabriela Budzyńska 2022-12-08 13:57:49
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 6 grudnia 2022r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOL3001B na części działki nr 151/6 ob. Łoźnica, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-12-06 15:12:52
informacja o wynikach naboru-sekretariat - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-12-06 07:59:04
liczba kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds.kancelaryjno-gospodarczych i obsługi sekretariatu - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-12-06 07:57:40
nabór na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjno-gospodarczych i obslugi sekretariatu - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-12-06 07:57:25
Nabór na stanowisko INSTRUKTORA WIEJSKIEGO DOMU SPOTKAŃ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ W BUDZIESZEWICACH. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-12-06 07:55:54
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjno-gospodarczych i obsługi sekretariatu - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-12-06 07:54:33