Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-12-08 10:54:41
Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2024 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdów Marta Mazurowska 2023-12-07 13:06:04
Klińska Monika - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-12-06 10:34:39
Chudowolska Alicja - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-12-06 10:29:35
Zawiadomienie o posiedzeniach stałych Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2023-12-05 08:44:43
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie w 2024 roku". Łukasz Chojnacki 2023-12-04 14:20:30
Zarządzenie nr 105/2023 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-12-04 11:01:58
Zarządzenie nr 98/2023 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Justyna Andrzejewska 2023-12-04 10:59:06
Zarządzenie nr 107/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Przybiernowie ul. Golczewska" Justyna Andrzejewska 2023-12-04 10:56:05
Zarządzenie nr 104/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-12-04 10:54:35
Zarządzenie nr 101/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-12-04 10:53:37
Zarządzenie nr 106/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-12-04 10:52:32
Zarządzenie nr 103/2023 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2023-12-04 10:43:20
Zarządzenie nr 102/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-12-04 10:33:50
Zarządzenie nr 101/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-12-04 10:32:22
Zarządzenie nr 100/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-12-04 10:29:19
Zarządzenie nr 97/2023 w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Przybiernów, nie stanowiących własności gminy Justyna Andrzejewska 2023-12-04 10:26:33
Zarządzenie nr 99/2023 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości Justyna Andrzejewska 2023-12-04 10:25:10
Zaproszenie do udziału w pracach ko0misji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego Gaminy Przybiernów Gabriela Budzyńska 2023-11-29 09:55:35
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2024r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Gabriela Budzyńska 2023-11-29 09:50:34
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2024r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2023-11-29 09:46:39
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybierrnów w 2024r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2023-11-29 09:46:14
2023 Gabriela Budzyńska 2023-11-29 09:41:59
2023 Gabriela Budzyńska 2023-11-29 09:41:50
2023 - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2023-11-29 09:38:47
2023 - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2023-11-29 09:38:06
2023 - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2023-11-29 09:37:21
2023 - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2023-11-29 09:37:12
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Justyna Andrzejewska 2023-11-23 14:34:05
Wybory samorządowe 2024 Justyna Andrzejewska 2023-11-23 14:32:34
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 32/2023 z dnia 22 listopada 2023 w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, powiatu goleniowskiego oraz powiatu kamieńskiego. Ewa Magiera 2023-11-23 13:58:58
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 32/2023 z dnia 22 listopada 2023 w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, powiatu goleniowskiego oraz powiatu kamieńskiego. Ewa Magiera 2023-11-23 13:47:37
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 32/2023 z dnia 22 listopada 2023 w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, powiatu goleniowskiego oraz powiatu kamieńskiego. Ewa Magiera 2023-11-23 13:46:38
Gmina Przybiernów. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. Marta Mazurowska 2023-11-23 07:33:02
Uchwała Nr XXXVIII/314/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 Karolina Grzybowska 2023-11-21 14:12:44
Uchwała Nr XXXVIII/314/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 Karolina Grzybowska 2023-11-21 13:43:57
Uchwała Nr XXXVIII/313/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Karolina Grzybowska 2023-11-21 11:20:50
Uchwała Nr XXXVIII/312/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Karolina Grzybowska 2023-11-21 11:20:34
Uchwała Nr XXXVIII/311/23 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Karolina Grzybowska 2023-11-21 11:20:17
Uchwała Nr XXXVIII/313/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Karolina Grzybowska 2023-11-21 09:34:07