Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wójt Gminy Przybiernów ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów, położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Łoźnica, stanowiącej działkę nr 192/17 o pow. 7,6347 ha. Nieruchomość stanowi zabytkowy park dworski (nr rej.45,decyzja DZ-4200/7/0/97/2000 z dnia 04.07.2000 r.), zabudowany budynkiem zabytkowego pałacu (nr rej. A-472, decyzja znak: PSOZ/Sz-n/5340/16/91 z dnia 20.02.1991 r.) Na terenie działki posadowione są dwa budynki gospodarcze. Ewa Magiera 2023-07-10 15:43:58
Zarządzenie nr 57/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów Ewa Magiera 2023-07-10 15:39:04
Rozporządzenie nr 13/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Ewa Magiera 2023-07-10 11:32:27
Zarządzenie nr 43/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze II oraz III przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2023-07-03 14:50:29
Zarządzenie nr 54/2023 sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: sanitarnej nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej w m. Łoźnica, gm. Przybiernów" Justyna Andrzejewska 2023-07-03 14:07:30
Zarządzenie nr 51/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-07-03 14:06:02
Zarządzenie nr 56/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego wraz z ustanowieniem służebności gruntowej przechodu i przejazdu oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2023-07-03 14:03:50
Zarządzenie nr 45/2023 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu Justyna Andrzejewska 2023-07-03 14:01:47
Zarządzenie nr 36/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:59:37
Zarządzenie nr 32/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:58:20
Zarządzenie nr 40/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:43:34
Zarządzenie nr 40/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:43:03
Zarządzenie nr 49/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu grantowego dla Sołectw Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:41:38
Zarządzenie nr 44/2023 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przybiernów za rok 2022 Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:40:33
Zarządzenie nr 23/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury. Biblioteki Publicznej w Przybiernowie za 2022 rok Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:33:38
Zarządzenie nr 46/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:32:08
Zarządzenie nr 98/21 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:30:03
Zarządzenie nr 98/21 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:27:26
Zarządzenie nr 139/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:25:42
Zarządzenie nr 109a w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:24:21
Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych i finansowych przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów oraz dyrektorów samorządowych instytucji kultury Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:22:28
Zarządzenie nr 53/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:14:49
Zarządzenie nr 53/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:14:22
Zarządzenie nr 52/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:13:27
Zarządzenie nr 50/2023 w sprawie ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Przybiernów w okresie lipiec ? sierpień 2023 r. Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:12:16
Zarządzenie nr 48/2023 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:11:06
Zarządzenie nr 47/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:10:05
Zarządzenie nr 41/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:07:47
Zarządzenie nr 42/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:06:55
Zarządzenie nr 38/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:05:37
Zarządzenie nr 37/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: "Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Rokita-Moracz w ramach inwestycji Budowa oświetlenia w Gminie Przybiernów" Justyna Andrzejewska 2023-07-03 13:04:32
Zarządzenie nr 35/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2023-07-03 11:05:38
Zarządzenie nr 34/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2023-07-03 11:04:30
Zarządzenie nr 25/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2023-07-03 11:03:31
Zarządzenie nr 33/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-07-03 11:00:09
Zarządzenie nr 31/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-07-03 10:56:55
Zarządzenie nr 30/2023 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2023-07-03 10:55:54
Zarządzenie nr 29/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-07-03 10:54:49
Zarządzenie nr 28/2023 w sprawie powołania Kapituły Honorowego wyróżnienia ?Cisy Przybiernowskie? Justyna Andrzejewska 2023-07-03 10:53:56
Zarządzenie nr 26/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-07-03 10:52:25