Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu Karolina Grzybowska 2023-12-21 11:50:25
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu Karolina Grzybowska 2023-12-21 11:49:14
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2023 rok. Karolina Grzybowska 2023-12-20 14:44:42
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2023 rok. Karolina Grzybowska 2023-12-20 14:44:30
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/258/22 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2023-2035 Karolina Grzybowska 2023-12-20 14:43:55
Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi Karolina Grzybowska 2023-12-20 14:11:21
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2023 roku Karolina Grzybowska 2023-12-20 14:09:38
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego Karolina Grzybowska 2023-12-20 14:09:00
Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-12-20 14:05:54
Protokół Nr 19/23 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 15 grudnia 2023 r. Karolina Grzybowska 2023-12-19 12:04:40
Protokół Nr 18/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 15 grudnia 2023 r. Karolina Grzybowska 2023-12-19 12:04:14
Protokół Nr 18/23 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju i Budżetu Gminy Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 15 grudnia 2023 r. Karolina Grzybowska 2023-12-19 12:03:50
Protokół Nr 19/23 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 15 grudnia 2023 r. Karolina Grzybowska 2023-12-19 11:58:03
Protokół Nr 18/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 15 grudnia 2023 r. Karolina Grzybowska 2023-12-19 11:57:19
Protokół Nr 18/23 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju i Budżetu Gminy Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 15 grudnia 2023 r. Karolina Grzybowska 2023-12-19 11:56:26
Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-12-19 09:48:18
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 35/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego, powiatu polickiego oraz gminy Miasto Szczecin. Ewa Magiera 2023-12-15 11:35:52
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 34/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.. Ewa Magiera 2023-12-15 11:29:19
Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2023-12-14 07:40:44
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2024. Karolina Grzybowska 2023-12-14 07:40:00
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2024. Karolina Grzybowska 2023-12-14 07:39:37
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2024. Karolina Grzybowska 2023-12-14 07:38:50
Zawiadomienie o posiedzeniu stałej Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2023-12-13 11:50:46
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2023-12-13 08:20:42
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu Karolina Grzybowska 2023-12-13 08:20:00
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie. Karolina Grzybowska 2023-12-13 08:19:20
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 33/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego, powiatu polickiego oraz gminy Miasto Szczecin. Ewa Magiera 2023-12-12 13:59:42
Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 4/8 w obrębie Świętoszewo, gm. Przybiernów, w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Marta Mazurowska 2023-12-11 15:22:23
Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi, na terenie działki nr 121 w obrębie Czarnogłowy, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2023-12-11 15:20:28
Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi, na terenie działki nr 121 w obrębie Czarnogłowy, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2023-12-11 15:19:21
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Przybiernowie na I kwartał roku 2024 Karolina Grzybowska 2023-12-08 11:10:53
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na I kwartał roku 2024 Karolina Grzybowska 2023-12-08 11:10:24
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2024. Karolina Grzybowska 2023-12-08 11:09:41
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2024. Karolina Grzybowska 2023-12-08 11:09:30
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2024. Karolina Grzybowska 2023-12-08 11:08:57
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2024. Karolina Grzybowska 2023-12-08 11:08:32
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2024-2035 Karolina Grzybowska 2023-12-08 11:07:25
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na I kwartał roku 2024 Karolina Grzybowska 2023-12-08 10:57:01
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Przybiernowie na I kwartał roku 2024 Karolina Grzybowska 2023-12-08 10:56:16
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Przybiernów, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Karolina Grzybowska 2023-12-08 10:55:47