Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVIII/240/22 w sprawie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przybiernów na rok szkolny 2022/2023 Karolina Grzybowska 2022-10-13 10:34:08
Uchwała Nr XXVIII/239/22 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-10-13 10:33:41
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Aleksandra Stanisławska 2022-10-12 15:05:19
Świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK Marta Mazurowska 2022-10-12 11:00:52
Świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK - dokument usunięty Marta Mazurowska 2022-10-12 09:58:08
Zawiadomienie Wojskowego Koła Łowieckiego ORZEŁ w Świnoujściu z dnia 08.10.2022 r. Łukasz Chojnacki 2022-10-11 11:28:11
Koło Łowieckie "Głuszec" Szczecin Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 Łukasz Chojnacki 2022-10-11 11:17:34
Koło Łowieckie "Głuszec" Szczecin Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 Łukasz Chojnacki 2022-10-11 11:08:07
Koło Łowieckie "Głuszec" Szczecin Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 Łukasz Chojnacki 2022-10-11 11:01:30
Koło Łowieckie "Głuszec" Szczecin Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 Łukasz Chojnacki 2022-10-11 11:00:44
Koło Łowieckie "Głuszec" Szczecin Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 Łukasz Chojnacki 2022-10-11 10:55:04
Koło Łowieckie "Głuszec" Szczecin. Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 Łukasz Chojnacki 2022-10-11 10:52:11
Koło Łowieckie "Głuszec" Szczecin. Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 Łukasz Chojnacki 2022-10-11 10:51:41
Rozporządzenie nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Łukasz Chojnacki 2022-10-11 09:42:58
Świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK - dokument usunięty Marta Mazurowska 2022-10-07 15:43:19
Uchwała Nr XXVIII/243/22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowanego na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 ? pomieszczenia o łącznej powierzchni 66,85 m? stanowiącego własność Gminy Przybiernów na okres 5 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia Karolina Grzybowska 2022-10-07 12:03:43
Uchwała Nr XXVIII/242/22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowanego na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 ? pomieszczenia o łącznej powierzchni 53,30 m? stanowiącego własność Gminy Przybiernów na okres 5 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia Karolina Grzybowska 2022-10-07 12:02:48
Uchwała Nr XXVIII/241/22 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy Karolina Grzybowska 2022-10-07 12:01:44
INFORMACJA O PRZEPROWADZANIU PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE KWALIFIKACJE KOMINIARSKIE OKRESOWEJ KONTROLI ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA Justyna Andrzejewska 2022-10-07 10:29:40
Uchwała nr XXVIII/237/22 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-10-06 11:35:43
Zadanie nr 1: ?Budowa drogi wraz z parkingiem przy Ośrodku Zdrowia w Przybiernowie? Zadanie nr 2: ?Remont zajezdni autobusowej w Przybiernowie? II Marta Mazurowska 2022-10-06 10:41:43
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-4.7820.266-2.2022.PM Łukasz Chojnacki 2022-10-05 14:55:43
Uchwała Nr XXVIII/245/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-10-05 14:01:02
Uchwała Nr XXVIII/244/22 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Przybiernów do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Karolina Grzybowska 2022-10-05 14:00:11
Uchwała Nr XXVIII/240/22 w sprawie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przybiernów na rok szkolny 2022/2023 Karolina Grzybowska 2022-10-05 13:59:31
Uchwała Nr XXVIII/239/22 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-10-05 13:58:47
Uchwała Nr XXVIII/238/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przybiernów oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze Karolina Grzybowska 2022-10-05 13:57:50
Uchwała Nr XXVIII/238/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przybiernów oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-10-05 13:57:27
Uchwała Nr XXVIII/238/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przybiernów oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-10-05 13:57:13
Uchwała nr XXVIII/236/22 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-10-05 13:56:16
Uchwała nr XXVIII/236/22 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-10-05 13:55:58
Protokół 28 z dnia 30 września 2022 roku. Karolina Grzybowska 2022-10-04 12:58:39
Protokół nr 28/22 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-10-04 12:57:19
Borciuch Krystyna - Kierownik USC Karolina Grzybowska 2022-10-03 14:37:17
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0163 Przybiernów, gm. Przybiernów nr 372/50 Gabriela Budzyńska 2022-10-03 13:23:07
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2022-09-30 15:18:40
XXVIII sesja Karolina Grzybowska 2022-09-30 15:17:58
Opinia RIO w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów za pierwsze półrocze 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-09-29 13:20:03
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej położonej w obrębie ewidencyjnym 0011, Moracz, stanowiącej budynek mieszkalny nr 29 a oraz budynek niemieszkalny. Łukasz Chojnacki 2022-09-29 12:32:28
Uchwała nr XXVII/235/22 w sprawie zmiany budżetu gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-09-28 11:42:38