Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o posiedzeniach stałych Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2022-05-30 13:55:40
Informacje o wynikach przetargu 2022 - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-05-30 13:18:57
Odpowiedzi na zapytania na zadanie pn. :"Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w m. Brzozowo" Marta Mazurowska 2022-05-30 10:00:33
Odpowiedzi na zapytania na zadanie pn. :Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Kartlewo Marta Mazurowska 2022-05-30 09:54:07
Odpowiedzi na zapytania na zadanie pn. :Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Kartlewo Marta Mazurowska 2022-05-30 09:53:31
Sprawozdanie z organizacji pozarządowych za rok 2021 Gabriela Budzyńska 2022-05-30 08:19:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowaniu o wydanej w dniu 24 maja 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołów elektrowni fotowoltaicznych PV Czarnogłowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 163/4 obr. Czarnogłowy, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-05-24 13:52:20
Obwieszczenie informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 24 maja 2022 r., decyzji o środowiskowych o uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołów elektrowni fotowoltaicznych PV Czarnogłowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 163/4 obr. Czarnogłowy, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-05-24 13:51:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowaniu o wydanej w dniu 24 maja 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołów elektrowni fotowoltaicznych PV Czarnogłowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 163/4 obr. Czarnogłowy, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-05-24 13:48:16
Informacje o wynikach przetargu 2022 - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-05-24 13:45:41
- dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-05-24 13:45:14
- dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-05-24 13:45:10
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 287/70 Gabriela Budzyńska 2022-05-24 13:44:13
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Kartlewo, gm. Przybiernów nr 126/11 Gabriela Budzyńska 2022-05-24 13:43:57
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 229/2 Gabriela Budzyńska 2022-05-24 13:43:16
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 229/2 Gabriela Budzyńska 2022-05-24 13:35:01
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Kartlewo, gm. Przybiernów nr 126/11 Gabriela Budzyńska 2022-05-24 13:32:50
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 287/70 Gabriela Budzyńska 2022-05-24 13:31:01
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 287/70 Gabriela Budzyńska 2022-05-24 13:30:23
Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki komunalnej i nieruchomościami, drogownictwa Justyna Andrzejewska 2022-05-24 12:53:39
Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. gospodarki komunalnej Justyna Andrzejewska 2022-05-24 12:52:37
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR Marta Mazurowska 2022-05-23 15:07:26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o numerach: 6 i 498/27 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-05-20 14:36:32
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 180, 64/9, 63/7 w obrębie Czarnogłowy, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-05-20 14:24:22
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w m. Brzozowo" Marta Mazurowska 2022-05-19 11:40:21
Rozporządzenie 5/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków Łukasz Chojnacki 2022-05-18 15:16:35
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Kartlewo" Marta Mazurowska 2022-05-18 15:08:21
Zarządzenie nr 44/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowa-Świerkowa-Ogrodowa oraz Jaśminowa w Przybiernowie" Justyna Andrzejewska 2022-05-17 12:00:12
Zarządzenie nr 42/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-05-17 11:58:39
Zarządzenie nr 40/2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Justyna Andrzejewska 2022-05-17 11:57:01
Zarządzenie nr 39/2022 w sprawie zmiany ustalenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku oraz wypłaty ekwiwalentu dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych Justyna Andrzejewska 2022-05-17 11:15:25
Zarządzenie nr 38/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-05-17 11:12:37
Zarządzenie nr 33/2022 w sprawie ogłoszenia o rokowaniach po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości Justyna Andrzejewska 2022-05-17 11:03:18
Zarządzenie nr 23/2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2022-05-17 10:56:58
Zarządzenie nr 23/2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Justyna Andrzejewska 2022-05-17 10:55:08
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRZYBIERNOWIE - realizowana w częściach: Część nr 1 ? wykonanie robót budowlanych, Część nr 2 - wywóz odpadów, Część nr 3 wyposażenie PSZOK, Część nr 4 nadzór inwestorski Marta Mazurowska 2022-05-16 17:10:15
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRZYBIERNOWIE - realizowana w częściach: Część nr 1 ? wykonanie robót budowlanych, Część nr 2 - wywóz odpadów, Część nr 3 wyposażenie PSZOK, Część nr 4 nadzór inwestorski Marta Mazurowska 2022-05-16 17:10:11
Petycja nr 2 o nie łączenie klasy IVa i IVb w Szkole Podstawowej w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2022-05-16 14:22:27
Petycja nr 1 w sprawie naprawy programu ochrony powierza Justyna Andrzejewska 2022-05-16 14:21:50
Petycja nr 2 o nie łączenie klasy IVa i IVb w Szkole Podstawowej w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2022-05-16 14:21:35