Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół 27 z dnia 27 września 2022 roku. Karolina Grzybowska 2022-09-28 11:41:38
Protokół nr 27/22 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-09-27 11:47:11
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2022-09-27 11:45:43
XXVII sesja Karolina Grzybowska 2022-09-27 11:44:46
XXVII sesja - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-09-27 11:44:35
XXVII sesja - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-09-27 11:44:16
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 a w miejscowości Miodowice Łukasz Chojnacki 2022-09-26 15:22:22
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII19221 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-09-26 08:36:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok Karolina Grzybowska 2022-09-26 08:35:57
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok Karolina Grzybowska 2022-09-26 08:35:46
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji administracyjnej nr 10/CP/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. 74042 PRZYBIERN_PRZYBIERNWIEZA wraz z przyłączem elektroenergetycznym na części działki nr 548 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-09-23 12:59:44
XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Przybiernowie 27.09.2022 roku, godz. 9.00. Piotr Hyla 2022-09-23 10:59:04
Zawiadomienie o XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Piotr Hyla 2022-09-23 10:53:30
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Piotr Hyla 2022-09-23 10:51:39
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Piotr Hyla 2022-09-23 10:49:49
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-09-22 14:39:42
Zarządzenie nr 90/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2022-09-22 13:14:50
Zarządzenie nr 64/2022 zmieniające w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminy Przybiernów na okres od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. Justyna Andrzejewska 2022-09-22 12:28:14
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowanego na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 ? pomieszczenia o łącznej powierzchni 66,85 m? stanowiącego własność Gminy Przybiernów na okres 5 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:21:08
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Przybiernów do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:20:55
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowanego na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 ? pomieszczenia o łącznej powierzchni 66,85 m? stanowiącego własność Gminy Przybiernów na okres 5 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:20:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowanego na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 ? pomieszczenia o łącznej powierzchni 53,30 m? stanowiącego własność Gminy Przybiernów na okres 5 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:19:56
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przybiernów na rok szkolny 2022/2023 Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:19:20
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:18:45
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:18:02
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:17:18
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przybiernów oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:16:45
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów za I półrocze 2022 roku Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:15:59
Projekty uchwał Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:15:15
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-09-22 08:14:45
Zarządzenie nr 83/2022 sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:54:53
Zarządzenie nr 89/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:48:57
Zarządzenie nr 88/2022 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2022/2023r. - miał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:47:46
Zarządzenie nr 87/2022 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2022 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów oraz środków trwałych trudno dostępnych Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:46:20
Zarządzenie nr 85/2022 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwami gminy Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:38:27
Zarządzenie nr 84/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:36:53
Zarządzenie nr 71/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:35:25
Zarządzenie nr 81/2022 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2022/2023r. - ekomiał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:30:58
Zarządzenie nr 80/2022 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych Justyna Andrzejewska 2022-09-21 13:26:04
Zadanie nr 1: ?Budowa drogi wraz z parkingiem przy Ośrodku Zdrowia w Przybiernowie? Zadanie nr 2: ?Remont zajezdni autobusowej w Przybiernowie? Marta Mazurowska 2022-09-20 13:33:56