Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 Karolina Grzybowska 2021-11-17 10:50:00
Obwieszczenie na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 428) zawiadamia się, że na wniosek z 24.08.2021 r. (uzupełniony 12.10.2021 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Pana Bogumiła Walec, Wojewoda Zachodniopomorski wydał 8.11.2021 r. decyzję Nr 6/2021 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia przebudowy linii 220kV Morzyczyn - Recław o napięciu mniejszym niż 220 kV w celu dostosowania do napięcia równego 220 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja odkupionej od ENEA operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn - Recław". Marta Mazurowska 2021-11-17 08:38:39
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Przybiernów i jej jednostek organizacyjnych Marta Mazurowska 2021-11-15 16:16:14
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Przybiernów i jej jednostek organizacyjnych Marta Mazurowska 2021-11-15 16:16:09
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Przybiernów i jej jednostek organizacyjnych Marta Mazurowska 2021-11-15 16:16:00
Projekty uchwał Karolina Grzybowska 2021-11-15 14:36:21
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2021-11-15 14:36:01
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2021-11-15 14:35:26
Konsultacje Społeczne w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024 Emilia Kaczmarek 2021-11-08 14:21:54
Konsultacje Społeczne w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024 Emilia Kaczmarek 2021-11-08 14:06:12
Konsultacje Społeczne w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024 Emilia Kaczmarek 2021-11-08 14:02:20
Konsultacje Społeczne w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024 Emilia Kaczmarek 2021-11-08 13:59:33
Notatka z przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania pn.: "Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Przybiernowie oraz remont łazienki w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych" III Marta Mazurowska 2021-10-27 14:25:17
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2021-10-27 14:09:56
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kancelaryjnych i sprzedaży nieruchomości Justyna Andrzejewska 2021-10-27 10:42:25
Zarządzenie nr 110/21 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2021-10-22 14:45:22
Zarządzenie nr 108/21 w sprawie ustalenia procedury postępowania z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku Justyna Andrzejewska 2021-10-22 14:44:07
Zarządzenie nr 106/21 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej pomieszczenia gospodarczego Justyna Andrzejewska 2021-10-22 14:40:43
Zarządzenie nr 105/21 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2021-10-22 14:38:55
Zarządzenie nr 104/21 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok Justyna Andrzejewska 2021-10-22 14:37:46
Zarządzenie nr 103/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2021-10-22 14:32:24
Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne - nabór na stanowisko ds. kancelaryjnych i sprzedaży nieruchomości Justyna Andrzejewska 2021-10-20 09:17:27
Ogłoszenie - Granty PPGR Karolina Grzybowska 2021-10-18 13:54:13
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (dz. U. z 2021 r., poz. 428) Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia przebudowy linii 220 kV Morzyczyn-Recław o napięciu mniejszym niż 220 kV w celu dostosowania do napięcia równego 220kV w ramach zadania inwestycyjnego pm.: "Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220KV Morzyczyn-Recław". Aleksandra Stanisławska 2021-10-18 10:53:44
Konsultacje Społeczne w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024 Emilia Kaczmarek 2021-10-15 13:06:10
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Przybiernowie oraz remont łazienki w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych" III Marta Mazurowska 2021-10-14 10:57:15
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Przybiernowie oraz remont łazienki w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych" III Marta Mazurowska 2021-10-13 13:18:52
Unieważnienia zapytania ofertowego z dnia 30.09.2021 r. Marta Mazurowska 2021-10-13 10:43:20
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania opinii biegłego z zakresu hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruntach rolnych działek nr 91/1, 100/8 o 116/8 obr. Włodzisław, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2021-10-12 14:28:39
Aktualizacja planu zamówień publicznych na rok 2021 Marta Mazurowska 2021-10-08 13:36:51
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Przybiernów i jej jednostek organizacyjnych Marta Mazurowska 2021-10-08 13:31:26
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Przybiernów i jej jednostek organizacyjnych Marta Mazurowska 2021-10-08 13:31:23
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Przybiernów i jej jednostek organizacyjnych Marta Mazurowska 2021-10-08 13:31:09
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych i sprzedaży nieruchomości Justyna Andrzejewska 2021-10-08 11:59:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 15/6, 190/1, 190/2, 191 w miejscowości Włodzisław, obręb Włodzisław, gmina Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2021-10-07 13:14:05
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie studni głębinowej o maksymalnej wydajności Q=9,9 m3 i głębokości do 80 m w miejscowości Budzieszewice, gm. Przybiernów, na terenie działki nr 215/5 w obrębie Budzieszewice, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2021-10-05 12:09:03
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: ?Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Przybiernowie oraz remont łazienki w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych? II Marta Mazurowska 2021-09-30 13:30:55
Unieważnienie Marta Mazurowska 2021-09-30 12:37:07
Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DLI-III.7621.36.2020.MM.11 - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2021-09-29 11:59:47
Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DLI-III.7621.36.2020.MM.11 Łukasz Chojnacki 2021-09-29 11:57:12