Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie za rok 2022 Karolina Grzybowska 2023-03-22 13:41:04
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2023-03-22 13:40:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej Karolina Grzybowska 2023-03-22 13:39:26
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/270/23 Rady Gminy Przybiernów z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Przybiernów na rok 2023. Karolina Grzybowska 2023-03-22 13:38:33
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/270/23 Rady Gminy Przybiernów z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Przybiernów na rok 2023. Karolina Grzybowska 2023-03-22 13:38:14
Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia oddziału żłobkowego w Przedszkolu Publicznym w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-03-22 13:36:59
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Karolina Grzybowska 2023-03-22 13:36:26
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla radnych Karolina Grzybowska 2023-03-22 13:35:56
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2023-03-22 13:35:23
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2023 rok. Karolina Grzybowska 2023-03-22 13:34:52
Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku Karolina Grzybowska 2023-03-22 13:33:44
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/258/22 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2023-2035 Karolina Grzybowska 2023-03-22 13:32:25
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok Karolina Grzybowska 2023-03-22 13:31:39
Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-03-22 13:29:56
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Łoźnica, gm. Przybiernów nr 74/11 Gabriela Budzyńska 2023-03-15 14:41:50
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Łoźnica, gm. Przybiernów nr 74/10 Gabriela Budzyńska 2023-03-15 14:40:47
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Łoźnica, gm. Przybiernów nr 74/9 Gabriela Budzyńska 2023-03-15 14:39:49
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Łoźnica, gm. Przybiernów nr 74/8 Gabriela Budzyńska 2023-03-15 14:38:52
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Łoźnica, gm. Przybiernów nr 74/7 Gabriela Budzyńska 2023-03-15 14:37:58
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Łoźnica, gm. Przybiernów nr 74/6 Gabriela Budzyńska 2023-03-15 14:37:02
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Łoźnica, gm. Przybiernów nr 74/5 Gabriela Budzyńska 2023-03-15 14:36:07
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Łoźnica, gm. Przybiernów nr 74/4 Gabriela Budzyńska 2023-03-15 14:35:07
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Łoźnica, gm. Przybiernów nr 74/3 Gabriela Budzyńska 2023-03-15 14:33:14
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Łoźnica, gm. Przybiernów nr 74/2 Gabriela Budzyńska 2023-03-15 14:32:11
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Włodzisław, gm. Przybiernów nr 218 Gabriela Budzyńska 2023-03-15 14:30:05
Przebudowa ulic Kościuszki, Leśnej w miejscowości Przybiernów realizowana w częściach: Część nr 1 ? wykonanie robót budowlanych, Część nr 2 - nadzór inwestorski Marta Mazurowska 2023-03-14 13:49:08
Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kartlewo, na terenie działek o numerach: 422/2 i 416 obręb Kartlewo, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2023-03-13 14:36:34
Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kartlewo, na terenie działek o numerach: 422/2 i 416 obręb Kartlewo, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2023-03-13 14:34:53
Wykaz ochotniczych straży pożarnych, którym Gmina Przybiernów w 2022 roku udzieliła dotacji celowych oraz wysokość udzielonych dotacji. Karolina Grzybowska 2023-03-13 08:14:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 140 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/19 obręb Świętoszewo, gm. Przybiernów. Procedura prowadzona jest po wznowieniu postępowania. Ewa Magiera 2023-03-07 07:36:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wszczęciu postępowania administracyjnego i o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą :"Budowa farmy fotowoltaicznej "Kartlewo I" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 331, 332, 333 o. Kartlewo, gm.Przybiernów". W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie. Ewa Magiera 2023-03-03 10:17:35
Zarządzenie nr 19/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2023-03-02 12:35:37
Zarządzenie nr 19/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2023-03-02 12:34:37
INFORMACJA w sprawie działań podejmowanych wobec organów władzy publicznej Gminy Przybiernów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2022r. Justyna Andrzejewska 2023-02-28 09:25:51
Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim realizowane w częściach: Część nr 1 ? wykonanie robót budowlanych, Część nr 2 - nadzór inwestorski ? II postępowanie Marta Mazurowska 2023-02-24 10:07:02
Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim realizowane w częściach: Część nr 1 ? wykonanie robót budowlanych, Część nr 2 - nadzór inwestorski ? II postępowanie Marta Mazurowska 2023-02-24 10:06:08
Wójt Gminy Przybiernów ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów, położonej w obrębie ewidencyjnym Łoźnica, stanowiącej działkę nr 192/17 o pow. 7,6347 ha. Nieruchomość stanowi zabytkowy park dworski (nr rej.45,decyzja DZ-4200/7/0/97/2000 z dnia 04.07.2000 r.), zabudowany budynkiem zabytkowego pałacu (nr rej. A-472, decyzja znak: PSOZ/Sz-n/5340/16/91 z dnia 20.02.1991 r.) Na terenie działki posadowione są dwa budynki gospodarcze. Ewa Magiera 2023-02-24 08:39:24
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 Karolina Grzybowska 2023-02-23 11:29:41
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 Karolina Grzybowska 2023-02-23 11:29:00
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku Karolina Grzybowska 2023-02-23 11:28:06