Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2022r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej - dokument usunięty Emilia Kaczmarek 2021-11-29 14:13:39
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2022r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej - dokument usunięty Emilia Kaczmarek 2021-11-29 14:07:10
konkursy 2021 Emilia Kaczmarek 2021-11-29 13:59:38
konkursy 2021 Emilia Kaczmarek 2021-11-29 13:59:16
Zarządzenie nr 105/21 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2021-11-29 12:00:48
Zarządzenie nr 113/21 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok Justyna Andrzejewska 2021-11-26 14:42:46
Zarządzenie nr 112/21 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2021-11-26 14:40:57
Zarządzenie nr 111/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Przybiernowie oraz remont łazienki w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych" Justyna Andrzejewska 2021-11-26 13:47:03
Zarządzenie nr 109/21 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok Justyna Andrzejewska 2021-11-26 13:34:21
Zarządzenie nr 107/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024" Justyna Andrzejewska 2021-11-26 13:31:44
Petycja 8 - zainstalowanie lampy oświetleniowej w Czarnogłowach Justyna Andrzejewska 2021-11-26 13:19:21
Rejestr petycji złożonych do Wójta Gminy 2021 Justyna Andrzejewska 2021-11-26 13:18:32
Uchwała Nr XIX/166/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach Karolina Grzybowska 2021-11-26 12:06:04
Protokół nr 21/21 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2021-11-25 13:35:52
Raport o stanie oświaty Karolina Grzybowska 2021-11-25 13:34:43
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2021-11-25 13:34:08
Protokół głosowania - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2021-11-25 13:33:41
Protokół głosowania - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2021-11-25 13:33:37
XXI sesja Karolina Grzybowska 2021-11-25 13:31:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 6/2, 156 w obrębie Moracz i na działkach o numerach ewidencyjnych 26/6, 21/4, 27 w obrębie Rokita w gminie Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2021-11-22 14:50:05
Gmina Przybiernów. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Anna Pryć 2021-11-19 15:30:38
Gmina Przybiernów. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Anna Pryć 2021-11-19 15:30:34
Raport o stanie oświaty Karolina Grzybowska 2021-11-18 13:25:41
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2022 Karolina Grzybowska 2021-11-18 08:41:03
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Karolina Grzybowska 2021-11-18 08:39:47
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów podatku leśnego na rok 2022 r. Karolina Grzybowska 2021-11-18 08:39:10
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/132/20 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2021-2035 Karolina Grzybowska 2021-11-18 07:39:56
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2021 rok Karolina Grzybowska 2021-11-18 07:38:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2021 rok Karolina Grzybowska 2021-11-18 07:38:31
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania opinii biegłego z zakresu hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruntach rolnych działek nr 91/1, 100/8 o 116/8 obr. Włodzisław, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2021-11-17 15:02:55
Zawiadomienie o posiedzeniach stałych Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2021-11-17 14:57:17
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2021-11-17 14:51:42
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2021-11-17 14:50:31
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Karolina Grzybowska 2021-11-17 10:55:29
Projekt uchwały w sprawie Wieloleniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024 Karolina Grzybowska 2021-11-17 10:54:00
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-11-17 10:53:21
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024 Karolina Grzybowska 2021-11-17 10:52:41
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Karolina Grzybowska 2021-11-17 10:52:07
Projekt uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Karolina Grzybowska 2021-11-17 10:51:23
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Karolina Grzybowska 2021-11-17 10:50:44