Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DLI-III.7621.36.2020.MM.11 - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2021-09-29 11:54:40
Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DLI-III.7621.36.2020.MM.11 - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2021-09-29 11:54:16
Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DLI-III.7621.36.2020.MM.11 - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2021-09-29 11:53:41
Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DLI-III.7621.36.2020.MM.11 - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2021-09-29 11:52:47
Zarządzenie nr 94/21 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 24,50 m? położonego na działce nr 36/3 w obrębie geodezyjnym Czarnogłowy Justyna Andrzejewska 2021-09-28 14:45:09
Zarządzenie nr 102/21 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2021 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów oraz środków trwałych trudno dostępnych Justyna Andrzejewska 2021-09-28 13:33:34
Zarządzenie nr 101/21 w sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji inwentaryzacyjnej Justyna Andrzejewska 2021-09-28 13:31:19
Zarządzenie nr 100/21 w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze oraz grunty stanowiące własność Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2021-09-28 13:24:06
Zarządzenie nr 99/21 w sprawie ustalania stawek czynszu na lokale mieszkalne stanowiące zasób mienia gminy Justyna Andrzejewska 2021-09-28 13:21:59
Zarządzenie nr 98/21 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości Justyna Andrzejewska 2021-09-28 13:19:45
Zarządzenie nr 97/21 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2022 Justyna Andrzejewska 2021-09-28 13:13:10
Zarządzenie nr 96/21 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2021-09-28 13:11:39
Zarządzenie nr 93/21 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Przybiernów Justyna Andrzejewska 2021-09-28 13:04:41
Zarządzenie nr 92/21 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok Justyna Andrzejewska 2021-09-28 13:02:01
Zarządzenie nr 95/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert z przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego do kwoty nie przekraczającej 130 000,00zł netto na zadanie pn. ?Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie" Justyna Andrzejewska 2021-09-28 12:58:45
Zarządzenie nr 89/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert z przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego do kwoty nie przekraczającej 130 000,00zł netto na zadanie pn. ?Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie" Justyna Andrzejewska 2021-09-28 12:34:56
I ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących przetarg ustny na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 0012 Włodzisław, gm Przybiernów nr 179/3 Emilia Kaczmarek 2021-09-28 08:29:18
I ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących przetarg ustny na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 0012 Włodzisław, gm Przybiernów nr 179/3 Emilia Kaczmarek 2021-09-28 08:27:41
I ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących przetarg ustny na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 0012 Włodzisław, gm Przybiernów nr 179/3 Emilia Kaczmarek 2021-09-27 15:58:49
I ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących przetarg ustny na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 0012 Włodzisław, gm Przybiernów nr 179/3 Emilia Kaczmarek 2021-09-27 15:56:44
I ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących przetarg ustny na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 0012 Włodzisław, gm Przybiernów nr 179/3 Emilia Kaczmarek 2021-09-27 15:48:24
I ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących przetarg ustny na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 0012 Włodzisław, gm Przybiernów nr 179/3 Emilia Kaczmarek 2021-09-24 13:11:44
I ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących przetarg ustny na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 0012 Włodzisław, gm Przybiernów nr 179/3 Emilia Kaczmarek 2021-09-24 13:11:22
I ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących przetarg ustny na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 0012 Włodzisław, gm Przybiernów nr 179/3 Emilia Kaczmarek 2021-09-24 13:11:11
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 229/2 Emilia Kaczmarek 2021-09-24 12:42:32
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo, gm. Przybiernów nr 133/4 Emilia Kaczmarek 2021-09-24 12:08:10
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo, gm. Przybiernów nr 133/4 Emilia Kaczmarek 2021-09-24 12:07:50
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo, gm. Przybiernów nr 133/5 Emilia Kaczmarek 2021-09-24 11:57:34
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo, gm. Przybiernów nr 133/5 Emilia Kaczmarek 2021-09-24 11:57:06
O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.59 ust.1, art.61 ust.1, art.64, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z 2021 r. poz.741) oraz zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że dnia 17 września 2021 r. została wydana decyzja dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku handlowego (byłego sklepu spożywczego) na budynek mieszkalny jednorodzinny, na terenie działki nr 239 położonej w obrębie Kartlewo, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2021-09-17 11:59:06
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: ?Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Przybiernowie oraz remont łazienki w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych?. Marta Mazurowska 2021-09-17 09:20:16
Uchwała nr XX/168/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/132/20 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2021-2033 Karolina Grzybowska 2021-09-16 10:43:49
Obwieszczenie oraz zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie studni głębinowej o maksymalnej wydajności Q=9,9 m3 i głębokości do 80 m w miejscowości Budzieszewice, gm. Przybiernów, na terenie działki nr 215/5 w obrębie Budzieszewice, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2021-09-14 10:38:07
Uchwała Nr XX/172/21 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoźnicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej. Karolina Grzybowska 2021-09-13 12:47:49
Uchwała Nr XX/171/21 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej. Karolina Grzybowska 2021-09-13 12:47:24
Uchwała Nr XX/170/21 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej Karolina Grzybowska 2021-09-13 12:47:01
Uchwała Nr XX/169/21 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dofinansowanie zakupu sprzętu wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Mały Strażak-2021 tj. na zakup ubrania specjalnego. Karolina Grzybowska 2021-09-13 12:46:07
Uchwała Nr XX/172/21 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoźnicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej. Karolina Grzybowska 2021-09-13 12:45:19
Uchwała Nr XX/171/21 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej. Karolina Grzybowska 2021-09-13 12:44:35
Uchwała Nr XX/170/21 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej Karolina Grzybowska 2021-09-13 12:43:51