Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 84/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:31:46
Zarządzenie nr 83/2023 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:30:36
Zarządzenie nr 73/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:29:38
Zarządzenie nr 70/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:28:30
Zarządzenie nr 68/2023 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w gminie Przybiernów na dzień 31 grudnia 2023r. Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:25:59
Zarządzenie nr 67/2023 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2023 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:24:01
Zarządzenie nr 66/2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2024 Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:19:07
Zarządzenie nr 65/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:13:54
Zarządzenie nr 88/2023 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu grantowego Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:07:53
Zarządzenie nr 86/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przybiernów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:05:27
Zarządzenie nr 77/2023 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki i powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:02:33
Zarządzenie nr 76/2023 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie do aktualizowania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców, sporządzania spisów wyborców oraz sporządzania i podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania oraz upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do Wyborów Samorządowych oraz do Referendum Ogólnokrajowego Justyna Andrzejewska 2023-10-23 13:00:24
Zarządzenie nr 72/2023 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych Justyna Andrzejewska 2023-10-23 12:59:08
Zarządzenie nr 69/2023 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-10-23 12:57:50
Zarządzenie nr 63/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-10-23 12:54:06
Zarządzenie nr 62/2023 w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-10-23 12:36:45
Zarządzenie nr 60/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Andrzejewska 2023-10-23 12:31:10
Zarządzenie nr 55/2023 w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Międzyzakładowa Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-10-23 12:25:10
Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "ORZEŁ" w Świnoujściu na obwodach 59 i 112. Ewa Magiera 2023-10-23 10:48:03
Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "ORZEŁ" w Świnoujściu na obwodach 59 i 112. Ewa Magiera 2023-10-23 10:34:35
Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "ORLIK" w Szczecinie na sezon 2023/2024 Ewa Magiera 2023-10-23 10:29:55
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku Karolina Grzybowska 2023-10-19 12:31:23
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023 Karolina Grzybowska 2023-10-19 12:30:44
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku Karolina Grzybowska 2023-10-19 12:29:51
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023 Karolina Grzybowska 2023-10-19 12:28:09
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023 Karolina Grzybowska 2023-10-19 12:26:56
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie znak: SZ.RUZ.4210.73.2023.PG z dnia 17.10.2023 r. dotycząca wszczętego postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na terenie działki ewid. nr 3/15 obr. Leszczno, gm.Przybiernów Ewa Magiera 2023-10-19 08:36:52
Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "MOCZARY" w Szczecinie na sezon 2023/2024 Ewa Magiera 2023-10-19 07:59:06
Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "MOCZARY" w Szczecinie na sezon 2023/2024 Ewa Magiera 2023-10-19 07:58:09
Protokół głosowania w obwodzie nr 3 w Budzieszewicach Justyna Andrzejewska 2023-10-18 12:23:40
Protokół głosowania w obwodzie nr 2 w Czarnogłowach Justyna Andrzejewska 2023-10-18 12:23:10
Protokół głosowania w obwodzie nr 1 w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-10-18 12:22:46
Protokoły głosowania w obwodzie nr 3 w Budzieszewicach Justyna Andrzejewska 2023-10-18 12:22:12
Protokoły głosowania w obwodzie nr 2 w Czarnogłowach Justyna Andrzejewska 2023-10-18 12:21:39
Protokoły głosowania w obwodzie nr 1 w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-10-18 12:20:55
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Miodowice, gm. Przybiernów nr 193/7 Gabriela Budzyńska 2023-10-18 11:00:42
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów Aleksandra Stanisławska 2023-10-17 14:58:26
Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "GŁUSZEC" w Szczecinie w sezonie łowieckim 2023/2024 Ewa Magiera 2023-10-12 07:35:19
- dokument usunięty Ewa Magiera 2023-10-12 07:33:31
Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Dzik" w Świnoujściu 2023/2024 Ewa Magiera 2023-10-12 07:32:46