Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przybiernowie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przybiernów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Justyna Andrzejewska 2024-03-20 10:52:26
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przybiernowie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przybiernów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - dokument usunięty Justyna Andrzejewska 2024-03-20 10:52:13
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przybiernowie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przybiernów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - dokument usunięty Justyna Andrzejewska 2024-03-20 10:51:50
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przybiernowie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przybiernów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - dokument usunięty Justyna Andrzejewska 2024-03-20 10:51:19
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przybiernowie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Przybiernów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Justyna Andrzejewska 2024-03-20 10:50:47
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 594/18, obręb Przybiernów - 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Aleksandra Stanisławska 2024-03-19 14:57:47
Uchwała w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta Piotr Hyla 2024-03-18 15:00:21
Uchwała w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta Piotr Hyla 2024-03-18 15:00:01
Uchwała w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta Piotr Hyla 2024-03-18 14:44:36
Uchwała w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta Piotr Hyla 2024-03-18 14:43:24
Kazanowski Ryszard - Przewodniczący Rady Gminy - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2024-03-18 14:41:20
Ławicka Lilia - Wójt Gminy - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2024-03-18 14:40:38
Oświadczenia majątkowe radnych - stan na 29.02.2024 r. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2024-03-18 14:39:55
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek - stan na 29.02.2024 r. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2024-03-18 14:39:23
2024 - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2024-03-18 14:38:34
Uchwała w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta Piotr Hyla 2024-03-18 14:38:31
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" Karolina Grzybowska 2024-03-18 13:03:05
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" Karolina Grzybowska 2024-03-18 13:02:12
Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2024-03-18 12:50:55
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2024 rok. Karolina Grzybowska 2024-03-18 12:50:00
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Przybiernów. Karolina Grzybowska 2024-03-18 12:49:28
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Karolina Grzybowska 2024-03-18 12:48:57
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Karolina Grzybowska 2024-03-18 12:48:31
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Żarnowie w roku 2024 Karolina Grzybowska 2024-03-18 12:48:05
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" Karolina Grzybowska 2024-03-18 12:47:30
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2024 rok. Karolina Grzybowska 2024-03-18 12:46:28
Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2024-03-18 12:36:07
Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2024-03-18 12:34:31
Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2024-03-18 11:53:15
Uchwała Nr XL/337/24 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/325/23 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2024-2035 Karolina Grzybowska 2024-03-18 08:11:02
Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wydanej decyzji dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego do przechowywania płodów rolnych oraz maszyn beznapędowych stosowanych w rolnictwie, w ramach zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, na terenie działki nr 243 w obrębie Kartlewo, gm. Przybiernów Aleksandra Stanisławska 2024-03-15 15:10:41
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przybiernów Piotr Hyla 2024-03-14 20:08:11
Uchwała nr 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Przybiernowie w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przybiernów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Gabriela Budzyńska 2024-03-14 13:26:20
Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 1/13, 1/15, 3, 5/14 w obrębie Świętoszewo, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2024-03-14 12:49:08
Informacja Komisarza Wyborczego o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Piotr Hyla 2024-03-13 17:19:35
Informacja Komisarza Wyborczego o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Piotr Hyla 2024-03-13 17:07:41
Protokoły z losowań składów do obwodowych komisji wyborczych Piotr Hyla 2024-03-13 16:44:22
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych Piotr Hyla 2024-03-13 14:09:59
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych Piotr Hyla 2024-03-13 14:04:00
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Budzieszewice, gm. Przybiernów nr 199/11 Gabriela Budzyńska 2024-03-13 13:38:43