Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy nr 229/2 Emilia Kaczmarek 2021-12-10 12:34:53
Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2022 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdów? Marta Mazurowska 2021-12-08 14:04:26
Uchwała nr XXI/179/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/132/20 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2021-2035 Karolina Grzybowska 2021-12-07 13:51:07
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2025 Karolina Grzybowska 2021-12-07 13:48:45
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2021-12-07 13:45:43
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2021-12-07 13:44:45
Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 Karolina Grzybowska 2021-12-07 13:44:10
Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 Karolina Grzybowska 2021-12-07 13:43:52
Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 Karolina Grzybowska 2021-12-07 13:43:24
Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 Karolina Grzybowska 2021-12-07 13:43:02
Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 Karolina Grzybowska 2021-12-07 13:42:23
Budżet 2022 Karolina Grzybowska 2021-12-07 13:40:51
Uchwała Nr XX/170/21 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej Karolina Grzybowska 2021-12-06 13:17:55
Uchwała nr XIX/163/21 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2021 rok Karolina Grzybowska 2021-12-06 13:17:38
Uchwała nr XX/177/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 sierpnia 2021 r. dotyczącej działalności Wójta Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-06 13:17:26
Uchwała Nr XXI/184/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Karolina Grzybowska 2021-12-06 13:17:15
Uchwała Nr XXI/183/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 Karolina Grzybowska 2021-12-06 13:17:08
Uchwała Nr XXI/186/21 w sprawie Wieloleniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024 Karolina Grzybowska 2021-12-06 13:16:21
Uchwała Nr XXI/181/21 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Karolina Grzybowska 2021-12-06 13:14:43
Uchwała Nr XXI/184/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Karolina Grzybowska 2021-12-06 13:12:06
Uchwała Nr XXI/183/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 Karolina Grzybowska 2021-12-06 13:10:47
Uchwała Nr XXI/180/21 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Karolina Grzybowska 2021-12-06 13:09:40
Uchwała Nr XX/174/21 w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnmość pożytku publicznego na lata 2022-2024 Karolina Grzybowska 2021-12-06 13:06:54
Uchwała Nr XX/173/21 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przybiernów na rok szkolny 2021/2022 Karolina Grzybowska 2021-12-06 13:04:58
Protokół 21 z dnia 25 listopada 2021 roku. Karolina Grzybowska 2021-12-06 09:14:39
Protokół 20 z dnia 3 września 2021 roku. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2021-12-06 09:14:00
Protokół 20 z dnia 3 września 2021 roku. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2021-12-06 09:13:48
Uchwała Nr XXI/178/21 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2021 rok Karolina Grzybowska 2021-12-02 15:07:46
Uchwała Nr XXI/178/21 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2021 rok Karolina Grzybowska 2021-12-02 15:01:53
Uchwała Nr XXI/188/21 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Karolina Grzybowska 2021-12-02 14:54:05
Uchwała Nr XXI/188/21 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Karolina Grzybowska 2021-12-02 14:53:43
Uchwała nr XXI/187/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Karolina Grzybowska 2021-12-02 14:36:57
Uchwała Nr XXI/185/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024 Karolina Grzybowska 2021-12-02 14:32:31
Uchwała Nr XXI/185/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024 Karolina Grzybowska 2021-12-02 14:31:50
Uchwała Nr XXI/182/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-02 14:28:07
Protokół nr 21/21 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2021-12-02 14:04:18
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK Marta Mazurowska 2021-12-02 10:19:07
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2022r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej - dokument usunięty Emilia Kaczmarek 2021-11-29 14:23:15
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2022r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Emilia Kaczmarek 2021-11-29 14:21:25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2022r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej - dokument usunięty Emilia Kaczmarek 2021-11-29 14:14:17