Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2024 Karolina Grzybowska 2023-11-08 11:45:28
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2024 Karolina Grzybowska 2023-11-08 11:45:21
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2024 Karolina Grzybowska 2023-11-08 11:45:11
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2024 Karolina Grzybowska 2023-11-08 11:44:47
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2024 Karolina Grzybowska 2023-11-08 11:44:26
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2024-2035 Karolina Grzybowska 2023-11-08 11:43:30
Budżet 2024 Karolina Grzybowska 2023-11-08 11:39:57
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie znak: SZ.RUZ.4210.123.2023.AŁ z dnia 7.11.2023 r. dotycząca wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wycinkę trzciny z wód i brzegu jeziora Czarnogłowy Duże wraz z oczyszczeniem linii brzegowej w Czarnogłowach ( działka nr 287/34, obr. 0013 Czrnogłowy, gm.Przybiernów, powiat Goleniów). Ewa Magiera 2023-11-08 10:59:52
Zarządzenie nr 99/2023 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości Ewa Magiera 2023-11-07 14:57:11
Zarządzenie nr 99/2023 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości Ewa Magiera 2023-11-07 14:55:10
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów Aleksandra Stanisławska 2023-11-07 14:39:50
Zarządzenie nr 94/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-11-03 14:19:29
Zarządzenie nr 95/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2023-11-03 14:18:20
Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym, przy ul. Golczewskiej, na terenie działki nr 429/10 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów, w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z istniejących / projektowanych budynków mieszkalnych na działkach o numerach: 429/6, 429/8, 429/9, 429/11 obręb Przybiernów-3. Marta Mazurowska 2023-11-02 15:04:10
Zawiadomienie o posiedzeniu stałej Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2023-10-31 10:23:25
Zarządzenie nr 96/2023 w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-10-31 08:39:47
Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznego Gabriela Budzyńska 2023-10-27 14:45:05
Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznego Gabriela Budzyńska 2023-10-27 14:44:28
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 26 października 2023r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na części działki nr 734/7 w obrębie Sosnowice, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2023-10-26 15:17:24
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 26 października 2023r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR o ciśnieniu do 0,5 MPa, na terenie działek o numerach: 493/2, 344/59, 344/63, 10/1, 10/2 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2023-10-26 15:16:01
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kartlewo Marta Mazurowska 2023-10-24 13:58:07
Zarządzenie nr 79/2023 w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze oraz grunty stanowiące własność Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2023-10-24 13:25:10
Zarządzenie nr 78/2023 w sprawie ustalania stawek czynszu na lokale mieszkalne stanowiące zasób mienia gminy Justyna Andrzejewska 2023-10-24 13:23:23
Zarządzenie nr 90/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-10-24 13:21:45
Zarządzenie nr 89/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-10-24 13:20:42
Zarządzenie nr 93/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-10-24 13:14:03
Zarządzenie nr 91/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-10-24 13:12:42
Zarządzenie nr 71/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: konstrukcyjnej nad realizacją inwestycji pn. : "Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Czarnogłowach" Justyna Andrzejewska 2023-10-24 13:10:35
Zarządzenie nr 82/2023 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w gminie Przybiernów na dzień 31 grudnia 2023r. Justyna Andrzejewska 2023-10-24 13:09:11
Zarządzenie nr 61/2023 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej budynku gospodarczego o powierzchni 15,00 m? położonego na działce nr 154 w obrębie Budzieszewice Justyna Andrzejewska 2023-10-24 12:16:04
Zarządzenie nr 92/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2023-10-24 12:02:39
Zarządzenie nr 64/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze II i III przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2023-10-24 12:01:38
Zarządzenie nr 75/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Justyna Andrzejewska 2023-10-24 11:56:10
Zarządzenie nr 80/2023 powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Przybiernów Justyna Andrzejewska 2023-10-24 11:24:08
Rozporządzenie nr 28/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, powiatu goleniowskiego oraz powiatu kamieńskiego Ewa Magiera 2023-10-23 14:12:57
Zarządzenie nr 74/2023 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2023/2024r. ? ekogroszek węgla kamiennego na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice Justyna Andrzejewska 2023-10-23 14:07:52
Zarządzenie nr 85/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-10-23 14:05:19
Zarządzenie nr 81/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:39:08
Zarządzenie nr 81/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:34:23
Zarządzenie nr 87/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:33:10