Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r Karolina Grzybowska 2023-06-07 08:50:18
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r Karolina Grzybowska 2023-06-07 08:49:56
Sprawozdanie finansowe Karolina Grzybowska 2023-06-07 08:48:44
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok. Karolina Grzybowska 2023-06-07 08:47:55
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok. Karolina Grzybowska 2023-06-07 08:47:27
Raport o stanie Gminy Przybiernów za rok 2022 Karolina Grzybowska 2023-06-07 08:46:34
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-06-07 08:45:29
Zarządzenie Nr 46/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów Ewa Magiera 2023-06-05 13:59:27
Uchwała Nr XXXIV/296/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Szczecin na realizację programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2023-06-05 13:25:35
Uchwała Nr XXXIV/296/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Szczecin na realizację programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2023-06-05 13:24:45
Uchwała Nr XXXIV/296/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Szczecin na realizację programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2023-06-05 13:24:04
Uchwała Nr XXXIV/295/23 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Karolina Grzybowska 2023-06-05 13:23:17
Uchwała Nr XXXIV/294/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przybiernów. Karolina Grzybowska 2023-06-05 13:22:38
Uchwała Nr XXXIV/293/23 w sprawie przystąpienia do porozumienia dla Partnerstwa Gmin Powiatu Goleniowskiego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. Karolina Grzybowska 2023-06-05 13:21:55
Uchwała nr XXXIV/292/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/258/22 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2023-2035 Karolina Grzybowska 2023-06-05 13:18:36
Uchwała nr XXXIV/291/23 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2023 rok. Karolina Grzybowska 2023-06-05 13:16:08
Uchwała nr XXXIV/291/23 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2023 rok. Karolina Grzybowska 2023-06-05 13:14:42
Uchwała Nr XXXIV/290/23 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych -EkoStrażak-2023" Karolina Grzybowska 2023-06-05 13:13:43
Uchwała Nr XXXIV/289/23 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" Karolina Grzybowska 2023-06-05 13:12:42
Uchwała Nr XXXIV/288/23 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoźnicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" Karolina Grzybowska 2023-06-05 13:11:51
Uchwała Nr XXXIV/287/23 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" Karolina Grzybowska 2023-06-05 13:10:56
Informacja wraz z załącznikami Karolina Grzybowska 2023-06-02 12:47:00
Informacja wraz z załącznikami Karolina Grzybowska 2023-06-02 12:46:36
Uchwała Nr XXXIV/295/23 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Karolina Grzybowska 2023-06-02 12:43:36
Pismo Prezesa Sądu Okręgowego dot. wyboru ławników Karolina Grzybowska 2023-06-02 09:39:34
Wybory ławników na kadencję 2024-2027 Karolina Grzybowska 2023-06-02 09:37:15
Zawiadomienie o posiedzeniach stałych Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2023-06-01 08:54:06
Protokół nr 34/23 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-06-01 08:53:13
Lista obecności Karolina Grzybowska 2023-06-01 08:52:45
XXXIV sesja Karolina Grzybowska 2023-06-01 08:52:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą "Miastem Szczecin na realizację programu edukacyjno" motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2023-06-01 08:44:46
Zrządzenie nr 45/2023 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu Gabriela Budzyńska 2023-05-31 13:57:13
Zrządzenie nr 45/2023 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu Gabriela Budzyńska 2023-05-31 13:56:22
Zrządzenie nr 45/2023 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu Gabriela Budzyńska 2023-05-31 13:55:15
Obwody głosowania i okręgi wyborcze (zakładka menu) Piotr Hyla 2023-05-31 12:01:10
Raport za 2022 rok Justyna Andrzejewska 2023-05-30 13:29:22
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą "Miastem Szczecin na realizację programu edukacyjno" motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2023-05-30 12:33:49
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Włodzisław, gm. Przybiernów nr 218 Gabriela Budzyńska 2023-05-29 14:50:01
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Budzieszewice, gm. Przybiernów nr 199/11 Gabriela Budzyńska 2023-05-29 14:48:17
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Budzieszewice, gm. Przybiernów nr 199/10 Gabriela Budzyńska 2023-05-29 14:46:51