Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół 24 z dnia 31 marca 2022 roku. Karolina Grzybowska 2022-04-07 09:34:45
Protokół 23 z dnia 4 lutego 2022 roku. Karolina Grzybowska 2022-04-07 09:34:12
Protokół 22 z dnia 28 grudnia 2021 roku. Karolina Grzybowska 2022-04-07 09:33:25
Uchwała Nr XXIV/216/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-04-06 15:04:49
Nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Justyna Andrzejewska 2022-04-06 12:38:48
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Karolina Grzybowska 2022-04-06 12:11:18
Druki oświadczeń majątkowych Karolina Grzybowska 2022-04-06 12:10:03
Oświadczenie majątkowe radnego gminy Karolina Grzybowska 2022-04-06 12:09:28
Druki oświadczeń majątkowych Karolina Grzybowska 2022-04-06 12:06:12
Uchwała Nr XXIV/218/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Karolina Grzybowska 2022-04-06 11:59:14
Uchwała Nr XXIV/213/22 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-04-06 11:56:00
Uchwała Nr XXIV/218/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Karolina Grzybowska 2022-04-06 11:17:16
Opinia RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przybiernów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Karolina Grzybowska 2022-04-06 11:14:44
Uchwała Nr XXIV/217/22 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Przybiernów na rok 2022. Karolina Grzybowska 2022-04-06 07:58:45
Uchwała Nr XXIV/217/22 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Przybiernów na rok 2022. Karolina Grzybowska 2022-04-06 07:58:24
Uchwała Nr XXIV/215/22 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-04-06 07:57:31
Uchwała nr XXIV/212/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-04-05 09:33:35
Uchwała nr XXIV/211/22 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-04-05 09:32:40
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulic: Kościuszki i Leśnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działek o numerach: 357, 423, 626 i 634 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-04-04 15:28:44
I rokowania na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Włodzisław, gm. Przybiernów nr 179/3 Gabriela Budzyńska 2022-04-04 14:49:40
I rokowania na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo, gm. Przybiernów nr 133/4 Gabriela Budzyńska 2022-04-04 14:49:33
I rokowania na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo, gm. Przybiernów nr 133/4 Gabriela Budzyńska 2022-04-04 14:49:10
I rokowania na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Włodzisław, gm. Przybiernów nr 179/3 Gabriela Budzyńska 2022-04-04 14:46:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowaniu o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej 222 obręb Moracz w gminie Przybiernów w powiecie goleniowskim w województwie zachodniopomorskim. Łukasz Chojnacki 2022-04-04 13:42:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowaniu o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej 222 obręb Moracz w gminie Przybiernów w powiecie goleniowskim w województwie zachodniopomorskim. Łukasz Chojnacki 2022-04-04 13:42:23
Uchwała Nr XXIV/214/22 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku Karolina Grzybowska 2022-04-04 13:08:31
ogłaszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości gminnej stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 12 w miejscowości Łoźnica, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2022-04-01 14:05:38
ogłaszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości gminnej stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 12 w miejscowości Łoźnica, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2022-04-01 14:02:36
Informacja o Programie "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:37:57
Informacja o Programie "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:36:46
Informacja o Programie "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:34:43
Informacja o Programie "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:29:53
Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:25:11
Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:24:42
Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:23:35
Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:22:56
Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:20:38
Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:18:20
Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:16:43
Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:15:14