Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Lista kandydatów na stanowisko: INSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNO-KADROWYCH I OBSŁUGI RADY GMINY. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-12-06 07:50:55
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: INSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNO-KADROWYCH I OBSŁUGI RADY GMINY. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-12-06 07:50:03
Nabór na stanowisko: INSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNO-KADROWYCH I OBSŁUGI RADY GMINY. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-12-06 07:49:43
Informacja o ilości kandydatów na stanowisko MŁODSZY REFERENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-12-06 07:49:23
Nabór na stanowisko MŁODSZY REFERENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-12-06 07:49:16
Informacja o wynikach naboru na stanowisko MŁODSZY REFERENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-12-06 07:49:09
Nabór na stanowisko REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-12-06 07:48:52
Informacja o wynikach naboru na st. REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-12-06 07:48:06
Informacja o wynikach naboru na st. ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-12-06 07:47:59
Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-12-06 07:47:50
Nabór na stanowisko REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-12-06 07:47:44
Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-12-06 07:47:27
Nabór na stanowisko ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-12-06 07:47:16
Gmina Przybiernów. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r Marta Mazurowska 2022-12-02 15:11:01
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2022-12-02 13:24:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów zawiadamiające o wydaniu dnia 2 grudnia 2022r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY? nr GOL0701D na terenie działki nr 71/1 ob. Babigoszcz, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-12-02 13:17:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów zawiadamiające o wydaniu dnia 2 grudnia 2022r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY? nr GOL0701D na terenie działki nr 71/1 ob. Babigoszcz, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-12-02 13:17:08
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2022-12-02 13:14:33
Na początek VIII kadencji Karolina Grzybowska 2022-12-01 11:38:39
Na początek VIII kadencji Karolina Grzybowska 2022-12-01 11:38:05
Zakup i dostawa wyposażenia serwerowni wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ?Cyfrowa Gmina? o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Marta Mazurowska 2022-11-30 16:01:56
Zakup i dostawa wyposażenia serwerowni wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ?Cyfrowa Gmina? o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Marta Mazurowska 2022-11-30 16:01:40
Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie Marta Mazurowska 2022-11-29 15:10:57
Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika retencyjnego o pojemności V=100m3 na terenie stacji uzdatniania wody w Przybiernowie wraz z niezbędnym uzbrojeniem towarzyszącym, na części działki nr 373/25 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-11-28 15:39:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszaca na dz. nr 20/5 Rokita, gm. Przybiernów. Ewa Magiera 2022-11-25 15:31:09
Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2023 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdów Marta Mazurowska 2022-11-25 14:32:56
Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji oświetlenia drogowego, na terenie działek nr 493/2 i nr 11 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-11-22 14:44:29
Uchwała Nr XXX/251/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 Karolina Grzybowska 2022-11-22 11:37:30
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2023-2025. Karolina Grzybowska 2022-11-22 11:28:48
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2023-2025. Karolina Grzybowska 2022-11-22 11:28:36
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Przybiernów na 2023 rok. Karolina Grzybowska 2022-11-22 11:26:24
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok. Karolina Grzybowska 2022-11-22 11:25:43
Uchwała Nr XXX/251/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 Karolina Grzybowska 2022-11-22 10:23:18
Uchwała Nr XXX/253/22 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2023 Karolina Grzybowska 2022-11-21 13:21:21
Uchwała Nr XXX/252/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Karolina Grzybowska 2022-11-21 13:20:39
Uchwała Nr XXX/250/22 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, uczniów i młodzieży do placówek oświatowych Karolina Grzybowska 2022-11-21 13:03:41
Uchwała Nr XXX/249/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przybiernów oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze Karolina Grzybowska 2022-11-21 13:02:57
Uchwała Nr XXX/254/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Karolina Grzybowska 2022-11-21 11:42:21
Uchwała Nr XXX/254/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Karolina Grzybowska 2022-11-21 11:42:01
Uchwała nr XXX/248/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-11-21 11:40:42