Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 61/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2022-06-15 12:23:59
Zarządzenie nr 60/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK" Justyna Andrzejewska 2022-06-15 12:22:46
Zarządzenie nr 58/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR" Justyna Andrzejewska 2022-06-15 12:20:51
Zarządzenie nr 56/2022 w sprawie ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Przybiernów w okresie lipiec ? sierpień 2022 r. Justyna Andrzejewska 2022-06-15 12:17:42
Zarządzenie nr 55/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRZYBIERNOWIE - realizowana w częściach: Część nr 1 ? wykonanie robót budowlanych, Część nr 2 - wywóz odpadów, Część nr 3 wyposażenie PSZOK, Część nr 4 nadzór inwestorski" Justyna Andrzejewska 2022-06-15 12:15:30
Zarządzenie nr 54/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-06-15 12:05:47
Zarządzenie nr 53/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury. Biblioteki Publicznej w Przybiernowie za 2021 rok Justyna Andrzejewska 2022-06-15 12:00:46
Zarządzenie nr 52/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2022-06-15 11:59:05
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRZYBIERNOWIE - realizowana w częściach: Część nr 1 wykonanie robót budowlanych, Część nr 2 - wywóz odpadów, Część nr 3 wyposażenie PSZOK, Część nr 4 nadzór inwestorski- II Marta Mazurowska 2022-06-14 12:12:03
ogłaszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości gminnej stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 12 w miejscowości Łoźnica, gm. Przybiernów Gabriela Budzyńska 2022-06-13 14:54:44
Raport o stanie Gminy za 2021 rok Karolina Grzybowska 2022-06-13 14:49:54
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Karolina Grzybowska 2022-06-13 14:48:19
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Karolina Grzybowska 2022-06-13 14:47:58
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Karolina Grzybowska 2022-06-13 14:47:32
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Karolina Grzybowska 2022-06-13 14:47:09
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok. Karolina Grzybowska 2022-06-13 14:46:42
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok. Karolina Grzybowska 2022-06-13 14:46:19
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Karolina Grzybowska 2022-06-13 14:45:42
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok. Karolina Grzybowska 2022-06-13 14:44:25
Projekty uchwał Karolina Grzybowska 2022-06-13 14:43:12
Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-06-13 14:42:46
Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-06-13 14:42:11
Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-06-13 14:41:57
Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-06-13 14:41:31
Sprawozdania finansowe za 2021 rok. Piotr Hyla 2022-06-08 13:47:06
Sprawozdania finansowe za 2021 rok. Piotr Hyla 2022-06-08 13:42:21
Protokół Nr 12/22 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju i Budżetu Gminy Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 3 czerwca 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-06-07 14:14:58
Protokół Nr 13/22 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 3 czerwca 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-06-07 14:14:02
Protokół Nr 12/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 3 czerwca 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-06-07 14:12:29
Protokół Nr 12/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 3 czerwca 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-06-07 14:12:08
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego prowadzącego do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwóch stacji transformatorowych 15/0,4 kV, linii kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 53/10, 53/7, 2/6, 107/6, 107/10, 71, 72/9 w obrębie Przybiernów-1, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-06-07 12:36:52
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok Karolina Grzybowska 2022-06-06 09:20:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-06-06 09:15:39
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Karolina Grzybowska 2022-06-06 09:14:36
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-06-06 09:14:00
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Karolina Grzybowska 2022-06-06 09:13:22
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym Karolina Grzybowska 2022-06-06 09:12:48
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej. Karolina Grzybowska 2022-06-06 09:12:04
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej. Karolina Grzybowska 2022-06-06 09:11:35
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Mały Strażak-2022" tj. na zakup ubrania specjalnego. Karolina Grzybowska 2022-06-06 09:10:59