Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 26 października 2023r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR o ciśnieniu do 0,5 MPa, na terenie działek o numerach: 493/2, 344/59, 344/63, 10/1, 10/2 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2023-10-26 15:16:01
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kartlewo Marta Mazurowska 2023-10-24 13:58:07
Zarządzenie nr 79/2023 w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze oraz grunty stanowiące własność Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2023-10-24 13:25:10
Zarządzenie nr 78/2023 w sprawie ustalania stawek czynszu na lokale mieszkalne stanowiące zasób mienia gminy Justyna Andrzejewska 2023-10-24 13:23:23
Zarządzenie nr 90/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-10-24 13:21:45
Zarządzenie nr 89/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-10-24 13:20:42
Zarządzenie nr 93/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-10-24 13:14:03
Zarządzenie nr 91/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-10-24 13:12:42
Zarządzenie nr 71/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: konstrukcyjnej nad realizacją inwestycji pn. : "Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Czarnogłowach" Justyna Andrzejewska 2023-10-24 13:10:35
Zarządzenie nr 82/2023 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w gminie Przybiernów na dzień 31 grudnia 2023r. Justyna Andrzejewska 2023-10-24 13:09:11
Zarządzenie nr 61/2023 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej budynku gospodarczego o powierzchni 15,00 m? położonego na działce nr 154 w obrębie Budzieszewice Justyna Andrzejewska 2023-10-24 12:16:04
Zarządzenie nr 92/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2023-10-24 12:02:39
Zarządzenie nr 64/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze II i III przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2023-10-24 12:01:38
Zarządzenie nr 75/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Justyna Andrzejewska 2023-10-24 11:56:10
Zarządzenie nr 80/2023 powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Przybiernów Justyna Andrzejewska 2023-10-24 11:24:08
Rozporządzenie nr 28/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, powiatu goleniowskiego oraz powiatu kamieńskiego Ewa Magiera 2023-10-23 14:12:57
Zarządzenie nr 74/2023 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2023/2024r. ? ekogroszek węgla kamiennego na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice Justyna Andrzejewska 2023-10-23 14:07:52
Zarządzenie nr 85/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-10-23 14:05:19
Zarządzenie nr 81/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:39:08
Zarządzenie nr 81/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:34:23
Zarządzenie nr 87/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:33:10
Zarządzenie nr 84/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:31:46
Zarządzenie nr 83/2023 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:30:36
Zarządzenie nr 73/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:29:38
Zarządzenie nr 70/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:28:30
Zarządzenie nr 68/2023 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w gminie Przybiernów na dzień 31 grudnia 2023r. Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:25:59
Zarządzenie nr 67/2023 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2023 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:24:01
Zarządzenie nr 66/2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2024 Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:19:07
Zarządzenie nr 65/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:13:54
Zarządzenie nr 88/2023 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu grantowego Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:07:53
Zarządzenie nr 86/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przybiernów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:05:27
Zarządzenie nr 77/2023 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki i powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:02:33
Zarządzenie nr 76/2023 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie do aktualizowania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców, sporządzania spisów wyborców oraz sporządzania i podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania oraz upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do Wyborów Samorządowych oraz do Referendum Ogólnokrajowego Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:00:24
Zarządzenie nr 72/2023 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych Justyna Andrzejewska 2023-10-23 12:59:08
Zarządzenie nr 69/2023 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-10-23 12:57:50
Zarządzenie nr 63/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-10-23 12:54:06
Zarządzenie nr 62/2023 w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-10-23 12:36:45
Zarządzenie nr 60/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-10-23 12:31:10
Zarządzenie nr 55/2023 w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Międzyzakładowa Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-10-23 12:25:10
Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "ORZEŁ" w Świnoujściu na obwodach 59 i 112. Ewa Magiera 2023-10-23 10:48:03