Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Justyna Andrzejewska 2023-08-28 15:46:41
OBWIESZCZENIE w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP Justyna Andrzejewska 2023-08-28 15:44:53
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 15.10.2023 Justyna Andrzejewska 2023-08-28 15:43:04
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 15.10.2023 Justyna Andrzejewska 2023-08-28 15:42:21
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych Justyna Andrzejewska 2023-08-28 15:24:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 80 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek ewidencyjnych nr 7/14, 7/18, 7/19, obręb 0010 Leszczno, gmina Przybiernów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Ewa Magiera 2023-08-16 14:46:52
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy nr 287/81, gm. Przybiernów Gabriela Budzyńska 2023-08-16 09:01:58
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy nr 287/80, gm. Przybiernów Gabriela Budzyńska 2023-08-16 09:00:13
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy nr 287/79, gm. Przybiernów Gabriela Budzyńska 2023-08-16 08:58:30
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy nr 287/78, gm. Przybiernów Gabriela Budzyńska 2023-08-16 08:55:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie do 10 farm fotowoltaicznych o mocy do 10 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 297 obręb Budzieszewice, gm. Przybiernów . Ewa Magiera 2023-08-11 15:29:48
Rozporządzenie nr 18/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 sierpnia 2023 zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Ewa Magiera 2023-08-11 13:27:53
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 229/2 Gabriela Budzyńska 2023-08-10 12:50:59
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Włodzisław, gm. Przybiernów nr 218 Gabriela Budzyńska 2023-08-10 12:50:16
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Miodowice, gm. Przybiernów nr 193/7 Gabriela Budzyńska 2023-08-10 12:49:24
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Miodowice, gm. Przybiernów nr 193/7 Gabriela Budzyńska 2023-08-10 12:48:35
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Włodzisław, gm. Przybiernów nr 218 Gabriela Budzyńska 2023-08-10 12:46:47
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 229/2 Gabriela Budzyńska 2023-08-10 12:44:16
Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Czarnogłowach Marta Mazurowska 2023-08-10 09:24:49
Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Czarnogłowach Marta Mazurowska 2023-08-10 09:24:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce o numerze 250 obręb ewidencyjny Budzieszewice, gmina Przybiernów Łukasz Chojnacki 2023-07-31 14:56:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce o numerze 250 obręb ewidencyjny Budzieszewice, gmina Przybiernów Łukasz Chojnacki 2023-07-31 14:53:20
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów. Aleksandra Stanisławska 2023-07-27 07:52:24
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku Karolina Grzybowska 2023-07-24 11:50:46
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 Karolina Grzybowska 2023-07-24 11:49:33
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku Karolina Grzybowska 2023-07-24 11:48:50
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 Karolina Grzybowska 2023-07-24 11:47:39
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 Karolina Grzybowska 2023-07-24 11:47:06
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorzadu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2022 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 Karolina Grzybowska 2023-07-24 11:46:14
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorzadu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2022 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 Karolina Grzybowska 2023-07-24 11:45:39
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 Karolina Grzybowska 2023-07-24 11:44:03
Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej. Gabriela Budzyńska 2023-07-19 14:04:23
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na dz. o nr ewid. 297 w obrębie Budzieszewice, gm. Przybiernów. Ewa Magiera 2023-07-12 15:10:44
Zarządzenie nr 57/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2023-07-12 09:37:45
Zarządzenie nr 58/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-07-12 09:36:06
Zarządzenie nr 39/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-07-12 09:34:49
Zarządzenie nr 59/2022 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2023-07-12 09:32:51
Informacja o wynikach konkrusu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-07-12 09:23:45
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Justyna Andrzejewska 2023-07-12 09:17:50
Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania i dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych Justyna Andrzejewska 2023-07-12 09:15:01