Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wynikach naboru: Dyrektor GZEAS w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2022-05-04 12:34:58
Zarządzenie nr 41/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego Justyna Andrzejewska 2022-05-04 12:32:21
Zarządzenie nr 37/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze Justyna Andrzejewska 2022-05-04 12:29:48
Zarządzenie nr 36/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego w Przybiernowie" Justyna Andrzejewska 2022-05-04 12:28:41
Zarządzenie nr 34/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej nad realizacją inwestycji pn. : "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów" Justyna Andrzejewska 2022-05-04 12:26:51
Zarządzenie nr 32/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-05-04 12:24:40
Zarządzenie nr 31/2022 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2022-05-04 12:23:27
Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych i finansowych przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów oraz dyrektorów samorządowych instytucji kultury Justyna Andrzejewska 2022-05-04 12:21:28
Zarządzenie nr 29/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-05-04 11:57:46
Zarządzenie nr 28/2022 w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie do rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Justyna Andrzejewska 2022-05-04 11:56:23
Zarządzenie nr 27/2022 w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć Justyna Andrzejewska 2022-05-04 11:55:14
Zawiadomienie o posiedzeniu stałej Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2022-05-04 11:38:01
Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021r Anna Pryć 2022-04-29 14:39:23
Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021r Anna Pryć 2022-04-29 14:38:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów podające do publiczej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej 222 obręb Moracz w gminie Przybiernów w powiecie goleniowskim w województwie zachodniopomorskim, Łukasz Chojnacki 2022-04-29 13:59:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej 222 obręb Moracz w gminie Przybiernów w powiecie goleniowskim w województwie zachodniopomorskim, Łukasz Chojnacki 2022-04-29 13:55:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegjącej na dbudowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 303/4, 303/6, 303/7 obręb 0161 Przybiernów 1 w miejscowości Przybiernów, Gmina Przybiernów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Łukasz Chojnacki 2022-04-26 14:52:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 303/4, 303/6, 303/7 obręb 0161 Przybiernów 1 w miejscowości Przybiernów, Gmina Przybiernów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Łukasz Chojnacki 2022-04-26 14:46:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 303/4, 303/6, 303/7 obręb 0161 Przybiernów 1 w miejscowości Przybiernów, Gmina Przybiernów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Łukasz Chojnacki 2022-04-26 14:46:00
Załacznik do zarządzenia 40/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Gabriela Budzyńska 2022-04-26 10:04:42
Załacznik do zarządzenia 40/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Gabriela Budzyńska 2022-04-26 10:03:33
Załacznik do zarządzenia 40/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Gabriela Budzyńska 2022-04-26 10:02:00
Załacznik do zarządzenia 40/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Gabriela Budzyńska 2022-04-26 10:01:12
Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo w formule zaprojektuj i wybuduj - IV Marta Mazurowska 2022-04-25 14:25:05
Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo w formule zaprojektuj i wybuduj - IV Marta Mazurowska 2022-04-25 14:24:59
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego prowadzącego do zmiany się za zgodą stron treść decyzji wydanej przez Wójta Gminy Przybiernów Nr 63/CP/2021 z dnia 13.07.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu plaży przy Jeziorze Przybiernowskim na terenie działki nr 711/4 z obrębu Zabierzewo i części działki nr 3 z obrębu Przybiernów-2, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-04-22 14:39:24
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowa-Świerkowa-Ogrodowa oraz Jaśminowa w Przybiernowie Marta Mazurowska 2022-04-22 13:52:25
Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora GZEAS Justyna Andrzejewska 2022-04-21 10:02:17
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 266/14 Gabriela Budzyńska 2022-04-20 09:45:08
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 266/13 Gabriela Budzyńska 2022-04-20 09:43:56
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 266/12 Gabriela Budzyńska 2022-04-20 09:40:34
Informacja dodatkowa - sprawozdanie finansowe Karolina Grzybowska 2022-04-19 09:37:42
Informacja Dyrektora Zlewni w Gryficach z dnia 1 kwietnia 2022 r. Łukasz Chojnacki 2022-04-14 14:37:19
Okresowa informacja o jakości wody na terenie Gminy Przybiernów marzec 2022 Łukasz Chojnacki 2022-04-14 14:31:32
Sprawozdanie finansowe Karolina Grzybowska 2022-04-13 14:32:48
Sprawozdanie finansowe Karolina Grzybowska 2022-04-13 14:32:39
Sprawozdanie finansowe Karolina Grzybowska 2022-04-13 14:32:12
Uchwała nr XXIV/212/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-04-08 13:35:28
Informacja międzysesyjna Karolina Grzybowska 2022-04-07 09:36:32
Protokół nr 24/22 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-04-07 09:35:37