Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 Karolina Grzybowska 2023-02-23 11:27:19
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku Karolina Grzybowska 2023-02-23 11:26:18
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku Karolina Grzybowska 2023-02-23 11:26:00
Uchwała nr XXXI/255/22 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2023-02-21 10:18:38
Uchwała Nr XXV/219/22 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej. Karolina Grzybowska 2023-02-21 08:42:24
Uchwała Nr XXV/220/22 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoźnicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej. Karolina Grzybowska 2023-02-21 08:41:41
Uchwała Nr XXV/221/22 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej. Karolina Grzybowska 2023-02-21 08:41:10
Uchwała Nr XXV/222/22 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Mały Strażak-2022" Karolina Grzybowska 2023-02-21 08:40:38
Uchwała Nr XXVIII/242/22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowanego na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 - pomieszczenia o łącznej powierzchni 53,30 m2 stanowiącego własność Gminy Przybiernów na okres 5 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia Karolina Grzybowska 2023-02-21 08:39:49
Uchwała Nr XXVIII/243/22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowanego na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 - pomieszczenia o łącznej powierzchni 66,85 m2 stanowiącego własność Gminy Przybiernów na okres 5 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia Karolina Grzybowska 2023-02-21 08:39:19
Uchwała Nr XXXI/263/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w obrębie Przybiernów - 3, na rzecz użytkownika wieczystego Karolina Grzybowska 2023-02-21 08:38:42
Uchwała Nr XXXII/270/23 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Przybiernów na rok 2023. Karolina Grzybowska 2023-02-20 10:17:10
Uchwała Nr XXXII/272/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/218/22 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Karolina Grzybowska 2023-02-20 10:16:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów znak OŚ.6220.5.2020 z dnia 13.02.2023 r. o prowadzonej procedurze z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na :"Budowie do 16 farm fotowoltaicznych o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 171/2, 187/2,192, 188, 168, 183, 181/2 obręb Budzieszewice, gmina Przybiernów". Ewa Magiera 2023-02-13 15:37:30
Uchwała nr XXXII/267/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/258/22 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2023-2035 Karolina Grzybowska 2023-02-13 12:20:50
Uchwała nr XXXII/266/23 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2023 rok. Karolina Grzybowska 2023-02-13 10:51:28
Uchwała Nr XXXII/268/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu Karolina Grzybowska 2023-02-13 10:50:38
Uchwała Nr XXXII/273/23 w sprawie wprowadzena opłaty targowej, określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso Karolina Grzybowska 2023-02-13 08:32:37
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2023 w sprawie odstrzału sanitarnego na terenie województwa zachodniopomorskiego Gabriela Budzyńska 2023-02-10 13:28:02
Protokół nr 32/23 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-02-09 13:12:23
Protokół 32 z dnia 8 lutego 2023 roku. Karolina Grzybowska 2023-02-09 13:12:03
Protokół nr 32/23 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2023-02-09 13:08:06
Protokół 32 z dnia 8 lutego 2023 roku. Karolina Grzybowska 2023-02-09 13:06:52
Uchwała Nr XXXII/270/23 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Przybiernów na rok 2023. Karolina Grzybowska 2023-02-09 12:46:00
Uchwała Nr XXXII/274/23 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, uczniów i młodzieży do placówek oświatowych. Karolina Grzybowska 2023-02-09 10:59:12
Uchwała Nr XXXII/274/23 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, uczniów i młodzieży do placówek oświatowych. Karolina Grzybowska 2023-02-09 10:39:50
Uchwała Nr XXXII/271/23 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Przybiernów. Karolina Grzybowska 2023-02-09 10:39:37
Uchwała Nr XXXII/274/23 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, uczniów i młodzieży do placówek oświatowych. Karolina Grzybowska 2023-02-09 10:39:04
Uchwała Nr XXXII/270/23 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Przybiernów na rok 2023. Karolina Grzybowska 2023-02-09 10:38:14
Uchwała Nr XXXII/269/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023. Karolina Grzybowska 2023-02-09 10:37:20
Uchwała Nr XXXII/271/23 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Przybiernów. Karolina Grzybowska 2023-02-09 09:26:20
Uchwały 2023 Karolina Grzybowska 2023-02-09 09:25:35
Lista obecności Karolina Grzybowska 2023-02-08 13:10:28
XXXII sesja Karolina Grzybowska 2023-02-08 13:10:01
XXXII sesja Karolina Grzybowska 2023-02-08 13:09:49
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Dzieszkowo, gm. Przybiernów nr 51/13 Gabriela Budzyńska 2023-02-08 08:24:08
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Dzieszkowo, gm. Przybiernów nr 51/13 Gabriela Budzyńska 2023-02-08 08:23:49
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Dzieszkowo, gm. Przybiernów nr 51/13 Gabriela Budzyńska 2023-02-08 08:22:23
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Dzieszkowo, gm. Przybiernów nr 51/12 Gabriela Budzyńska 2023-02-08 08:18:52
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Dzieszkowo, gm. Przybiernów nr 51/12 Gabriela Budzyńska 2023-02-08 08:17:44