Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr 13/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 8 listopada 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-11-09 10:52:41
Protokół Nr 13/22 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju i Budżetu Gminy Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 8 listopada 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-11-09 10:51:50
Protokół nr 29/22 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-11-09 09:44:50
Zawiadomienie polowania zbiorowe- interwencyjne Koła Łowieckiego Orlik w obwodzie 85 w dniach 27.11.2022 r., 11.12.2022 r. i 08.01.2023 r. Ewa Magiera 2022-11-09 07:40:57
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2022-11-08 12:56:32
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2022-11-08 12:56:07
Protokół głosowania - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-11-08 12:55:41
Protokół głosowania - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-11-08 12:55:37
XXVIII sesja Karolina Grzybowska 2022-11-08 12:55:08
XXIX sesja Karolina Grzybowska 2022-11-08 12:54:58
?Zakup i dostawa wyposażenia serwerowni wraz z oprogramowaniem? w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ?Cyfrowa Gmina? o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Marta Mazurowska 2022-11-08 10:04:15
Klauzula informacyjna dotycząca zakupu preferencyjnego paliwa stałego Justyna Andrzejewska 2022-11-07 15:40:30
Zakup preferencyjny paliwa stałego Justyna Andrzejewska 2022-11-07 15:37:00
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-11-07 15:36:40
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok Karolina Grzybowska 2022-11-07 14:20:59
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok Karolina Grzybowska 2022-11-07 14:20:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Karolina Grzybowska 2022-11-07 11:37:56
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów podatku leśnego na rok 2023 Karolina Grzybowska 2022-11-07 11:35:45
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2023 Karolina Grzybowska 2022-11-07 11:35:12
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Karolina Grzybowska 2022-11-07 11:34:32
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 Karolina Grzybowska 2022-11-07 11:33:50
Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, uczniów i młodzieży do placówek oświatowych Karolina Grzybowska 2022-11-07 11:33:10
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przybiernów oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze Karolina Grzybowska 2022-11-07 11:32:34
Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-11-07 11:22:25
Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-11-07 11:21:48
Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-11-07 11:20:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok Karolina Grzybowska 2022-11-04 14:53:32
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-11-04 14:52:55
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-11-04 08:47:58
Zawiadomienie o XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-11-04 08:47:06
Zawiadomienie o XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-11-04 08:45:59
Zawiadomienie o posiedzeniach stałych Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2022-11-04 08:25:52
Planowany termin polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 Koła Łowieckiego "LIS" Błotno w obwodzie nr 84. Ewa Magiera 2022-11-04 07:54:24
Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY? nr GOL0701D na terenie działki nr 71/1 ob. Babigoszcz, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-11-03 14:42:03
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji administracyjnej nr 11/CP/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Przybiernowie na terenie działek o numerach: 373/13, 373/14, 373/15, 373/16 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-11-02 13:22:52
Zawiadomienie o posiedzeniach stałych Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2022-11-02 12:13:21
Zawiadomienie Ministra Rozwoju i Technologii znak sprawy: DLI-III.7621.45.2020.KS.38 z dnia 26.07.2022 r. Ewa Magiera 2022-11-02 11:48:45
Zawiadomienie i obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak:AP-4.7820.266-6.2022.PM z dnia 25.10.2022 r. Ewa Magiera 2022-11-02 11:43:23
Obwieszczenie i zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego decyzji nr 16/2022 zmieniającą decyzję nr 5/2019 z 25.04.20149 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obwodnicy Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica -budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo". - dokument usunięty Ewa Magiera 2022-11-02 11:40:21
Zawiadomienie Ministra Rozwoju i Technologii o o utrzymaniu w mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 12/2020 z dnia 7.09.2020 r. , znak AP-4.7820.198-17.2019.MM,o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica" - dokument usunięty Ewa Magiera 2022-11-02 11:39:36