Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii DLI-III.7621.45.2020.KS.36 Łukasz Chojnacki 2022-09-14 13:17:37
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 Karolina Grzybowska 2022-09-14 07:38:47
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 Karolina Grzybowska 2022-09-14 07:37:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 8 i 10 obręb Leszczno, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-12 14:45:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 8 i 10 obręb Leszczno, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-12 14:44:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 8 i 10 obręb Leszczno, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-12 14:44:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 8 i 10 obręb Leszczno, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-12 14:43:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 8 i 10 obręb Leszczno, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-12 14:43:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 8 sierpnia 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 8 i 10 obręb Leszczno, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-12 14:42:43
Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. 74042 PRZYBIERN_PRZYBIERNWIEZA wraz z przyłączem elektroenergetycznym na części działki nr 548 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-09-06 13:55:37
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Justyna Andrzejewska 2022-09-01 15:09:16
Obwieszczenie o wydanym w dniu 1 września 2022 r. postanowieniu o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wójta Gminy Przybiernów znak OŚ.6220.03.2020 z dnia 8 lipca 2021 r., dotyczącego ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 636/1 w obrębie w obrębie Przybiernów 4, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-09-01 12:44:28
Sprawozdanie budżetowe za 2021 rok. Piotr Hyla 2022-08-31 00:32:33
Opinia RIO w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów za pierwsze półrocze 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-08-29 14:14:42
Zarządzenie nr 78/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2022-08-25 11:09:01
Zarządzenie nr 76/2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2022-08-25 11:06:41
Zarządzenie nr 75/2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2022 dotyczącego przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Justyna Andrzejewska 2022-08-25 11:05:17
Zarządzenie nr 74/2022 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2023 Justyna Andrzejewska 2022-08-25 11:03:35
Zarządzenie nr 73/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-08-25 11:01:58
Zarządzenie nr 70/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-08-25 11:00:30
Zarządzenie nr 69/2022 w sprawie ustalenia zasad udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu pn. ?Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Przybiernów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa II Gospodarka nisko emisyjna. Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza ? Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz powołania Zespołu Projektowego Justyna Andrzejewska 2022-08-25 10:59:28
Zarządzenie nr 66/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-08-25 10:57:37
Zarządzenie nr 77/2022 w sprawie zmiany Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-08-23 14:53:32
Zarządzenie nr 72/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Justyna Andrzejewska 2022-08-23 14:51:58
Zarządzenie nr 68/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRZYBIERNOWIE - realizowana w częściach: Część nr 1 ? wykonanie robót budowlanych, Część nr 2 - wywóz odpadów, Część nr 3 wyposażenie PSZOK, Część nr 4 nadzór inwestorski - III" Justyna Andrzejewska 2022-08-23 14:49:47
Zarządzenie nr 67/2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze II i III przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2022-08-23 14:48:21
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów za I półrocze 2022 roku Karolina Grzybowska 2022-08-16 10:39:55
Sprawozdania Rb Piotr Hyla 2022-08-16 00:14:57
Sprawozdania za rok 2022 Piotr Hyla 2022-08-16 00:12:29
Sprawozdania za rok 2022 Piotr Hyla 2022-08-16 00:11:56
Sprawozdania za rok 2022 Piotr Hyla 2022-08-16 00:11:02
Załacznik do zarządzenia 76/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego Gabriela Budzyńska 2022-08-12 12:36:29
Załacznik do zarządzenia 76/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego Gabriela Budzyńska 2022-08-12 12:35:43
Załacznik do zarządzenia 76/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego Gabriela Budzyńska 2022-08-12 12:34:25
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji nr 34/CP/2021 z dnia 14.04.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z kontenerową stacją uzdatniania i zbiornikiem przeciwpożarowym w miejscowości Budzieszewice, gm. Przybiernów, na terenie działek: 69/1, 132/1, 132/2, 158, 160, 166, 192, 199/1, 215/5, 217, 222, 224, 257, 258/2, 259, 261, 262, 271 w obrębie Budzieszewice, oraz dz. 147 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-07-25 14:41:21
Uchwała Nr XXV/228/22 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przybiernów" Karolina Grzybowska 2022-07-18 12:13:36
Uchwała Nr XXV/226/22 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Karolina Grzybowska 2022-07-15 12:57:02
Uchwała Nr XXV/228/22 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przybiernów" Karolina Grzybowska 2022-07-15 11:43:10
Petycja 3 i 5 - odpowiedź - w sprawie planowanego łączenia klas Justyna Andrzejewska 2022-07-13 13:39:37
Petycja 2 i 4 - odpowiedź - o nie łączenie klasy IVa i IVb w Szkole Podstawowej w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2022-07-13 13:37:07