Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości Karolina Grzybowska 2022-06-22 08:51:22
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów za 2021 rok Karolina Grzybowska 2022-06-22 08:51:10
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości Karolina Grzybowska 2022-06-22 08:50:17
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości Karolina Grzybowska 2022-06-22 08:49:44
Protokół nr 26/22 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-06-21 14:52:20
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2022-06-21 14:51:55
XXVI sesja Karolina Grzybowska 2022-06-21 14:51:38
Uchwała Nr XXV/227/22 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:40:40
Uchwała Nr XXV/225/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:39:54
Uchwała nr XXV/224/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:38:55
Uchwała nr XXV/223/22 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:37:07
Uchwała Nr XXV/222/22 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Mały Strażak-2022" Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:35:55
Uchwała Nr XXV/221/22 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej. Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:35:12
Uchwała Nr XXV/220/22 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoźnicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej. Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:34:30
Uchwała Nr XXV/219/22 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej. Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:33:46
Informacja międzysesyjna Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:31:44
Informacja międzysesyjna Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:29:25
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:26:55
Protokół nr 25/22 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:26:23
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:25:42
XXV sesja Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:24:57
Protokół 25 z dnia 13 czerwca 2022 roku. Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:21:06
Zarządzenie nr 49/2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2022-06-15 12:44:56
Zarządzenie nr 47/2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze II oraz III przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2022-06-15 12:43:50
Zarządzenie nr 59/2022 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu dotyczącym rozgraniczenia nieruchomości Justyna Andrzejewska 2022-06-15 12:42:37
Zarządzenie nr 62/2022 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2022-06-15 12:40:10
Zarządzenie nr 61/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2022-06-15 12:23:59
Zarządzenie nr 60/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK" Justyna Andrzejewska 2022-06-15 12:22:46
Zarządzenie nr 58/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR" Justyna Andrzejewska 2022-06-15 12:20:51
Zarządzenie nr 56/2022 w sprawie ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Przybiernów w okresie lipiec ? sierpień 2022 r. Justyna Andrzejewska 2022-06-15 12:17:42
Zarządzenie nr 55/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRZYBIERNOWIE - realizowana w częściach: Część nr 1 ? wykonanie robót budowlanych, Część nr 2 - wywóz odpadów, Część nr 3 wyposażenie PSZOK, Część nr 4 nadzór inwestorski" Justyna Andrzejewska 2022-06-15 12:15:30
Zarządzenie nr 54/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-06-15 12:05:47
Zarządzenie nr 53/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury. Biblioteki Publicznej w Przybiernowie za 2021 rok Justyna Andrzejewska 2022-06-15 12:00:46
Zarządzenie nr 52/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2022-06-15 11:59:05
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRZYBIERNOWIE - realizowana w częściach: Część nr 1 wykonanie robót budowlanych, Część nr 2 - wywóz odpadów, Część nr 3 wyposażenie PSZOK, Część nr 4 nadzór inwestorski- II Marta Mazurowska 2022-06-14 12:12:03
ogłaszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości gminnej stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 12 w miejscowości Łoźnica, gm. Przybiernów Gabriela Budzyńska 2022-06-13 14:54:44
Raport o stanie Gminy za 2021 rok Karolina Grzybowska 2022-06-13 14:49:54
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Karolina Grzybowska 2022-06-13 14:48:19
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Karolina Grzybowska 2022-06-13 14:47:58
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Karolina Grzybowska 2022-06-13 14:47:32