Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku Karolina Grzybowska 2023-04-24 08:37:00
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2022 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 Karolina Grzybowska 2023-04-24 08:36:01
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2022 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 Karolina Grzybowska 2023-04-24 08:35:39
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku Karolina Grzybowska 2023-04-24 08:34:12
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 Karolina Grzybowska 2023-04-24 08:32:50
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 Karolina Grzybowska 2023-04-24 08:32:00
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 Karolina Grzybowska 2023-04-24 08:29:10
Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022r. Justyna Andrzejewska 2023-04-21 10:08:51
Uchwała Nr XXXIII/276/23 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2023 rok. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2023-04-21 09:46:16
Uchwała Nr XXXIII/276/23 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2023 rok. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2023-04-21 09:45:59
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 Karolina Grzybowska 2023-04-20 11:02:15
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 Karolina Grzybowska 2023-04-20 11:01:42
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku Karolina Grzybowska 2023-04-20 11:00:34
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku Karolina Grzybowska 2023-04-20 10:59:30
Sprawozdanie finansowe Karolina Grzybowska 2023-04-19 09:45:54
Sprawozdanie finansowe Karolina Grzybowska 2023-04-19 09:45:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 11 kwietna 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na budowie stacji paliw wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą na działce nr 567/24 obręb 0162 Przybiernów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Ewa Magiera 2023-04-18 13:13:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 13 kwietna 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 140 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/19 obręb Świętoszewo, gm. Przybiernów. Ewa Magiera 2023-04-17 12:09:22
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanej w dniu 7 kwietnia 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 140 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/19 obrębie Świętoszewo, gm. Przybiernów. - dokument usunięty Ewa Magiera 2023-04-14 14:21:38
Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznego Gabriela Budzyńska 2023-04-13 14:24:05
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanej w dniu 7 kwietnia 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 140 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/19 obrębie Świętoszewo, gm. Przybiernów. - dokument usunięty Ewa Magiera 2023-04-11 12:59:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów zawiadamiające o wydaniu dnia 31 marca 2023r. decyzji w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 636_1 w obrębie Przybiernów - 4, gm.Przybiernów. Ewa Magiera 2023-04-07 12:15:27
Uchwała nr XXXIII/277/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/258/22 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2023-2035 Karolina Grzybowska 2023-04-06 14:56:15
Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznego Gabriela Budzyńska 2023-04-06 12:42:44
Opinia RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przybiernów za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Karolina Grzybowska 2023-04-06 12:36:50
Uchwała Nr XXXIII/276/23 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2023 rok. Karolina Grzybowska 2023-04-05 15:08:38
Protokół Nr 16/23 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 28 marca 2023 r. Karolina Grzybowska 2023-04-05 09:58:25
Protokół Nr 15/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 28 marca 2023 r. Karolina Grzybowska 2023-04-05 09:56:22
Protokół Nr 15/23 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju i Budżetu Gminy Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 28 marca 2023 r. r. Karolina Grzybowska 2023-04-05 09:55:34
Uchwała Nr XXXIII/286/23 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Przybiernów w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu Lider Powiatu Goleniowskiego na czas nieokreślony Karolina Grzybowska 2023-04-05 08:27:03
Uchwała Nr XXXIII/278/23 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2023 rok. Karolina Grzybowska 2023-04-05 08:26:18
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu dnia 4 kwietnia 2023r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kartlewo, na terenie działek o numerach: 422/2 i 416 obręb Kartlewo, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2023-04-04 14:26:59
Protokół nr 33/23 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-04-04 11:36:49
Protokół 33 z dnia 31 marca 2023 roku. Karolina Grzybowska 2023-04-04 11:36:29
Uchwała Nr XXXIII/285/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej Karolina Grzybowska 2023-04-03 14:12:08
Uchwała Nr XXXIII/284/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2023-04-03 14:11:30
Uchwała Nr XXXIII/283/23 w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla radnych Karolina Grzybowska 2023-04-03 14:10:49
Uchwała Nr XXXIII/282/23 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Karolina Grzybowska 2023-04-03 14:10:14
Uchwała Nr XXXIII/281/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/270/23 Rady Gminy Przybiernów z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego ?Korpus Wsparcia Seniorów? Gminy Przybiernów na rok 2023. Karolina Grzybowska 2023-04-03 14:09:41
Uchwała Nr XXXIII/280/23 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2023-04-03 14:09:00